Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
07. september 2012

Latinčina je v cirkvi na vzostupe

Na podnet Benedikta XVI. čoskoro vznikne už dvanásta pápežská akadémia. Venovať sa bude podpore a používaniu latinského jazyka v cirkevnej i svetskej sfére. Pontificia Academia Latinitatis. Pravdepodobne takto sa bude volať nová inštitúcia. Ako uviedol portál Vatican Insider, podľa kardinála Gianf...

Na podnet Benedikta XVI. čoskoro vznikne už dvanásta pápežská akadémia. Venovať sa bude podpore a používaniu latinského jazyka v cirkevnej i svetskej sfére.

Pontificia Academia Latinitatis. Pravdepodobne takto sa bude volať nová inštitúcia. Ako uviedol portál Vatican Insider, podľa kardinála Gianfranca Ravasiho (na obr.), predsedu Pápežskej rady pre kultúru, členmi akadémie budú „význační učenci z celého sveta“, ktorí budú podporovať šírenie latinčiny v cirkevnom aj občianskom prostredí, vrátane škôl. Kardinál Ravasi potvrdil, že návrh na zriadenie akadémie predložil osobne Benedikt XVI. a poveril ním spomínanú pápežskú radu.

Pápeži o latinčine
Ustanovenie novej inštitúcie zapadá do kontextu osobnej angažovanosti Benedikta XVI. na poli obnovy šírenia latinčiny v cirkvi. Vo svojej posynodálnej apoštolskej exhortácii Sacramentum caritatis z roku 2007 uviedol: „V širšom zmysle žiadam, aby budúci kňazi už od seminára boli pripravení rozumieť a sláviť svätú omšu v latinčine, ako aj používať latinské texty a gregoriánsky spev. Nech sa nezanedbáva možnosť, aby aj samotní veriaci boli vychovávaní tak, aby poznali najznámejšie modlitby v latinčine, ako aj spievali v gregoriáne isté časti liturgie“ (čl. 62).

Omnoho dôraznejšie vyzýval na osvojenie si tohto jazyka Ján XXIII. Vo svojej apoštolskej konštitúcii Veterum sapientia v roku 1962 (latinský text tu, anglická verzia tu) upozornil: „Nik nesmie byť pripustený k štúdiu filozofie alebo teológie bez toho, že by dôkladne poznal tento jazyk a bol schopný ho používať“ (čl. 11 § 3). Rovnako aj Ján Pavol II. v liste Dominicae cenae z roku 1980 pripomenul, že „Rímska cirkev má osobitné záväzky voči latinčine, nádhernej reči antického Ríma, a má ich vyjadriť všade, kde je to možné“ (čl. 10).

Mladí a latina
Peter Caban, odborník na liturgiku a latinský jazyk z Katolíckej univerzity v Ružomberku pre Svet kresťanstva uviedol, že najnovšiu pontifikovu iniciatívu určite privítajú vyučujúci latinčiny z celého sveta. Zdôraznil, že dnes sa možno stretnúť s obnovou záujmu o tento jazyk a omše slávené v ňom. Neplatí to iba pre starších ľudí, ktorí „oprašujú“ svoje spomienky na predkoncilovú liturgiu. Najmä medzi mladými ľuďmi záujem o „mŕtvy jazyk“ postupne rastie. „Na mnohých vysokých školách, ale i na niektorých stredných sa vyučuje latinský jazyk. Mám dokonca skúsenosť, že jeden kňaz na vidieku pravidelne učí deti zo základnej školy latinčinu a napísal pre ne učebnicu, aby už vo svojom útlom veku mohli vnímať latinské liturgické texty. Je to tak dobre, lebo žijeme vo svete jazykov a lingvistickej globalizácie,“ poznamenáva docent Caban.
Najväčšie ťažkosti s osvojovaním si latinskej liturgickej tradície má podľa neho stredná generácia. „Títo ľudia zažili komunizmus, kedy sa nemohli učiť cudzie jazyky, mnohí ich ani neovládajú, čo pociťujú ako handicap, a preto im aj latinčina v omši pripadá cudzo. Je to však aj otázka zvyku či postoja."
Živý jazyk
Iniciatíva rozvíjania latinčiny nie je vo Vatikáne nová. Od roku 1976 pod záštitou vatikánskeho Štátneho sekretariátu funguje Pápežská nadácia Latinitas zriadená Pavlom VI. Medzi jej aktivity patrí vydávanie časopisu Latinitas založeného v roku 1953 a organizovanie kurzov, seminárov a konferencií o latinčine. Organizuje tiež medzinárodnú súťaž v prednese poézie a prózy v latinčine pod názvom Certamen Vaticanum. Latinitas sa tiež stará o preklad pápežských dokumentov do latinčiny, čo s pokrokom moderných jazykov a ich obohacovaním o anglikanizmy predstavuje čoraz ťažšiu úlohu. Aj preto nadácia vedie slovník súčasných výrazov, pre ktoré hľadá latinské ekvivalenty.
Založenie novej pápežskej akadémie zapadá aj do kontextu Roka viery, ktorý bude – okrem iného – pripomenutím si 50. výročia začiatku Druhého vatikánskeho koncilu. Počas tohto cirkevného snemu bola oficiálnym rokovacím jazykom práve latinčina. Pre Vatikánsky rozhlas si na tieto časy zaspomínal kardinál Giovanni Coppa, bývalý apoštolský nuncius v ČSFR a koncilový expert – latinista: „Cieľom bolo použiť jednoduchú, a pritom ustálenú cirkevnú latinčinu, ktorá by bola schopná udržať si istú podobnosť s biblickým a patristickým štýlom, no nemenilo by sa nič na genialite jazyka. Bránili sme tak v skutočnosti správnosť prekladu jazyka mŕtveho, a predsa stále plného života.“
Na aktuálnosť tohto jazyka pre cirkev i svetské prostredie poukazuje aj Peter Caban: „Vidíme, že latinská reč nás sprevádza životom, je kľúčom pre globálny pohľad človeka na seba i na svet. Veď tradícia vedeckej literatúry sa zrodila práve z latinčiny.“

Marián Sekerák

Súvisiaci článok: Zabudnite na latinu. Jazykom cirkvi je taliančina


Foto: wikipedia.org

Inzercia

Odporúčame

Konferencia o žalmoch vo vlastných tričkách

Konferencia o žalmoch vo vlastných tričkách

Diskusia o jednej z najznámejších starozákonných kníh nemusí byť iba nudnou akademickou rozpravou. Spestriť sa dá aj originálnym marketingovým nápadom. Pokúša sa o to aj kolektív biblistov z viacerých slovenských univerzít.  Konferencia s názvom Žalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie sa us...

Paul Evaristo Arns - posledný ľavicový kardinál

Paul Evaristo Arns - posledný ľavicový kardinál

Kardinálske kolégium je nielen pestrou zmesou jedinečných ľudských osudov. Je tiež skupinou, ktorá odráža osobitosť postojov a názorov. Neraz značne kontroverzných. Spomedzi troch kardinálov, ktorých vymenoval ešte Pavol VI., žijú dnes už iba traja. Najmladším je súčasný pápež Benedikt XVI., ktorý...

Možno slúžiť omšu s iPadom? Biskupi vravia nie

Možno slúžiť omšu s iPadom? Biskupi vravia nie

Nové technológie prenikajú všade. Aj do liturgie. Novozélandskí kňazi však od svojich biskupov dostali zákaz používať tablety, čítačky či smartfóny počas omší. Ich rozhodnutie vyvolalo zaujímavú polemiku. Konferencia novozélandských katolíckych biskupov sa koncom apríla pokúsila odpovedať na zdanli...