Prebývanie Krista vo svätých

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Prebývanie Krista vo svätých

Obraz Všetci svätí od blahoslaveného Fra Angelica. Foto – Wikipedia

K dnešnému sviatku Všetkých svätých prinášame úryvok zo spisu sv. Jána Kasiána O Kristovom vtelení.

Všetci svätí ľudia majú v sebe Boha. Vieme dobre, že Boh bol v patriarchoch, že hovoril v prorokoch; veríme, že nielen apoštoli a mučeníci, ale všetci Boží svätí a Boží služobníci majú v sebe Božieho Ducha podľa výroku: „Vy ste chrám živého Boha“ (2 Kor 6,16). A hovorí sa: „Neviete, že ste Boží chrám a že vo vás prebýva Pánov Duch?“ (1 Kor 3,16) Tak sú všetci príjemcami Boha...

Ale nech je od nás ďaleko bezbožnosť opovrhnutiahodného omylu, že postavíme na roveň Stvoriteľa s jeho výtvorom, Pána s jeho služobníkom, Boha neba a zeme s pozemskou krehkosťou; že mu z jeho dobrodení vznikne nespravodlivosť, a to tak, že toho, ktorý vyznamenáva človeka svojím prebývaním, postavíme na roveň s človekom!

Medzi ním a všetkými svätými je v skutočnosti ten istý rozdiel ako medzi domom a jeho obyvateľom. Iste to nie je vecou domu, či bude obývaný, ale vecou jeho obyvateľa, od ktorého ľubovôle závisí tak postavenie domu, ako aj jeho užívanie; zakaždým podľa svojej vôle môže postaviť dom a obývať postavený dom...

Všetci patriarchovia a proroci, všetci apoštoli a mučeníci, skrátka všetci svätí mali síce v sebe Boha a boli Božími deťmi a príjemcami Boha, ale úplne odlišným, nepodobným spôsobom.

„Všetci patriarchovia a proroci, všetci apoštoli a mučeníci, skrátka všetci svätí mali síce v sebe Boha a boli Božími deťmi a príjemcami Boha, ale úplne odlišným, nepodobným spôsobom.“ Zdieľať

Všetci, ktorí veria v Boha, sú Božími deťmi adopciou, avšak jednorodený Syn je ním prirodzenosťou. Otec ho nesplodil z nejakej matérie. Nevýslovne a nedefinovateľne splodil Boh Otec svojho Jednorodeného. Od nesplodeného najvyššieho a večného Otca je jednorodený najvyšší a večný Syn.

Musíme ho považovať za rovnakého v tele aj v duchu, za rovnakého v tele aj v majestáte, pretože pri svojom narodení v tele nespôsobil oddelenie a roztrhnutie seba samého... podľa apoštola „v Kristovi telesne prebýva celá plnosť božstva“ (Kol 2,9).

Pri ľuďoch je to ale tak, že sa, pokiaľ je toho ľudská krehkosť schopná, pokorujú pred Bohom, podriaďujú sa mu, robia sa príbytkom Boha a skrze vieru a zbožnosť si zasluhujú mať Boha za hosťa a obyvateľa.

Lebo ako je niekto vhodný pre dar Boha, tak ho obdarúva Božia milosť. Keď je niekto uznaný za hodného Boha, tak sa teší príchodu Boha podľa Pánovho prisľúbenia: „Keď ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a ja a Otec prídeme k nemu a urobíme si v ňom príbytok“ (Jn 14,23).

Avšak zďaleka iná je táto vec a tento pomer pri Kristovi, v ktorom telesne prebýva celá plnosť božstva a ktorý má túto plnosť v sebe tak, že z nej dáva všetkým.

Zatiaľ čo v ňom prebýva plné božstvo, on sám sa zdržiava v jednotlivých svätých tak, ako ich považuje za hodných svojho prebývania. Zo svojej plnosti sprostredkúva všetkým tak, že on sám neustále v nich zostáva.

Zaiste prebýval dokonca aj vtedy, keď bol v tele na zemi, v dušiach všetkých svätých, napĺňal nebo, zem, more, skrátka celý svet nekonečnosťou svojej moci a majestátu, a napriek tomu bol tak úplne v sebe samom, že ho vesmír nedokázal pojať. Lebo hoci môže byť stvorenie také veľké a nevýslovné, aj tak nie je také široké a nezmerateľné, aby dokázalo pojať samotného Stvoriteľa.

Z nemčiny preložil otec Ján Krupa.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo