Biskup z Etiópie: Koledníci pomáhajú aj Slovensku

Biskup z Etiópie: Koledníci pomáhajú aj Slovensku

Etiópsky katolícky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh. (Foto: Pavol Rábara) 

Etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh hovorí o našich koledníkoch aj kresťanstve v Afrike. 

Staňte sa aj vy naším podporovateľom, aby tu Postoj mohol byť aj budúci rok. A k Vianociam od nás dostanete špeciálne tlačené vydanie Postoja.

Na Slovensko prišiel na pozvanie eRka – organizátora vianočnej koledníckej akcie Dobrá novina. Vo viacerých mestách sa zúčastnil na bohoslužbách, počas ktorých sa vysielali koledníci. Pre denník Postoj rozpráva o situácii vo svojej vlasti, kresťanstve na Západe aj o tom, pred čím musí svoju krajinu chrániť. Etiópsky katolícky biskup a adigratský eparcha Tesfaselassie Medhin Fessuh. 

Práve ste prišli z východného Slovenska, kde ste slávili sväté liturgie, na ktorých boli vyslaní koledníci Dobrej noviny. Ako ste to vnímali?

Liturgie, na ktorých som sa zúčastnil, boli gréckokatolícke, takže boli veľmi podobné tej našej, okrem jazyka, samozrejme. Som biskupom z Etiópie, kde máme tiež východný obrad. Čo sa týka koledníkov, vidieť tento typ prípravy na sviatky bolo pre mňa zážitkom. Vnímam, že cirkev u vás myslí na rodinu a deti. 

Dobrá novina je najväčšia finančná zbierka na Slovensku, aj z pohľadu počtu dobrovoľníkov je to obrovská akcia. Aké sú výsledky tohto projektu vo vašej vlasti? 

V prvom rade treba povedať, že Dobrá novina má výsledky aj vo vašej krajine. 

Čo tým myslíte? 

Posilňuje napríklad rodiny, formuje vieru u detí, udržiava kultúru spojenú s Adventom a Vianocami. Nejde prioritne o zbieranie peňazí, ktoré odídu odtiaľto do afrických krajín. Nemenej podstatné je formovanie solidarity a prehlbovanie viery. To sa ráta ešte viac. 

Dobrá novina pomáha aj v Etiópii. V čom pomoc spočíva?  

eRko má priame prepojenie na moju diecézu, takže, samozrejme, existuje konkrétna pomoc. Z projektov môžem spomenúť napríklad Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti v oblasti Irob. 

O čo ide? 

V tejto oblasti majú obyvatelia sťažený prístup k základným sociálnym službám vzhľadom na ráz krajiny a obrovské vzdialenosti. Viac ako polovica žien nemala po svojom poslednom pôrode zabezpečenú popôrodnú starostlivosť. Len desať percent žien rodilo pod dohľadom odborníka. 

Za posledný rok sa podarilo vyškoliť v oblasti starostlivosti o deti asi 350 tehotných žien a dojčiacich matiek. Okrem toho sa v klinike v Alitene narodilo 129 bábätiek. A počet matiek, ktoré v tehotenstve a po pôrode pravidelne navštevujú kliniku, sa každým rokom zvyšuje.

Kto tam túto pomoc zabezpečuje? 

Dobrá novina spolupracuje od roku 2011 so sestrami vincentkami.

V médiách často počujeme o Sudáne, Ugande. V akom stave je Etiópia? 

Politicky ide o federálnu demokraciu, voľby sa konajú každých päť rokov. Populácia veľmi prudko pribúda, krajina patrí medzi najrýchlejšie rastúce štáty. Etiópia je stabilná krajina, hoci niektoré politické strany riešia istý typ etnických tém. Ale je to zvládané demokratickým spôsobom. 

K téme:
Koledujú blízkym, pomáhajú vzdialeným (+ fotogaléria) Zdieľať

Spomenúť treba však našich susedov ako Južný Sudán či Somálsko. Etiópia zohráva kľúčovú rolu v mierovom procese v prípade týchto krajín. Ak vezmeme východnú Afriku ako celok, je to problematický región.

V akej situácii sa nachádza cirkev v Etiópii? 

Cirkev žije v slobode. Najpočetnejšiu skupinu tvoria ortodoxní kresťania, viac ako 40 percent, islam približne tretinu. Protestantov je okolo 18 percent. Katolíci sú výraznou menšinou, tvoria asi jedno percento z celkovej populácie sto miliónov ľudí. Medzináboženský dialóg ale možno hodnotiť ako veľmi dobrý. 

Štatistiky Katolíckej cirkvi hovoria, že v Afrike pribúda najviac veriacich aj duchovných povolaní. Sedí tento trend z vašej skúsenosti? 

Keď vezmete Afriku ako celok, čísla idú nahor, to je pravda. Náboženstvo sa dynamicky rozvíja, ale prichádzajú vážne problémy vyplývajúce z globalizácie. 

Keď k tomu pridáme dôsledky sekulárnej kultúry, od technológií cez médiá a multinárodné biznisy, ide o vážny zásah do ľudských životov. Prežívanie viery, náboženstva a celková kultúra sa mení. Preto je modernou výzvou zachovať rovnováhu medzi dobrým a negatívnym. 

Stretávate sa v Etiópii s prípadmi, keď nadnárodné organizácie propagujú v krajine veci v rozpore s vašimi hodnotami? 

Pravda je, že niektoré kultúrne problémy a výzvy k nám prichádzajú z rozvinutých krajín. Snažíme sa upozorňovať na negatíva, ktoré sa objavia, aby sa takpovediac nenakazil celý organizmus. Snažíme sa konzervovať naše hodnoty. Tesfaselassie Medhin Fessuh
(1953) je biskupom katolíckej eparchie v Adigrate. Postgraduálne študoval v Dubline a Anglicku. Prednášal filozofiu a komunikáciu v seminári Adigrate. Pôsobí ako člen výkonného výboru Asociácie biskupských konferencií vo východnej Afrike. Je stálym tajomníkom etiópskej biskupskej konferencie a jej delegátom v Pápežskom etiópskom kolégiu vo Vatikáne. V rokoch 2014 – 2015 pôsobil ako predseda a člen Etiópskeho mierového výboru pre Južný Sudán.


Pôsobíte v Etiópii, ale študovali ste v Írsku a Británii, poznáte teda Západ…

… poznám ho trochu (úsmev).

Myslíme, že viete ako-tak porovnať, v čom je hlavný rozdiel v africkom kresťanstve a tým, čo žijeme my na Západe. 

V zásade, kresťanstvo je vždy rovnaké. Pôvod a zdroj je stále ten istý, viera v Katolíckej cirkvi je univerzálna, takže sa pozerám v prvom rade na to, čo nás spája, čo je rovnaké, čo nás robí jednou rodinou nášho Nebeského Otca. 

Ak sa bavíme o odlišnostiach, tak hlavný rozdiel vidím vo vnímaní zmyslu slobody a definícií demokracie. 

Skúste to priblížiť.

Ak niekto príde k nám a povie mi: Umiestni do svojej školy automat na kondómy pre chlapcov a dievčatá. Z jeho pohľadu tým akože rešpektujem ich slobodu, no pre mňa je to špinavosť. 

S takýmto prístupom máme praktickú skúsenosť s niektorými ľuďmi, ktorí prišli k nám z Európy, z parlamentných demokracií. Snažíme sa teda rozlišovať a skúmať, čo je dobré a čo nie. Vidím však v mnohých kútoch zeme, aké negatívne dôsledky majú isté tendencie. 

„Vzájomná podpora a spolupráca sa nemá týkať len peňazí alebo materiálnej oblasti, ale aj duchovnej reality.“ Zdieľať

Ste už niekoľko dní na Slovensku, videli ste kresťanstvo aj u nás. Čo vám za ten čas utkvelo v mysli? 

Môj prvý dojem zo Slovenska je veľmi dobrý, aspoň z toho, čo som videl. Zdá sa, že katolícka kultúra sa u vás zachovala. Rodiny držia spolu, chodia spolu na omše, modlia sa.

Ale faktom je, že skoro polovica našich manželstiev sa rozvádza… 

… máte však šťastie, že druhá polovica je stále pokope. Lebo existuje veľa krajín, kde sú na tom ešte horšie. Ale, samozrejme, nechcem situáciu u vás zľahčovať, je to alarmujúce. Vnímam to ako znamenie čias pre Cirkev, veľkú výzvu, ako povzbudzovať ľudí na život v manželstve. Ale vravím, zo svojej krátkej návštevy Slovenska nemám tento zlý pocit, hoci verím, že je to vážna výzva aj tu.

Ako je to v Etiópii? 

Miera rozvodovosti nie je až taká zlá, ale s prichádzajúcou sekularizáciou, mobilitou a novými vplyvmi to bude náročné udržať. 

Viacero významných cirkevných osobností pochádza dnes z Afriky, výrazný je najmä kardinál Robert Sarah, ktorý otvorene varuje Západ pred mnohými nebezpečenstvami. Myslíte si, že cirkev v Afrike môže nastaviť Západu zrkadlo? 

Pozrite, všetci sme bratia a sestry, ktorí zápasia s nejakými problémami. Afrika má tiež svoje problémy. Iste, Európa bola historicky veľmi silná, kresťanská, vysielala misionárov do krajín, ako je tá moja. To sa zmenilo. Európa po tejto stránke slabne, odkresťančuje sa, kým na druhej strane cirkev v Afrike, niektorých krajinách Ázie a Latinskej Ameriky rastie. 

Vidím to tak, že istá miera solidarity a prispenia k spoločnému dobru Cirkvi musí existovať. Lenže vzájomná podpora a spolupráca sa nemá týkať len peňazí alebo materiálnej oblasti, ale aj duchovnej reality. 

Do Vianoc zostáva niekoľko dní. Ako ich slávite v Etiópii? 

Tak ako u vás sú to najkrajšie sviatky, veľmi radostné. Množstvo ľudí sa vracia domov k svojim rodinám. Vianočný čas je pre pre deti a mladých zvlášť špeciálnym, lebo tak ako u vás, aj my máme koledníkov. Mladí ľudia sa po slávení vianočnej omše spoja a spievajú piesne, pričom zostávajú tri-štyri dni spolu a dobre zorganizovaní navštevujú rodiny a zdieľajú životy a až potom sa vracajú do svojich domovov. 

Dovoľte mi, aby som aj vašim čitateľom zavinšoval veľa Božieho požehnania k nastávajúcim sviatkom.  

Ako naši koledníci pomáhajú Etiópii

​Projekt Zlepšenie zdravotnej starostlivosti o matky a deti v oblasti Irob

Partner: Spoločnosť dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul
Podpora v 2017/2018: 25 000 EUREtiópsky biskup Tesfaselassie Medhin Fessuh na liturgii v Michalovciach. (Foto: Maroš Dupnák/bazilikaredemptoristi.sk)

Oblasť Irob sa nachádza na severe Etiópie a hraničí s Eritreou. Povrch kraja je veľmi členitý – pohoria a kopce sa zvažujú do hlbokých roklín. Žije tu približne 32-tisíc obyvateľov roztrúsených po celej oblasti.

Ich prístup k základným sociálnym službám je sťažený vzhľadom na ráz oblasti a obrovské vzdialenosti. Obyvatelia sa živia samozásobiteľským poľnohospodárstvom – pestovaním plodín spolu s chovom dobytka. Obdobie dažďov je v tejto oblasti len v júli a auguste, kým ostatné mesiace roka zostávajú suché. S tým súvisí neúroda, nedostatok pastvy pre dobytok a aj pitnej vody. Alternatívne spôsoby obživy neexistujú.

Podľa prieskumov až 57 % žien nemalo po svojom poslednom pôrode zabezpečenú popôrodnú starostlivosť. Len 27 % žien vo vidieckych oblastiach využilo služby prenatálnej starostlivosti a starostlivosti počas pôrodu a po pôrode. Len 10 % žien rodilo pod dohľadom odborníka. Až 22 % detí, ktoré sa za posledné tri roky narodili v zdravotnom stredisku v Alitene, váži menej ako 2,5 kg.

Cieľovou skupinou projektu sú ženy v produktívnom veku a deti do piatich rokov svojho života, ktoré patria medzi najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Dobrá novina spolupracuje so sestrami vincentkami od roku 2011.

Od mája 2016 do apríla 2017 sa podarilo prehĺbiť vedomosti 355 tehotných žien a dojčiacich matiek o reprodukčnom zdraví a starostlivosti o deti, pričom ďalších 1 255 žien informovali o rovnakých témach počas bežných návštev kliniky. V alitenskej klinike sa narodilo 129 bábätiek, pričom ďalších 14 detí prišlo na svet s odbornejšou asistenciou v nemocnici v Adigrate. Počet matiek, ktoré v tehotenstve a po pôrode pravidelne navštevujú kliniku, sa každým rokom zvyšuje. Spolu ošetrili na klinike viac ako 1 950 detí s bežnými i vážnejšími ochoreniami.

Zdroj: dobranovina.sk

 

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo