Vykúpenie v pravoslávnej tradícii

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Vykúpenie v pravoslávnej tradícii

Ruská ikona zo 17. storočia od neznámeho autora, foto: wikimedia

Metropolita Ilarion Alfejev je celosvetovo uznávaným pravoslávnym teológom, ktorého knihy boli preložené do dvoch desiatok jazykov.

Veľký týždeň, ktorý sa otvára slávením Kvetnej nedele, predstavuje obdobie, v ktorom by kresťania mali uvažovať zvlášť o zmysle nasledujúcej pravdy svojho náboženstva: „Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil a spasil.“

V tejto súvislosti stojí za to siahnuť po publikácii „Mystérium víry“ od ruského metropolitu Ilariona Alfejeva (vyd. Pavel Mervart,  2016), v ktorej tento 51-ročný teológ ponúka prehľadný úvod do pravoslávneho teologického myslenia. Jeden odsek svojej publikácie venuje aj téme „Vykúpenie“. Prečítajte si výber autorových hlavných myšlienok.

Vykúpenie v Novom zákone

V Novom zákone je Kristus nazývaný „vykúpením“ za hriechy ľudí (Matúš 20,28; 1 Korinťanom 1,30). „Vykúpenie“ je prekladom gréckeho slova lytrosis, ktoré znamená „výkup“, teda sumu peňazí, po ktorej zaplatení otrok získa slobodu a odsúdený na smrť život. V dôsledku svojho pádu človek uviazol v otroctve hriechu (Jn 8,24) a potrebuje vykúpenie, aby sa z neho oslobodil.

Obchod s diablom

Starovekí kresťanskí spisovatelia si kládli otázku, komu Kristus zaplatil toto výkupné za ľudstvo. Niektorí sa domnievali, že diablovi, ktorého bol človek otrokom. Napríklad svätý Gregor z Nyssy interpretuje vykúpenie ako „podvod“ a „obchod s diablom“. Kristus, aby vykúpil ľudí, ponúkne diablovi svoje vlastné telo, pod ktorým „skryl“ svoje božstvo. Diabol sa naň vrhne ako na návnadu, ale spolu s ňou prehltne aj „háčik“, teda božstvo, a hynie. Na otázku, či „podvod“ nie je nemorálnosťou nehodnou božstva, svätý Gregor odpovedá, že i diabol je klamár, takže bolo úplne správne, že ho Boh oklamal.

Iní cirkevní otcovia hovoria, že diabol „sa oklamal“, ale netvrdia, že ho podviedol Boh. V Katechetickej reči pripisovanej svätému Jánovi Zlatoústemu, ktorá sa číta na paschálnej utierni, sa dočítame, že peklo bolo „zosmiešnené“ Kristovým vzkriesením a „chytilo sa“ na to, že si pod viditeľným človekom nevšimlo neviditeľného Boha.

Vykúpenie ako zadosťučinenie?

Podľa iného výkladu výkupné nebolo zaplatené diablovi, pretože diabol nemá moc nad človekom, ale Bohu Otcovi. Západný teológ Anzelm z Canterbury v 11. storočí napísal, že pád človeka do hriechu rozhneval Božiu spravodlivosť, ktorá žiadala zadosťučinenie (lat. satisfactio). Nedokázala ju však uspokojiť nijaká ľudská obeť, takže výkupné musel priniesť sám Boží Syn. Kristova smrť zmiernila Boží hnev a človeku bola vrátená milosť.

Východná cirkev reagovala na západné učenie o vykúpení ako zadosťučinení zvolaním miestneho Konštantínoplského snemu v roku 1157, ktorého účastníci odmietli herézu „latinsky premýšľajúceho“ Sotericha Panteugena a zhodli sa na tom, že Kristus predložil vykupiteľskú obeť celej svätej Trojici, a nie iba Otcovi.

Zmierenie a adopcia

Celý rad starovekých kresťanských autorov úplne odmieta hovoriť o vykúpení v doslovnom zmysle.  Tento pojem považujú za zmierenie ľudstva s Bohom a za jeho adopciu. O vykúpení hovoria ako o prejave Božej lásky k človeku. Príčinou Synovej obety na kríži nie je hnev Boha Otca, ale jeho láska. Podľa svätého Simeona Nového Teológa Kristus prináša vykúpené ľudstvo ako dar Bohu a takto ho definitívne oslobodzuje z diablovej moci.

Diabol zotročuje človeka po celý život, už od narodenia, takže Pán prechádza všetkými etapami ľudského života, aby v každej z nich premohol diabla. Vtelený Kristus si prial podobať sa nám vo všetkom, takže prechádza nielen všetkými etapami ľudského života, ale aj najrôznejšími druhmi utrpenia vrátane opustenosti Bohom, ktorá je najvyšším stupňom utrpenia ľudskej duše.

Kazimir Malevič: Triumf nebies (1907).

Spasiteľovým výkrikom na kríži – „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“ (Matúš 27,46) – vrcholí jeho utrpenie na Golgote. Veľké tajomstvo tohto okamihu však spočíva v tom, že Kristovo božstvo sa ani na chvíľu neodlúčilo od jeho ľudstva – Boh ho neopustil, i keď ako človek zakúšal ľudskú opustenosť Bohom... A dokonca ani vtedy, keď Kristovo mŕtve telo ležalo v hrobe a jeho duša zostúpila do pekla, sa jeho božstvo neodlúčilo od ľudstva. Kristus je zároveň v pekle i v raji, na zemi i v nebi, s ľuďmi i s Otcom a Duchom...

V Kristovi sa uskutočňuje spojenie Boha s človekom. V Kristovi je obnovovaný a budovaný človek. Kristov vykupiteľský čin nebol vykonaný kvôli abstraktnej „mase“ ľudí, ale kvôli každému jednotlivcovi.

V Kristovi dosahujú ospravedlnenie, zavŕšenie a absolútny zmysel celé ľudské dejiny, a to vrátane pádu človeka do hriechu a jeho vyhnania z raja. Nebeské kráľovstvo, ktoré Kristus dáva tým, ktorí v neho veria, je čosi omnoho väčšie než pôvodný raj.

Kristovo vtelenie a jeho vykupiteľský čin sú pre človeka omnoho dôležitejšie než jeho stvorenie. Okamihom vtelenia sa naše dejiny akoby znovu začínajú. Človek sa opäť ocitá tvárou v tvár Bohu a je mu veľmi blízko, možno ešte bližšie než v prvých okamihoch ľudskej existencie. Kristus uvádza človeka do „nového raja“, do Cirkvi, v ktorej sám vládne, a človek kraľuje spolu s ním.

Vykupiteľská obeť sa týka všetkých, ktorí uverili. Skrze vieru, krst a život v Cirkvi sa stávame dedičmi Božieho kráľovstva, sme oslobodení od všetkých následkov pádu do hriechu, sme vzkriesení spolu s Kristom a získavame podiel na večnom živote.

V Kristovi je dosiahnutý cieľ celej ľudskej existencie – pripojenie sa k Bohu, spojenie s ním a zbožštenie. „Syn Boží sa stáva synom človeka, aby sa syn človeka stal synom Božím,“ hovorí mučeník Irenej Lyonský. Kristus vo svojej nesmiernej láske k človeku vystúpil na Golgotu a vytrpel na kríži smrť, ktorá zmierila a zjednotila človeka s Bohom. 

 Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo