Typický americký novokňaz? Beloch z viacdetnej rodiny vo veku 35 rokov

Má niečo po tridsiatke, nie je jedináčik, pochádza z USA a pracoval v civilnom zamestnaní. Toto je profil priemerného amerického novokňaza, ktorý bol vysvätený v minulom roku.

V amerických diecézach v roku 2012 pribudlo 497 novokňazov. Tvrdí to štúdia, ktorú každoročne zverejňuje Centrum pre aplikovaný výskum v apoštoláte na Georgetownskej univerzite vo Washingtone. Sedemnásty ročník prieskumu novokňazov ukázal, že ich priemerný vek je 35,5 rokov. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je to vyššie číslo. Najmä kvôli tomu, že aj keď väčšina novokňazov bola vo veku 32 rokov, štvrtina vysvätených mala už po štyridsiatke.

Dve tretiny čerstvých kňazov sú belosi. K hispánskemu pôvodu sa prihlásilo len 15 percent. Toto číslo je prekvapujúce, keďže Hispánci tvoria až tretinu americkej katolíckej komunity. Naopak, pomer novokňazov ázijského pôvodu je veľmi vysoký – 10 percent. Traja z desiatich novokňazov sa narodili mimo územia USA. Väčšina sa prisťahovala z Mexika, Vietnamu, Kolumbie, Poľska, Filipín alebo Nigérie. Mnohí boli vysvätení po 14 rokoch pobytu v USA.

Takmer dve tretiny novokňazov – 62 percent – pred vstupom do seminára pracovali na plný úväzok. Najčastejšie ako účtovníci a poisťovací agenti. Štyri percentá slúžili v ozbrojených silách a 23 percent vstúpilo do seminára hneď po skončení vysokej školy. Väčšinou študovali filozofiu alebo teológiu (23 %), ekonómiu (17 %), no našli sa medzi nimi aj umelci (16 %).

Kňazskému povolaniu prajú početnejšie rodiny. Len 3 percentá novokňazov nemajú žiadnych súrodencov. Viac ako polovica uviedla, že majú aspoň dvoch súrodencov a v 40 percentách prípadov do kňazského seminára vstúpili práve najstarší synovia.

Monika Marušicová

Foto: bologna.chiesacattolica.it

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo