Nová fáza dialógu s Pravoslávnou cirkvou

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Nová fáza dialógu s Pravoslávnou cirkvou

Foto: M.C. Escher, wikimedia

Exkluzívny preklad z denníka L‘Osservatore Romano.

V priebehu roka 2017 sa teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou, ktorý vedie Zmiešaná medzinárodná komisia, sústredil na delikátnu úlohu stanoviť tému pre novú fázu, ktorá sa otvorila po schválení dokumentu Synodalita a primát v prvom tisícročí. Smerom k spoločnému porozumeniu v službe jednoty Cirkvi 22. septembra 2016 v Chieti (jeho slovenský preklad nájdete tu).

Tento text publikovala Zmiešaná medzinárodná komisia po dlhom období reflexie o teologickom a ekleziologickom vzťahu medzi primátom a synodalitou v živote Cirkvi. Toto obdobie reflexie začal v roku 2007 ravennský dokument s názvom Ekleziologické a kánonické dôsledky sviatostnej povahy Cirkvi: cirkevné spoločenstvo, konciliarita a autorita.

Podľa chietskeho dokumentu sa katolíci a pravoslávni zhodujú na tom, že v Cirkvi prvého tisícročia bol uznávaný primát rímskeho stolca, pričom rímsky pápež si v úzkom vzťahu s biskupmi ďalších hlavných stolcov prvého tisícročia alebo spolu so synodou Rímskej cirkvi, teda vždy v kontexte synodality, uplatňoval niektoré výsady, akými sú podstatná kooperácia pre uznanie koncilu za ekumenický alebo možnosť prijímať apelácie. 

Spoločné dedičstvo teologických princípov, kánonických inštitúcií a liturgickej praxe prvého tisícročia sa javí ako potrebný východiskový bod a prameň inšpirácie na prekonanie nezhôd existujúcich medzi katolíkmi a pravoslávnymi, čo sa týka vzťahu medzi primátom a synodalitou na úrovni univerzálnej Cirkvi.

Pretože počas plenárneho zasadania v Chieti členovia Zmiešanej medzinárodnej komisie nemali čas stanoviť tému, na ktorú by mal pokračovať teologický dialóg, požiadali Koordinačný výbor o vypracovanie návrhu. V dôsledku tohto rozhodnutia sa Koordinačný výbor Zmiešanej medzinárodnej komisie zišiel na Lerose v Grécku od 5. do 9. septembra, požívajúc vrelú a veľkorysú pohostinnosť vladyku Paisia, metropolitu Lerosu, Kalymnosu a Astypalaie (Ekumenický patriarchát).   

Na stretnutí, ktorému spoločne predsedali kardinál Kurt Koch, prezident Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, a vladyka Job Getcha, arcibiskup Telmessosu, bolo prítomných desať pravoslávnych a deväť katolíckych členov. Zhromaždenie sa začalo hodnotením cesty, ktorú prešla Zmiešaná medzinárodná komisia počnúc schválením Plánu pre začatie teologického dialógu medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou, ktorý prijala na prvom plenárnom zasadaní na Rodose v roku 1980 a následne ho schválili príslušné cirkevné autority. Obidve časti po tom, čo znovu záväzne potvrdili, že cieľom dialógu zostáva obnovenie plného spoločenstva medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou, ako sa to tvrdí v úvodnom paragrafe rodského plánu, sa zhodli na dôležitosti výsledkov dosiahnutých dialógom a na potrebe rokovať v tomto okamihu dialógu o otázkach, ktoré ešte stále treba riešiť.

Preto rozhodli, že zveria podkomisii, ktorá bude zložená zo štyroch pravoslávnych a štyroch katolíckych členov, redakciu náčrtu dokumentu na tému Smerom k jednote vo viere: teologické a kánonické otázky na diskusiu počas najbližšieho zhromaždenia Koordinačného výboru, ktorý sa očakáva do konca roku 2018. Podľa toho, čo sa stanovilo na Lerose, dokument bude obsahovať dve sekcie: v prvej sa zhrnú plody dialógu, v druhej sa poukáže na teologické a kánonické otázky, ktoré treba ešte riešiť kvôli obnoveniu jednoty vo viere medzi katolíkmi a pravoslávnymi takým spôsobom, aby sa otvorila cesta k eucharistickému spoločenstvu. Okrem toho text odporučí metodológiu, s ktorou Zmiešaná medzinárodná komisia chce preskúmať otvorené otázky. Čo sa toho týka, prítomní uznali, ako je to zdôraznené už v rodskom pláne, že je zásadne dôležité rozlišovať medzi „nezhodami, ktoré sú zlučiteľné s eucharistickým spoločenstvom, a nezhodami, ktoré sú nezlučiteľné a ktoré si vyžadujú, aby sa našlo riešenie a spoločná zhoda“ (II,3).

V tom istom čase Koordinačný výbor rozhodol, že začne pracovať aj na druhom dokumente, ktorý by mal začať rokovať o niektorých otvorených otázkach. V kontinuite s dokumentom schváleným v Chieti, na ktorý sme už poukázali, poveril druhú komisiu, aby zredigovala náčrt dokumentu s názvom Primát a synodalita v druhom tisícročí a dnes. V kontexte tohto dokumentu, ktorý je rozhodne ekleziologickej povahy, sa bude skúmať uniatizmus. Aj táto podkomisia, ktorá má po päť členov za každú stranu, má pripraviť náčrt dokumentu pred prvým zhromaždením Koordinačného výboru. Od 12. do 14. decembra sa obidve podkomisie zhromaždili v Ríme v sídle Pápežskej rady pre napomáhanie jednoty kresťanov, aby spresnili ciele a vypracovali plán práce. Pri tejto príležitosti sa rozhodlo, že obidve podkomisie sa stretnú opätovne v júni 2018, a bolo oznámené, že zhromaždenie Koordinačného výboru sa bude konať od 13. do 17. novembra 2018 v kláštore v Bose. 

Proces začatý zhromaždením Koordinačného výboru, ktoré sa uskutočnilo na Lerose, sa ešte len začal a je ťažké predpovedať, aký bude jeho výsledok. Rozhodnutie zistiť prekážky, ktoré ešte znemožňujú eucharistické spoločenstvo medzi katolíkmi a pravoslávnymi, a začať ich skúmať skutočne znamená prechod do novej fázy teologického dialógu, ktorý sa okrem desaťročia (1990 – 2000) venovaného téme uniatizmus dosiaľ primárne sústreďoval na už existujúcu zhodu medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou, čo sa týka niektorých základných teologických, sviatostných a ekleziologických otázok.

Jednomyseľná zhoda, prejavená všetkými účastníkmi zhromaždenia Koordinačného výboru pri opätovnom potvrdení, že cieľom dialógu zostáva obnovenie plného spoločenstva vo viere, ktoré sa vyjadruje v účasti na tej istej eucharistickej hostine, poskytuje nádej, že uvedenie tejto novej fázy je späté s túžbou urýchliť časy dosiahnutia takéhoto cieľa. Utešovaní týmto povedomím si dokážeme predstaviť, že otvorené teologické a kánonické otázky, ktoré sú v podstate obsahom dejinnej kontroverzie medzi kresťanmi Východu a Západu, nebudú Zmiešanou medzinárodnou komisiou prerokovávané v polemickom a apologetickom duchu, ako sa to dialo v minulosti, ale s ochotou porozumieť tomu, čo tí druhí chceli vyjadriť teologickými formuláciami, ktoré sú odlišné od našich vlastných formulácií, pričom sa bude spoločne hľadať lepší spôsob, ako byť dnes verní učeniu Svätého písma a Tradície. 

Z tohto hľadiska počas najbližšieho zhromaždenia Koordinačný výbor bude pozvaný zhodnotiť nielen to, či návrhy dokumentov pripravené podkomisiami sú hotové na to, aby boli podrobené štúdiu plénom Zmiešanej medzinárodnej komisie, ale tiež a hlavne, či teologický dialóg sa obsahmi a metodológiou uberá cestou, ktorá vedie k plnému spoločenstvu. 

Publikované v oficiálnom vatikánskom denníku L‘Osservatore Romano 20. januára 2018.

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo