Prvá kňazská vysviacka ženatého melchitu v Kanade po roku 2014

Prvá kňazská vysviacka ženatého melchitu v Kanade po roku 2014

Ekumenický patriarcha Bartolomej. Foto: flickr.com

V rubrike Z kresťanského Východu prinášame päť správ o najnovšom dianí vo východných cirkvách.

Ruský prezident telefonoval s ekumenickým patriarchom

Ruský prezident Vladimír Putin absolvoval v rámci svojej návštevy Turecka telefonický rozhovor s ekumenickým patriarchom Bartolomejom. Putin poďakoval konštantínopolskému patriarchovi za „všetky jeho úsilia o napomáhanie pravoslávnej jednoty“.

V telefonickom rozhovore 3. apríla večer Putin vyzdvihol „veľký rešpekt ruského ľudu voči svojej materskej Konštantínopolskej cirkvi“ od čias, keď sväté knieža Vladimír a jeho ľud prijali krst z Konštantínopolu. Podľa Putina išlo o „veľmi významnú historickú udalosť“. Ruský prezident tlmočil „bratské pozdravy“ moskovského patriarchu Kirilla, ktorý je pripravený „posilňovať puto medzi Konštantínopolskou a Moskovskou cirkvou“.

Putin poďakoval ekumenickému patriarchovi za súhlas s výstavbou kaplnky sv. Andreja v areáli ruského veľvyslanectva v Ankare a za „srdečné prijatie“ počas jeho dvoch návštev v „mníšskej republike“ na Hore Athos.

Patriarcha Bartolomej pogratuloval ruskému prezidentovi k jeho nedávnemu volebnému úspechu a poďakoval za jeho podporu pravoslávnej cirkvi. Zároveň vyzdvihol službu Ekumenického patriarchátu ako „koordinačného centra všepravoslávnej jednoty“. Uistil ruského prezidenta, že Konštantínopolská cirkev sa ujíma aj duchovných a náboženských potrieb pravoslávnych Rusov v Turecku.

Zomrel emeritný sýrsky katolícky patriarcha

Emeritný sýrsky katolícky patriarcha Ignatius Bedros VIII. Abd-el-Ahad je mŕtvy. Zomrel v stredu vo veku 87 rokov v Jeruzaleme. Vo štvrtok v Bejrúte to oznámil jeho nástupca Ignatius Joseph III. Younan.

Emeritný patriarcha Ignatius Bedros VIII. Abd-el-Ahad viedol Sýrsku katolícku cirkev v rokoch 2001 až 2008. Táto cirkev západosýrskeho obradu má dnes celkovo 200 000 veriacich v Libanone, Sýrii, Iraku a Egypte, ale aj v Európe a obidvoch Amerikách. Patriarcha sídli v libanonskom Bejrúte. Sýrska katolícka cirkev používa juliánsky kalendár. 

Zosnulý patriarcha Ignatius Bedros VIII. Abd-el-Ahad sa narodil 28. júna 1930 v sýrskom Aleppe. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1954. Až do svojho zvolenia za patriarchu v roku 2001 bol biskupom v Jeruzaleme. Pohrebné obrady Ignatia Bedrosa VIII. sa uskutočnia podľa jeho želania v Betleheme.

Sýrski kresťania používajú na bohoslužbe aramejský jazyk, ktorým mal hovoriť už Ježiš. Pretože sa hlásia k duchovnému dedičstvu antiochijskej cirkvi, sýrski patriarchovia používajú meno Ignác. V poradí tretí antiochijský biskup Ignác patrí medzi obľúbených cirkevných otcov univerzálnej cirkvi.

Prvá novodobá vysviacka ženatého melchitu v Kanade

V gréckokatolíckej melchitskej cirkvi v Kanade sa bude na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha – Turíce prvý raz konať kňazská vysviacka ženatého muža. Pre celú Kanadu príslušný melchitský biskup v Saint Sauveur-Montreal Ibrahim M. Ibrahim vysvätí za kňaza diakona Fadiho Nohru. V roku 2014 pápež František zrušil nariadenie, podľa ktorého východné katolícke cirkvi smeli vysviacať ženatých mužov za kňazov len na svojich pôvodných územiach, no nie v diaspóre.

Biskup Ibrahim pochádza z Libanonu. Kňazskú vysviacku prijal v roku 1987. Pôsobil v melchitskej farnosti v Clevelande (Ohio), následne ako protopresbyter pre melchitské farnosti v oblasti Veľkých jazier a regionálny predstavený pre „Basilian Salvatorian Order“. Za biskupa bol vysvätený v roku 2003.

V roku 2014 pápež František dovolil východným katolíckym ženatým kňazom pôsobiť aj mimo ich pôvodných východných teritórií, teda aj mimo Blízkeho východu a východnej Európy. Ženatí východní kňazi môžu ísť za svojimi vysťahovanými veriacimi. Pôsobiť môžu hlavne tam, kde existuje jurisdikcia pre katolíkov východného obradu, napr. v USA, Veľkej Británii, Francúzsku či Nemecku.

V roku 1772 boli všetci katolíci byzantského obradu na území troch starokresťanských patriarchátov Alexandrie, Antiochie a Jeruzalema podriadení melchitskému patriarchovi, ktorý je dodnes hlavou všetkých arabsky hovoriacich katolíkov byzantského obradu. Je to vyjadrené v jeho titule, ktorý má oficiálne od roku 1838: patriarcha Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema. Melchitský patriarcha sídli v Damasku. Najvyšším predstaviteľom tejto cirkvi je dnes Jeho Blaženosť Youssef Absi (*1946). Melchitská gréckokatolícka cirkev má dnes vyše 1,5 milióna veriacich, predovšetkým v Sýrii, Libanone a Izraeli a veľkú diaspóru v Severnej Amerike.

Chaldejský katolícky patriarcha Louis Raphael Sako. Foto: abouna.org

Nech kresťania neopúšťajú Irak!

Svedectvo mučeníkov Cirkvi na brehoch Eufratu a Tigrisu je aj pre dnešnú Chaldejskú katolícku cirkev silným „prameňom inšpirácie“ duchovných hodnôt, ktorý napĺňa život ľudí „nádejou, ľudskou dôstojnosťou, toleranciou a pokojom“. Toto zdôraznil chaldejský katolícky patriarcha Louis Raphael Sako v posolstve k tohtoročnému Spomienkovému dňu na mučeníkov Chaldejskej cirkvi, ktorý sa slávi každoročne v piatok po veľkonočnej nedeli, aby sa zdôraznilo spojenie s oslavou zmŕtvychvstania Ježiša Krista.

Patriarcha v posolstve opätovne vyzval veriacich, aby zostali v Iraku. V tomto „osobitnom okamihu“ dejín Iraku ide o to, aby čo najviac kresťanov zostalo v Iraku, aby sa zintenzívnila spolupráca medzi klérom a laikmi a podporovalo sa spolunažívanie medzi občanmi rozličných náboženstiev. Len takto sa dá vyhnať temnota z krajiny pri Eufrate a Tigrise, ktorá vždy bola „vzorom kultúry“.

Patriarcha Sako je presvedčený, že Irak povstane z popola, prekoná všetky formy terorizmu a bude sa tešiť novej bezpečnosti, stabilite, hospodárskej a sociálnej prosperite. V „tomto kritickom momente“ vyzval k jednote medzi kresťanmi: „V tomto okamihu jestvuje medzi cirkevnými predstaviteľmi na Blízkom východe silné povedomie, že sila pochádza z jednoty.“

Socha nového učiteľa Cirkvi vo vatikánskych záhradách

Pápež František odhalil 5. apríla 2018 vo vatikánskych záhradách bronzovú sochu arménskeho svätca Gregora z Nareku, ktorého v roku 2015 vyhlásil za učiteľa Cirkvi.

Na poludňajšej slávnosti sa zúčastnili popri ďalších prezident Arménskej republiky Serzh Sargsyan aj najvyšší arménsky pravoslávny patriarcha a katolikos Karekin II. a tiež kilikijský katolikos Aram I.

Myšlienka darovať pápežovi Františkovi a Vatikánskemu štátu sochu svätého Gregora z Nareku sa zrodila pred dvoma rokmi počas pápežskej pastoračnej návštevy Arménska. Vtedy arménsky prezident Serzh Sargsyan daroval Svätému Otcovi malú sochu tejto významnej osobnosti arménskych dejín s prianím, aby ju raz mohol vidieť zväčšenú vo vatikánskych záhradách.

Autorom diela je arménsky umelec David Erevantsi. Sochu vyhotovili z bronzu v českej dielni vo dvoch zhodných exemplároch. Druhý exemplár bude inštalovaný v záhradách sídla arménskeho katolika v Ečmiadzine neďaleko Jerevanu. Sochy svätého Gregora z Nareku sa tak stanú symbolom sesterských vzťahov týchto cirkví.Keďže ste náš pravidelný čitateľ, tak už viete, že články na Postoji nie sú spoplatnené. Vznikajú len vďaka ľuďom, ktorí nás dobrovoľne podporujú. 

Budeme si veľmi vážiť, ak sa k nim pridáte. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe obsahu.

Ďakujeme!

 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo