Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
10. jún 2012

VATIKÁNSKA SEDMA: S rodinami v Miláne aj o limitoch trhu

milanpope.jpg Minulotýždňové stretnutie rodín v Miláne, ktorého sa zúčastnil aj Benedikt XVI., bez prekvapenia, neplnilo titulky svetových médií. Nešlo však pritom len o „manifestáciu“ rodinných hodnôt. K svojmu auditóriu hovoril pápež viackrát aj o politike, štáte a ...

Minulotýždňové stretnutie rodín v Miláne, ktorého sa zúčastnil aj Benedikt XVI., bez prekvapenia, neplnilo titulky svetových médií. Nešlo však pritom len o „manifestáciu“ rodinných hodnôt. K svojmu auditóriu hovoril pápež viackrát aj o politike, štáte a ekonomike. Ako originálny štátnik rozhodne nešiel so súčasným „mainstreamom“.

Vo svojej záverečnej homílii pred viac ako miliónom účastníkov Benedikt XVI. opätovne rozvinul svoje sociálne učenie. Odsúdil moderné ekonomické teórie, v ktorých „často prevažuje utilitaristické poňatie práce, produkcie a trhu“. Pontifik sa domnieva, že „jednostranná logika vlastného úžitku a maximálneho zisku nemôže prispievať k harmonickému rozvoju, k dobru rodiny a k vytváraniu spravodlivejšej spoločnosti, pretože vedie k vyhrotenej konkurencii, silným nerovnostiam, k ničeniu životného prostredia, k pretekom v konzume a nepríjemnostiam v rodinách“. Poukázal tým na rozsah dôsledkov utilitaristickej mentality v ekonomike, ktorá neprináša len sociálnu polarizáciu, ale dotýka sa aj antropologickej a environmentálnej dimenzie. Takýto spôsob uvažovania sa podľa neho „dokonca prenáša do osobných a rodinných vzťahov, ktoré potom redukuje na neistý súbeh individuálnych záujmov a tak ohrozuje pevnosť sociálneho tkaniva“.

Solidarita a obrana slobody

Večer pred bohoslužbou zodpovedal Benedikt XVI. počas vigílie päť otázok, ktoré mu položili veriaci z rôznych končín sveta. Okrem iných sa mu prihovorili grécki manželia Nikos a Pania Paleologosovci, ktorých malá rodinná firma aktuálne čelí finančným problémom. Pápežovi vyjadrili svoju obavu z budúcnosti a slabnúcu nádej na zlepšenie situácie. Pápež sa v reakcii nevyhol apelu na politikov, keď zdôraznil, „že by mal zosilnieť zmysel pre zodpovednosť vo všetkých stranách, aby nesľubovali veci, ktoré nemôžu zrealizovať, nezháňali účelovo hlasy voličov, ale boli zodpovední za všeobecné dobro“. Konfrontácia so závažnými životnými problémami poukazuje podľa Benedikta XVI. na zmysel obiet, ktoré „sú potrebné kvôli tomu, aby sme sa mohli posunúť vpred“. Ako jedno z riešení takýchto situácií navrhol posilňovanie viacdimenzionálnych väzieb solidarity, ako sú napríklad partnerská spolupráca miest, rodín či farností. V nasledujúcej odpovedi reagoval pápež na otázku manželského páru z USA. V nej vyzval zamestnávateľov, aby umožnili rodinám zladiť prioritu práce a nevyhnutnosť odpočinku zameraného na potrebnú regeneráciu síl. V tejto súvislosti opätovne zdôraznil posvätnosť sviatočných dní a dodal, že „keď bránime nedeľu a sviatky ako Božie dni a tým i dni človeka, bránime slobodu“.

Práve sloboda bola jednou z hlavných tém pápežovho príhovoru k zástupcom štátnej správy, armády a podnikateľov v Trónnej sále Milánskej arcidiecézy. Citujúc sv. Ambróza, niekdajšieho milánskeho arcibiskupa, poznamenal, že úcta k slobode je znakom, ktorý umožňuje rozlišovať medzi dobrými a zlými vládcami. „Sloboda nie je privilégiom pre niektorých, ale právom pre všetkých, cenným právom, ktoré musí občianska moc zaručovať.“ Sloboda, ako ďalej zdôraznil, „neoznačuje svojvôľu jednotlivca, ale skôr v sebe zahŕňa zodpovednosť každého“. Aj štát má v tejto sfére rozpoznať svoje hranice. Jeho úlohou je totiž „zaisťovať slobodu, aby všetci mohli ponúkať svoju víziu života obce, vždy však v úcte voči druhému a v kontexte zákonov, ktorých cieľom je dobro všetkých“.

Zároveň však stojí v službe človeku, ochraňujúc jeho blaho v rôznych aspektoch, z ktorých prvým je právo na život, „úmyselné potláčanie ktorého nemôže byť nikdy dovolené“.

Marián Sekerák
Foto: wikimedia.org

Inzercia

Odporúčame

KULTUREVUE: Absurdne o absurditách vysokých škôl

KULTUREVUE: Absurdne o absurditách vysokých škôl

vyska.jpg Súčasťou verejného diskurzu u nás sa v poslednom období čoraz intenzívnejšie stáva problematika vysokoškolského vzdelávania. Riešiť jeho kritický stav sa podujíma laická i odborná verejnosť množstvom viac či menej konštruktívnych návrhov. Vlani do spoločensk...

Euro 2012 má aj duchovný rozmer

Euro 2012 má aj duchovný rozmer

Spovedanie priamo na štadiónoch, „športové“ kostoly, pouličné evanjelizácie. Majstrovstvá Európy v Poľsku a na Ukrajine majú nielen športový, ale aj duchovný náboj. Športovcom a fanúšikom sa prihovoril aj Benedikt XVI. Evanjelium športovca a fanúšika. Takto znie názov špeciálneho Svätého písma urč...