Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
04. október 2012

Benedikt XVI. o Františkovi z Assisi

Štvrtý októbrový deň každoročne prináša spomienku na jedného z najznámejších svätcov Katolíckej cirkvi – sv. Františka z Assisi. Aktuálnosť jeho životného príkladu viackrát pripomenul aj Benedikt XVI.  Ešte ako kardinál Joseph Ratzinger zdôraznil, že tohto muža majú radi kresťania i nekresťania, ľu...

Štvrtý októbrový deň každoročne prináša spomienku na jedného z najznámejších svätcov Katolíckej cirkvi – sv. Františka z Assisi. Aktuálnosť jeho životného príkladu viackrát pripomenul aj Benedikt XVI. 

Ešte ako kardinál Joseph Ratzinger zdôraznil, že tohto muža majú radi kresťania i nekresťania, ľudia veriaci i neveriaci. Na Františkovi fascinuje práve „rozhodné zrieknutie sa majetku a jeho nestrojená láska k stvoreniu“ (Péče o Boží stvoření. In Boží světlo v naší době. Meditace k církevnímu roku. Praha : Paulínky, 2008, s. 214). "V stvorenstve sa prejavuje múdrosť a dobrota Stvoriteľa. Prírodu považuje za určitý jazyk, ktorým Boh s nami hovorí a cez ktorý sa realita stáva transparentnou a my môžeme hovoriť o Bohu a s Bohom,“ povedal v jednej katechéze už ako pápež.

Známe sú legendy o jeho kázňach poľným vtákom, ktoré ho vraj sústredene počúvali. Aj preto je František vnímaný ako patrón ekológov a tých, ktorí sa starajú o životné prostredie. Pápež však upozorňuje, že úcta k stvoreniu má zmysel iba vtedy, ak je spojená aj s úctou k sebe samému a k druhému človeku. Obe patria k sebe, píše vtedajší kardinál Ratzinger (2008, s. 215), „ale oboje môže v konečnom dôsledku prospievať a byť v rovnováhe len vtedy, ak v človeku i prírode budeme rešpektovať Stvoriteľa a jeho stvorenie. Iba skrze Neho ich možno spojiť v jedno“.

Na osobe sv. Františka je fascinujúca aj jeho oddanosť Kristovi a cirkvi. „Skutočne sa zamiloval do Krista. Rany Ukrižovaného zranili jeho srdce ešte predtým, než zanechali svoje stopy na jeho tele na vrchu La Verna,“ povedal Benedikt XVI. v roku 2007 počas návštevy Assisi. O „chudáčikovi z Assisi“ možno podľa Benedikta XVI. právom povedať, že bol „mužom cirkvi“.

Jednou z jeho najslávnejších životných epizód je príhoda spojená so slovami, ktoré počul z kríža v Kostole sv. Damiána: „Choď a oprav môj dom.“ Tým domom bola cirkev, pre ktorú bola na prelome 12. a 13. storočia „charakteristická povrchná viera – neformujúca a nepremieňajúca život – málo oduševnený klérus, chladnúca láska“. František síce obnovoval cirkev novým, dovtedy nevídaným spôsobom, no nikdy nie svojvoľne. Nekonal bez vôle cirkevnej autority, nekonal „bez pápeža alebo proti nemu, ale práve v spoločenstve s ním. Tieto dve skutočnosti patria spolu: Petrov nástupca, biskupi, cirkev založená na apoštolskej postupnosti a nová charizma, ktorú Duch Svätý v tom čase vzbudil na obnovu cirkvi". Skutočná obnova tak mohla rásť „vďaka všetkým spoločne“.

Inzercia

Misia nápravy cirkvi podľa Františkovho vzoru je čímsi, čo je pre každého niečím vlastným a originálnym. Povinnosť obnovovať cirkev v každom čase nie je podľa Benedikta XVI. "ničím iným, než zodpovednosťou, ktorú Kristus prisudzuje každej pokrstenej osobe. Každému z nás tiež hovorí: „Choď a oprav môj dom“.

Pozoruhodný odkaz pre súčasnosť má aj iný z jeho životných príbehov. Benedikt XVI. v spomínanej katechéze pripomenul, že v r. 1219 získal František povolenie odísť do Egypta a prehovoriť s moslimským sultánom Melek-el-Kâmelom, „aby aj jemu hlásal Ježišovo evanjelium“. Hoci bol počas tejto misie „ozbrojený iba svojou vierou a osobnou miernosťou“, dostalo sa mu u sultána priateľského a srdečného prijatia. Tento príklad môže podľa pápeža inšpirovať aj dnešné, neraz mimoriadne napäté vzťahy medzi kresťanmi a moslimami.

Na Františkovi sa stalo zrejmým, že evanjelium bolo meradlom jeho života, jeho vzťahu s druhými ľuďmi i s prírodou. Za „vznešený vzor sociálnej lásky pre všetkých ľudí dobrej vôle“ ho spolu s niekoľkými ďalšími svätcami postavil Benedikt XVI. vo svojej prvej encyklike Deus caritas est (čl. 40). Jeho svedectvo nás podľa pontifika „učí, ako učiniť evanjelium kritériom zvládania výziev každej epochy, vrátane tej našej, odolávajúc klamlivej fascinácii prchavých módnych trendov, ako byť zakorenený v Božom pláne a tak rozpoznať pravé potreby ľudstva“.

Marián Sekerák 


Foto: wikipedia.org

Odporúčame

Exkomorník Gabriele sa sťažoval na zlé zaobchádzanie

Exkomorník Gabriele sa sťažoval na zlé zaobchádzanie

V utorok vo Vatikáne prebehlo druhé súdne pojednávanie s Paolom Gabrielem. Bývalý pápežov komorník kritizoval údajný mentálny nátlak a nepohodlie počas prvých dní väzenia. Priznal sa tiež, že pri krádeži súkromnej pápežskej korešpondencie konal sám. „Nemohol som si ani vystrieť ruky,“ posťažova...