Cyrilo-metodské oslavy v Nitre vyvrcholili za prítomnosti troch kardinálov

Na oslavách 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda sa na Velehrade zišlo viac pútnikov ako v Nitre.

Na cyrilo-metodské slávnosti sa v Nitre zišlo viac ako sto kňazov, dvadsať biskupov, najvyšší ústavní činitelia SR a niekoľko tisíc pútnikov. Slávnostnej svätej omši pred relikviou sv. Cyrila predsedal pápežský legát, slovinský kardinál Franc Rodé, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života. Liturgiu koncelebrovali predseda Rady európskych biskupských konferencií, kardinál Péter Erdő, predseda Konferencie biskupov Maďarska a kardinál Vinko Puljić, predseda Konferencie biskupov Bosny a Hercegoviny. Spoločne s nimi ju slávili biskupi a delegáti z Čiech, Poľska, Rakúska, Ukrajiny, Chorvátska a Talianska.

Krátko pred začiatkom národnej púte dorazila na Svätoplukovo námestie do Nitry skupina cyklistov, ktorá putovala tri týždne z gréckeho Solúna po stopách Cyrila a Metoda. Siedmi cyklisti z Nitry vo veku od 58 do 68 rokov absolvovala 17 etáp – každá z nich merala približne sto kilometrov.

Bohoslužbu otvoril duchovný správca Slovenskej katolíckej misie v Ríme Martin Kramara, ktorý prečítal list od pápeža Františka. V pozdrave, ktorým zároveň poveril kardinála Rodého účasťou na cyrilo-metodskom jubileu, zdôraznil, že „slávnostná spomienka výročia ich príchodu má slúžiť nielen k povzbudeniu viery Slovákov, ale tiež k tomu, aby tieto Pánove polia zo spoločných osláv nabrali silu, priniesli hojné plody a zakúsili bohaté duchovné milosti“.

Kardinál Rodé vo svojej homílii ocenil, že bratom zo Solúna sa „v pomerne krátkom čase podarilo vytvoriť základy slovanského literárneho jazyka, ktorý sa stal podkladom moderných slovanských kultúr“. Podľa kardinála mal knieža Rastislav vo chvíli, keď žiadal misionárov pre Slovanov, presný politický zámer a nepriamo aj náboženskú víziu „vytvoriť podmienky pre politickú a kultúrnu samostatnosť, zriadením nezávislej cirkevnej provincie s vlastnou hierarchiou a slovanským liturgickým jazykom“. V závere kardinál Rodé vyzval Slovákov „k vernosti Kristovmu evanjeliu v silnom povedomí príslušnosti k Cirkvi svätej. Toto má podstatný význam nielen pre budovanie spravodlivej a prosperujúcej vlasti, ale je aj najistejšou zárukou pre budúcnosť našej európskej civilizácie“.

Oslavy na Velehrade.

Po prijímaní generálny vikár Nitrianskej diecézy Peter Brodek prečítal pápežov list adresovaný prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi. Následne zaznel z úst podpredsedu KBS, banskobystrického biskupa Mariána Chovanca obsah listu pre pápeža, v ktorom biskupi Slovenska vyjadrujú poďakovanie za starostlivosť o cirkev na Slovensku. V závere slávnosti bola predstavená pamätná dvojeurová minca a poštová známka s vybojovanou pravou podobizňou solúnskych bratov.

Za účasti asi 60 000 pútnikov sa jubilejné oslavy príchodu Solúnskych bratov konali aj vo Velehrade. Prostredníctvom listu, ktorý prečítal olomoucký arcibiskup Jan Graubner, ich pozdravil aj pápež František. „Sprostredkuj všetkým účastníkom tejto oslavy naše slová a našu náklonnosť, s ktorou obíjmame tiež pastierov, predovšetkým arcibiskupa metropolitu pražského Dominika kardinála Duku, ktorý slávi sedemdesiate výročie svojho narodenia, a tiež celé spoločenstvo veriacich,“ napísal pápež. K českým susedom vyslal svojho legáta, chorvátskeho kardinála Josipa Bozanića, ktorý slúžil svätú omšu v lámanej češtine. Vo svojej homílii povedal, že najlepší preklad evanjelia, ktorý prichystali svätí bratia Cyril a Metod, bol ich život. „Vieme, že práve ľudia vedení vierou, ktorí sú pripravení žiť Kristovu lásku, zanechávajú najviditeľnejšiu stopu v ľudskom srdci i v dejinách národov. Také stopy dodnes rozoznávajú nielen veriaci, ale môžu ich pochopiť ľudia každej doby a kultúry,“ dodal kardinál.

Monika Marušicová

Súvisiace články: Svätí Cyril a Metod nerozdeľujú, ale spájajú

Foto: tkkbs.sk, tisk.cirkev.cz

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo