Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
16. 03. 2013, 14:09

VATIKÁNSKA SEDMA: Tajomstvo Františkovho biskupského hesla a erbu

bergoglio-text.jpg Miserando atque eligendo. Tak znie v latinčine biskupské motto novej hlavy katolíckej cirkvi. Do slovenčiny ho možno preložiť približne ako „poľutovaniahodný, ale vyvolený“. Čo sa skrýva za týmto tajomným výrokom a odkiaľ pochádza? Býva pravidlom, ž...

Miserando atque eligendo. Tak znie v latinčine biskupské motto novej hlavy katolíckej cirkvi. Do slovenčiny ho možno preložiť približne ako „poľutovaniahodný, ale vyvolený“. Čo sa skrýva za týmto tajomným výrokom a odkiaľ pochádza?

Býva pravidlom, že novozvolení pápeži si svoje biskupské heslo nemenia, ale ponechávajú si to, ktoré si vybrali už pred biskupskou konsekráciou. Rovnaký scenár možno očakávať aj v prípade pápeža Františka, ktorý sa stal biskupom v roku 1992.

Tajomstvo hesla

Jeho motto pochádza z kázne anglického mnícha, historika a učiteľa cirkvi, sv. Bédu Ctihodného (lat. Beda Venerabilis), ktorý žil na prelome 7. a 8. storočia. Svätec, ktorý sa preslávil najmä dielom o dejinách Anglicka (lat. Historia ecclesiastica gentis Anglorum), v nej uvažuje nad evanjeliovým textom, v ktorom apoštol Matúš opisuje svoje povolanie Ježišom (Mt 9, 9-13).

Kristus, vidiac na mýtnici sedieť Matúša, vyzval ho: „Poď za mnou!“. Svätý Béda vo svojej kázni vysvetľuje: „Ježiš videl Matúša nie iba v obvyklom zmysle, ale omnoho viac s jeho súcitným pochopením človeka. Videl vyberača mýta a – pretože ho videl očami milosrdenstva a vybral si ho – povedal mu: 'Poď za mnou'. Toto nasledovanie znamená napodobňovanie vzoru jeho života, nie iba prosté kráčanie za ním. Svätý Ján nám hovorí: 'Kto hovorí, že ostáva v ňom, má aj sám žiť, ako žil on' (1 Jn 2,6). Táto mýtnikova konverzia dáva každému človeku (...) príklad pokánia a odpustenia. Všimnime si tiež šťastie a pravú anticipáciu jeho budúceho postavenia apoštola a učiteľa národov.“

Tajomstvo erbu

V najbližších dňoch možno očakávať podobu nového pápežského erbu. Pri oznámení Františkovej voľby bolo možné všimnúť si, že gobelín s erbom pápeža sa síce na loggii Baziliky sv. Petra objavil, no samotný erb bol prekrytý. Býva zvykom, že okamžite po zvolení sa použije gobelín nesúci erb predchádzajúceho pápeža (tak to bolo aj v roku 2005 po zvolení Josepha Ratzingera, kedy tapiséria niesla erb Jána Pavla II.). Zrejme z dôvodu, že Františkov predchodca ešte žije, sa pristúpilo k prekrytiu samotného erbu bielou látkou.

V každom prípade, štít biskupského erbu niekdajšieho kardinála Bergoglia obsahuje na modrom poli zlaté slnko v strede s červenými písmenami I H S, ktoré sú typické pre jezuitský rád, ktorého je nový pápež členom. Tento kristogram sa zvykne interpretovať slovami: Iesus Hominum Salvator (Ježiš, Spasiteľ človeka). V pravej dolnej časti štítu (v heraldike sa používa tzv. pravidlo pravej a ľavej ruky, kde sa strany neposudzujú z pohľadu pozorovateľa ale z pohľadu erbu) sa nachádza päťcípa strieborná hviezda odkazujúca na scénu narodenia Pána. Vedľa nej je situovaný strieborný viničný strapec pripomínajúci Eucharistiu. Zlaté slnko na modrom poli pripomína aj svojím tvarom vlajku Argentíny, pápežovej rodnej krajiny. Na základe toho stručného opisu možno konštatovať, že ide o „heraldicky čistý erb“, keďže sú na ňom použité relevantné heraldické farby (modrá, červená) a kovy (zlatá, strieborná – heraldika nehovorí o žltej a bielej!) a zároveň je rešpektované pravidlo, že farba je kladená na kov a kov na farbu.

Okrem spomínaných súčastí tvorí erb kardinála Bergoglia červený kardinálsky klobúk s tridsiatimi strapcami (15 po oboch stranách) umiestnený nad štítom a páska so spomínaným mottom „Miserando atque eligendo“ situovaná pod ním. V pozadí štítu je zlatý arcibiskupský kríž s dvoma priečnymi ramenami. Ak si nový pontifik ponechá súčasnú podobu štítu, kardinálsky klobúk v erbe nahradí pápežská koruna (tiara) alebo – ako to bolo v prípade Benedikta XVI. – biskupská mitra. Namiesto arcibiskupského kríža sa v pozadí štítu vyskytnú prekrížené petrovské kľúče (strieborný a zlatý) previazané červenou stuhou. Nie je vylúčené, že pod štítom sa bude vynímať aj pálium, ktoré si do erbu pridal Benedikt XVI. Svoje motto pápeži nezvyknú používať ako súčasť erbu, no býva spravidla zakomponované do úradnej pečate, odtlačok ktorej zdobí oficiálne dokumenty vydané pápežom.

Aktualizácia (27.3.)

V stredu 27. marca zverejnila Svätá stolica modifikovanú verziu erbu pápeža Františka. Oproti verzii, ktorú používal ako biskup, pôvodnú päťcípu striebornú hviezdu nahradila zlatá osemcípa, symbolizujúca osem blahoslavenstiev a predstavujúca Pannu Máriu. Pôvodné interpretácie pripisovali druhému symbolu, viničnému strapcu, symboliku Eucharistie. Zlaté „hroznové bobule“ po grafických úpravách dostali pôvodne zamýšľanú podobu nardového kvetu (lat. Nardostachys jatamansi), ktorý podľa starobylej symboliky zvykne držať vo svojej ruke sv. Jozef, pestún Ježiša Krista. V Novom zákone sa spomína vzácny nardový olej, ktorým Mária, sestra Marty a Lazára, pomazala Ježišove nohy (Jn 12, 3). Súčasť erbu tvorí nápisová páska s pôvodným heslom „Miserando atque eligendo“. František sa tak stal prvým pápežom v dejinách, ktorý si do erbu umiestnil aj biskupské motto. Zároveň prijal úzus zavedený Benediktom XVI., kedy pápežskú tiaru nahradil arcibiskupskou mitrou.

Marián Sekerák

Ilustračné foto: wikimedia.org

Odporúčame

Rybársky prsteň dostane pápež František až v utorok

Rybársky prsteň dostane pápež František až v utorok

Bielu pápežskú reverendu si každý pápež oblieka hneď po zvolení. Rybársky prsteň, symbol pápežského úradu, však nosí až od inauguračnej omše. Pápež František ju bude sláviť v utorok. Bielu reverendu pre novozvoleného pontifika šije rodina Gammarelliovcov už vyše sto rokov. Predajňa ich firmy, ktor...