Trnavský administrátor Orosch: Niektorí stále spochybňujú rozhodnutie pápeža (aktualizované)

V kostoloch Trnavskej arcidiecézy sa v nedeľu čítal prvý pastiersky list apoštolského administrátora Jána Oroscha, ktorý nahradil odvolaného arcibiskupa Bezáka. Vyzval v ňom k poslušnému prijatiu rozhodnutia Benedikta XVI.

Pastiersky list kňazi čítali namiesto homílie. „V tejto pre nás všetkých novej a bolestivej situácii som s pokorou v srdci prijal menovanie od Svätého Otca za apoštolského administrátora ,sede vacante´ Trnavskej arcidiecézy. Úloha arcipastiera tejto historicky bohatej časti Cirkvi je o to ťažšia, že sa ozývali a ešte stále sa ozývajú hlasy, spochybňujúce rozhodnutie najvyššej hlavy Kristovho tajomného tela,“ napísal administrátor Orosch, ktorý pred svojím menovaním pôsobil ako pomocný biskup arcibiskupov Róberta Bezáka a Jána Sokola.

„Keďže pápež je najvyšším zákonodarcom v Cirkvi, z toho vyplýva, že nie je povinný nikomu vysvetľovať svoje rozhodnutia. V spravovaní Cirkvi mu pomáhajú i jednotlivé riadiace inštitúcie (kongregácie), ktoré sú súčasťou Svätej Stolice. Prijmime teda rozhodnutie pápeža Benedikta XVI. o zmene pastoračného riadenia našej arcidiecézy v duchu poslušnosti a dôvery,“ dodal Orosch, ktorý sa poďakoval emeritnému arcibiskupovi Bezákovi a jeho spolupracovníkom za doterajšiu službu pre arcidiecézu.

Väčšina z nich bola k 1. augustu preložená z arcibiskupského úradu na fary a nahradená novými ľuďmi. "Generálni a biskupskí vikári ,padajú´ podľa Kódexu kánonického práva odchodom diecézneho biskupa do dôchodku alebo jeho smrťou, odvolaním či preložením. Nový biskup ich môže a nemusí potvrdiť. Tak sa to stalo aj v Trnave - neboli potvrdení, čiže neboli degradovaní, iba zmenili svoje pastoračné pôsobenie," upresnil pre Svet kresťanstva nový kancelár arcibiskupského úradu a hovorca arcidiecézy Dušan Kolenčík. Zmeny boli oficiálne oznámené v obežníku Acta Curiae Archiepiscopalis Tyrnaviensis, ktorý bol kňazom doručený počas uplynulého týždňa. Bývalý generálny vikár Ladislav Kuna, ktorého nahradil Oroschov sekretár Ján Pavčír, sa stal farárom v Pate. Rovnako boli na fary preložení aj kancelár arcibiskupského úradu Ľuboš Tvrdý či biskupský vikár pre školstvo Pavol Zemko.

Administrátor Orosch zároveň prijal rezignáciu šiestich z jedenástich dekanov, ktorí ju podali po odvolaní arcibiskupa Bezáka. Zároveň piatich z nich poveril správou dekanskej agendy až do vymenovania ich nástupcov. „Jeden z dekanov ukončil svoju službu ešte na základe rozhodnutia arcibiskupa Mons. Róberta Bezáka, ktorý menoval jeho nástupcu,“ uviedol pre Tlačovú kanceláriu KBS kancelár Kolenčík. Ide o bývalého seredského dekana Petra Cibiru, ktorý bol preložený do Hrádku nad Váhom. Práve on v médiách najkritickejšie reagoval na Bezákovo odvolanie. Následne ho nové vedenie arcidiecézy požiadalo o vysvetlenie jeho vyjadrení.

Imrich Gazda

Súvisiaci článok: Trnavskí dekani sa postavili za arcibiskupa Bezáka

Foto: kbs.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo