Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
11. december 2017

Ako austrálsky pastor reagoval na redefiníciu manželstva

Austrálsky parlament minulý týždeň schválil manželstvá pre rovnakopohlavné páry. Presbyteriánsky pastor v otvorenom liste generálnemu prokurátorovi Austrálie píše, prečo so zákonom nesúhlasí a ako bude reagovať.
Ako austrálsky pastor reagoval na redefiníciu manželstva

Pastor Campbell Markham z Hobartu v Tasmánii. Foto: mercatornet.com

 

Staňte sa aj vy naším podporovateľom, aby tu Postoj mohol byť aj budúci rok. A k Vianociam od nás dostanete špeciálne tlačené vydanie Postoja.

 

Vážený pán senátor Brandis,

dnes, keď generálny guvernér podpíše zákon o redefinícii inštitúcie manželstva, s hlbokým zármutkom rezignujem na svoju funkciu pastora registrovanú podľa zákona a vzdávam sa svojho celebrantského čísla T2816. Týmto sa zriekam svojho práva vysluhovať ako zástupca zákona svadobný obrad a niekoľko ďalších úradných úkonov s tým spojených.

S hlbokým zármutkom rezignujem na svoju funkciu pastora registrovanú podľa zákona. „Zákon o manželstve“ sa už oddnes netýka manželstva. Zdieľať

Odstupujem z troch dôvodov:

1. „Zákon o manželstve“ sa už oddnes netýka manželstva: výlučného, celoživotného zväzku jedného muža a jednej ženy, do ktorého slobodne vstúpili. Hoci novela zákona slovo „manželstvo“ ponechala, používa ho na niečo veľmi odlišné od manželstva, na niečo, čo sa v skutočnosti povahe a cieľom manželstva protiví.

Manželstvo spája dve odlišné a komplementárne pohlavia človeka a dve nekompletné časti ľudského reprodukčného systému. Novela zákona už viac neuznáva unikátnu dôležitosť takéhoto zväzku, ale namiesto toho ho obchádza a podkopáva tým, že slovo „manželstvo“ používa pre zväzok akýchkoľvek dvoch dospelých ľudí.

Manželstvo spája a chráni muža a ženu v sexuálnom vzťahu a deti, ktoré sa veľmi často z takéhoto vzťahu zrodia. Novela zákona to nerobí. Naopak, legitimizuje odnímanie detí od ich prirodzených rodičov.

2. Sväté písmo jasne vymedzuje, akú sexuálnu aktivitu určuje Boh ako dobrú a ako zlú. Pohlavný styk bol daný Bohom pre jedného muža a jednu ženu spojených v manželstve. Smilstvo, cudzoložstvo, prostitúcia, incest a homosexuálne praktiky sú zakázané, pretože sú zneužitím reprodukčných orgánov a sexuálnych túžob.

Novela zákona naproti tomu dáva homosexuálne skutky, zakázané Bohom, na morálnu úroveň mužsko-ženského manželského pohlavného styku.

3. Novela zákona bude základným kameňom a nástrojom nespravodlivosti.

Je nespravodlivé, keď sa dospelí bez nutnosti vzdávajú svojej zodpovednosti milovať a vychovávať deti, ktoré splodili. Ak sa niekto takto vzdáva svojho potomstva, je to v skutočnosti nesmierne kruté. Novela zákona o manželstve legitimizuje a inštitucionalizuje túto nespravodlivosť.

Je takisto nespravodlivé, keď sa deti bez nutnosti oddeľujú od svojich biologických predkov: od ich prirodzeného rodokmeňa rodičov, súrodencov, starých rodičov, tiet, strýkov a bratrancov. Novela zákona legitimizuje túto nespravodlivosť.

Inzercia

Namiesto toho, aby novela zákona deti pred rozbitím rodiny chránila, v skutočnosti toto zničenie inštitucionalizuje. Zdieľať

A je takisto nespravodlivé, keď sa deti bez nutnosti oddeľujú od ochrany, lásky a dennej starostlivosti matky a otca, ktorí ich počali a splodili. V lepších časoch stál náš národ zjednotený proti takejto nespravodlivosti, ktorú niesli deti „ukradnutej generácie“ (takmer 100-tisíc detí Aborigéncov, ktorých austrálsky štát v 20. storočí násilne odobral rodičom za účelom asimilácie medzi väčšinové obyvateľstvo, neskôr sa za takéto experimenty ospravedlnil, rodiny odškodnil a zaviazal sa, že sa to nebude opakovať, pozn. prekl.) a deti vynútených adopcií. Namiesto toho, aby novela zákona pred tým deti chránila, v skutočnosti inštitucionalizuje zničenie tohto posvätného zväzku medzi rodičom a dieťaťom.

Z týchto dôvodov mi moje svedomie nedovoľuje zostať štátom uznaným celebrantom novely „zákona o manželstve“. Ani náznakom nemôžem legitimizovať niečo také nemorálne a nespravodlivé.

Moja súčasná pozícia je takáto: Ako občan a kresťan som prísahou viazaný poslúchať vládne orgány Austrálie. Moja najvyššia vernosť však patrí Ježišovi Kristovi, ktorého Boh ustanovil za Kráľa kráľov a Pána pánov verejným zmŕtvychvstaním, ktoré dosvedčili mnohí očití svedkovia. V prípadoch, ak zákony Austrálie odporujú zákonom Krista Kráľa, musím poslúchať Jeho.

Moje zámery sú preto takéto:

1. Aj keď sa teraz rovnakopohlavné páry podľa novely zákona „zosobášia“, budem uznávať iba mužsko-ženské zväzky.

2. Po dvetisíc rokov je výsadou a povinnosťou kresťanských duchovných sobášiť tých, ktorí sú v ich starostlivosti. Moje povolanie a vysvätenie k pastorácii ma núti pokračovať v tejto povinnosti. Budem preto naďalej sobášiť páry, ktoré môžu byť správne zosobášené, či už sú kresťanmi alebo nie, a podriadim sa akémukoľvek občianskemu trestu, ktorý by za takéto konanie mohol nasledovať.

3. Budem podporovať také mužsko-ženské páry, ktoré z akéhokoľvek dôvodu nechcú registrovať svoje manželstvo podľa novely „zákona o manželstve“. Budem pripravený sobášiť ich pred tvárou Boha a podľa jeho zákonov a prijmem akýkoľvek občiansky trest, ktorý by za také konanie mohol nasledovať.

4. Láska k svojmu národu ma núti bojovať za obnovenie manželstva: za obnovu nášho chápania toho, čo je manželstvo, za posvätnú výlučnosť manželského zväzku a za obnovenie našej zodpovednosti ako manželov a manželky jeden voči druhému a voči deťom, ktoré privádzame na svet. Táto obnova bude pravdepodobne trvať viac storočí. Nie je čas na plytvanie.

Budem naďalej sobášiť len páry, ktoré môžu byť správne zosobášené, či už sú kresťanmi alebo nie, a podriadim sa akémukoľvek občianskemu trestu, ktorý by za takéto konanie mohol nasledovať. Zdieľať

5. Láska k svojmu národu ma tiež núti pomáhať pri zmierňovaní škôd, ktoré novela zákona nevyhnutne spôsobí. Muži a ženy, ktorí opustili svoje deti, budú musieť byť volaní k pokániu a uzdraveniu a ak je to možné, budú musieť obnoviť svoju zodpovednosť poznať, milovať, chrániť a opatrovať svoje deti. Deti, ktoré boli bez nutnosti odňaté od svojich prirodzených rodičov, budú poznačené hlbokou bolesťou, odmietnutím a stratou a budú potrebovať nájsť uzdravenie a ak to bude možné, zmierenie so svojimi rodičmi. Tí, ktorí sa dopustia sexuálnych skutkov, aké Boh zakázal, budú taktiež potrebovať jeho odpustenie a uzdravenie.

Všetkých nasmerujem na Krista. Dokáže uzdraviť tých, ktorých rozpad manželstva zranil alebo zlomil. Miluje nás a zomrel, aby nás oslobodil od všetkých bolestivých a ničivých účinkov hriechu.

Jasná hviezda manželstva dnes zaostáva za horizontom slepého a sebeckého populizmu. Je čas plaču, ale nie zúfania. Manželstvo je zakryté, ale nie zničené.

O nejaký čas opäť uzrieme to, čím dnes pohŕdame. Boží dar manželstva sa opäť objaví v kolektívnom srdci nášho národa, aby bol rešpektovaný a slávený ako nezameniteľný poklad. Pre toto jasné vzdialené svitanie budú pracovať a modliť sa všetci kresťania.

Pôvodný text: How one pastor is responding to Australia’s redefinition of marriage. Uverejnené v spolupráci s Mercatornet.com, preložil L. Obšitník.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.