Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
17. 02. 2013, 10:13

VATIKÁNSKA SEDMA: Pápeži o sv. Cyrilovi a Metodovi

Cyril_and_Methodius-text.jpg Vo štvrtok si Katolícka cirkev pripomenula sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Pri tejto príležitosti môže byť užitočné všimnúť si, akú významnú pozornosť venovali Solúnskym bratom viacerí pápeži. Zvyčajne sa za pontifika, k...

Vo štvrtok si Katolícka cirkev pripomenula sviatok sv. Cyrila a Metoda, spolupatrónov Európy. Pri tejto príležitosti môže byť užitočné všimnúť si, akú významnú pozornosť venovali Solúnskym bratom viacerí pápeži.

Zvyčajne sa za pontifika, ktorému boli slovanskí vierozvestovia najbližší, označuje blahoslavený Ján Pavol II. Vzhľadom na jeho poľský pôvod je celkom prirodzené, že sv. Cyrilovi a Metodovi venoval v r. 1985 nielen osobitnú (v poradí svoju štvrtú) encykliku Slavorum apostoli (Apoštoli Slovanov), ktorej posolstvo je dodnes veľmi aktuálne, ale v závere roka 1980 aj apoštolský list Egregiae virtutis viri (Muži vynikajúcich cností), ktorým ich vyhlásil za spolupatrónov Európy, pričom tento ich sviatok sa začal sláviť každoročne 14. februára, v deň výročia Cyrilovho „narodenia sa pre nebo“.

Sériu významných pápežských dokumentov týkajúcich sa sv. Cyrila a Metoda začína encyklika Leva XIII. Grande munus (Veľká úloha) z r. 1880. V nej hneď v úvode prirovnáva dôležitosť ich misie k apoštolátu prvého pápeža, sv. Petra a pripomína aj iné významné postavy cirkvi, ktoré šírili evanjelium: Augustína, ktorý evanjelizoval Britov, Patrika, hlásajúceho kresťanstvo v Írsku, Bonifáca, evanjelizátora Nemcov a Willebrorda, ktorý pokresťančil Flámov, Holanďanov a Belgičanov. Podobnú úlohu zohrávali podľa pápeža aj Cyril s Metodom, prostredníctvom prítomnosti a práce ktorých slovanské národy „uvideli svetlo evanjelia a boli vyvedení z barbarského spôsobu života k humánnej a civilizovanej kultúre“.

V nasledujúcich častiach encykliky (kapitoly 3-14) sa Lev XIII. venuje opisu života oboch svätcov. V jej závere napokon ustanovuje, aby bol ich sviatok – 5. júl (pôvodne, až do nariadenia Pia IX., 9. marec) – slávený nielen u slovanských národov, ale rozšíril sa na celú cirkev. Pre cirkev ich pripomenul v r. 1927 aj pápež Pius XI. v liste Quod Sanctum Cyrillum, v ktorom okrem iného oboch bratov nazýva „synmi Východu, ktorí sú svojou vlasťou Byzantínci, rodom Gréci, poslaním Rimania a svojimi apoštolskými plodmi Slovania“. List adresoval arcibiskupom a biskupom vtedajšieho Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov a Československej republiky.

„Synovia Východu, ktorí sú svojou vlasťou Byzantínci, rodom Gréci, poslaním Rimania a svojimi apoštolskými plodmi Slovania.“
Pius XI. (r. 1927)

Zdieľať

Výročie 1100. príchodu Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu si apoštolským listom Magnifici eventus (Veľká udalosť) pripomenul v r. 1963, teda počas trvania II. vatikánskeho koncilu, pápež Ján XXIII. Žiaľ, tento dokument, podobne ako predchádzajúci spomínaný list Pia XI., je prístupný len v latinskej pôvodine a jeho presný obsah ostáva dostupný len „zasväteným“. Pri príležitosti Roku sv. Cyrila a Metoda, 1150. výročia ich príchodu na územie dnešného Slovenska a Moravy a Roku viery môže byť ich sprístupnenie v našom jazyku nielen výzvou, ale azda aj záväzkom.

Problémy pri zrozumiteľnosti nevznikajú pri ďalšom dokumente, ktorým je apoštolský list Antiquae nobilitatis (Starobylé vznešené [skutky]), ktorý 2. februára 1969, pri príležitosti 1100. výročia smrti sv. Cyrila, podpísal Pavol VI. Z mierne archaického slovenského prekladu sa dozvedáme, že základná štruktúra listu sčasti kopíruje vyššie spomínanú encykliku Leva XIII., najmä pokiaľ ide o viac-menej obligátny životopis svätcov. Aktualizačný moment je vyjadrený viacerými, značne poetickými, takmer až biblickými pasážami: „Týčia sa ako stĺpy nenarušenej a zdravej viery, žiarivé vzory čností, dva olivové stromy, dve svetlá, dva olivové výhonky, čo stoja pred Vládcom zeme a silno sa prihovárajú za sväté mesto, ktorým je cirkev a za vaše národy, aby ostali verné kresťanskej kultúre predkov, ktorej oni boli tvorcami, aby vaše národy vedeli spojiť staré s novým, a tak smerovať k vytýčeným cieľom pravého pokroku, po istej ceste, ktorú oni chránia a osvecujú.“ Podobne ako Levova encyklika, aj list Pavla VI. apeluje na kultúrny aspekt misie. V jeho závere vyjadruje radosť z toho, že podobne ako sv. Cyrila a jeho žiaci, aj slovenský a český národ naďalej prejavujú oddanosť Apoštolskej stolici a Najvyššiemu veľkňazovi. „Buďte si istí, a chceme vám to otvorene vyhlásiť, že my s celou otcovskou láskavosťou opätujeme lásku synov, zdieľajúc bez prestania vaše radosti a vaše strasti. Buďte presvedčení, že Apoštolská stolica, v medziach možností, chce a pokúša sa, aby vám čo najúčinnejším spôsobom pomohla vo vašich potrebách.“

Medzi najnovšie pápežské vyjadrenia k sv. Cyrilovi a Metodovi patrí katechéza z generálnej audiencie Benedikta XVI. v júni 2009. Aj on, po predchádzajúcom opise ich života a diela, upriamil pozornosť na dôležitosť kultúrnej dimenzie evanjelizácie. Obaja totiž „predstavujú klasický príklad toho, čo je dnes označované výrazom „inkulturácia“. Každý ľud musí vpustiť do svojej kultúry zjavené posolstvo a vyjadriť jeho spásonosnú pravdu jazykom, ktorý je mu vlastný“. Aj v tomto zmysle bratia „predbehli“ dejinný vývoj, keď to, čo s definitívnou platnosťou uznal Druhý vatikánsky koncil v 60. rokoch minulého storočia, dokázali svojou horlivosťou pri šírení evanjelia presadiť u pápeža už v 9. storočí.

Marián Sekerák 

Ilustračné foto: wikimedia.org

Odporúčame

RECENZIA: Habermas & Ratzinger: pozvánka na dialóg

RECENZIA: Habermas & Ratzinger: pozvánka na dialóg

171667_w-1852.jpg Dialóg medzi veriacimi a ľuďmi nehlásiacimi sa k nijakej náboženskej tradícii nebýva vždy veľmi úspešný. Najmä ak sa týka otázok morálky. O tom, že vzájomné porozumenie aj v tejto oblasti je možné, svedčí i diskusia, ktorú pred niekoľkými rokmi rozvi...

DIÁR (7): Jeden Nemec odchádza, druhý prichádza

DIÁR (7): Jeden Nemec odchádza, druhý prichádza

Dianie v Katolíckej cirkvi tento týždeň zatienila rezignácia pápeža Benedikta XVI. Za pozornosť však stojí aj menovanie nového šéfa Vatikánskej banky a progres v procese svätorečenia Jána Pavla II. V pondelok, kedy si cirkev pripomína Svetový deň chorých, Benedikt XVI. nečakane oznámil svoju rezign...

Organizátor Púte zaľúbených Valentína neslávi

Organizátor Púte zaľúbených Valentína neslávi

Počas uplynulých dní sa konalo niekoľko stretnutí zamilovaných párov. Nečudo, vo štvrtok sme mali Valentína. Nie každý sa však k tomuto sviatku hlási. „To, že sa Púť zaľúbených koná víkend po sviatku svätého Valentína, súvisí len nepatrne s týmto sviatkom. Chceme byť alternatívou, nie akciou k tomu...