Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Tlačové správy
30. máj 2018

Panna Mária – skutočná mama pre každého

Bielovlasý, bradatý starý pán v dlhej tunike sediaci na oblaku. Kto je to? Nie je to ťažká hádanka, aj malé dieťa rýchlo uhádne, že je to Pán Boh. Podobne sa stáročiami uchytila aj predstava o Panne Márii: na prvý pohľad milá, jemne sa usmievajúca žena dokonalej postavy, s bosými nohami, modrým plášťom a s ružencom v rukách zopnutých k modlitbe.
Panna Mária – skutočná mama pre každého

Aj keď je Panna Mária zobrazovaná aj v iných podobách a situáciách, myslím, že predstava ženy v modrom plášti dominuje.

O Máriinom pozemskom živote zo Svätého písma nemáme veľa informácií, zato nikto nemôže poprieť obrovské množstvo zázrakov a milostí, za ktorými stojí práve Mária. Naši predkovia boli jednoduchí ľudia. K podnetu, aby si uctievali Nebeskú Matku nepotrebovali životopisy, odporúčania ani teologické štúdie o jej živote. Stačila im skúsenosť overená praxou, že Máriina pomocná ruka je na dosah, len treba o ňu v modlitbe prosiť.

Boh pozná srdcia i mysle ľudí. Vie, že postupom času sa stále viac vzdelávajú, čítajú a túžia po poznaní. Boh akceptuje a má pochopenie pre tento ľudský „hlad po informáciách“. Nechce, aby sa medzi ľuďmi šírili nepravdivé herézy, či už o jeho Synovi, Panne Márií, či iných dôležitých pravdách. Prostredníctvom vizionárov nám dovolil nahliadnuť do „trinástej komnaty“, ku ktorej obsahu by sa ľudstvo bez Božieho zásahu nikdy nedostalo.

Anna Katarína Emmerichová (1774 – 1824) bola mystička, prostredníctvom ktorej nám Boh ukázal úbohé duše z očistca, peklo i nebeskú slávu. Vo svojich videniach spolu s Kristom prežívala umučenie Pána Ježiša a bol jej tiež vyjavený život Panny Márie. Jej videnia siahali až k Máriinim predkom. Opisuje zvestovanie príchodu Mesiáša, jeho narodenie i detstvo. V pozoruhodných detailoch rozpráva aj o sv. Jozefovi a jeho rodine. V záverečnej časti knihy sú zachytené posledné roky života Božej Matky, ktoré prežila v Efeze.

Mystické videnia blahoslavenej Anny Kataríny Emmerichovej vedú čitateľa k lepšiemu pochopeniu evanjelia, spoznaniu osôb, ktoré majú nezastupiteľné miesto v Božom pláne spásy.

Anna Katarína Emmerichová: Život Panny Márie

 

Ďalšou mystičkou, ktorej Boh vyjavil autentické podrobnosti zo života Panny Márie i jej Syna bola Mária Valtorta. Desaťzväzkové dielo, napísané v rokoch 1944 až 1947 s názvom Evanjelium, ako mi bolo odhalené, rozpráva o narodení a detstve Panny Márie a jej Syna, o troch rokov verejného účinkovania Ježiša, jeho umučení, smrti, zmŕtvychvstaní, nanebovstúpení, o počiatkoch Cirkvi i o nanebovzatí Panny Márie. Toto dielo je na vysokej literárnej úrovni, pútavo opisuje krajinu, prostredie, osoby i udalosti. Strhujúcim rozprávaním o pozemskom živote Spasiteľa, bohatým na jeho dialógy, predstavuje kresťanskú náuku v súlade s katolíckou vierou a Svätým písmom.

Mária Valtorta: Evanjelium, ako mi bolo odhalené 1

 

Boh dal ľuďom možnosť poznania. No nerobil to pre senzáciu z tajomna.  Cez videnia mystičiek nám umožnil spoznať Pannu Máriu ako obyčajného človeka. Ako ženu, ktorá žila bežný život, mala svoje starosti i radosti, starala sa o rodinu, domácnosť, musela prať i variť. No zároveň nám dáva možnosť spoznať Máriine vlastnosti, jej duchovný svet i reakcie na situácie, v ktorých sa ocitla. Prečo? Len zdedená viera dnes už ľuďom nestačí. Kresťanská výchova stále ostáva základom duchovného života. No kresťania túžia po osobnej skúsenosti s vierou a vlastnom duchovnom zážitku.

Ako dokážeme zužitkovať vedomosti a poznatky, ktoré nám Boh sprostredkoval? Páter Edward Looney pochopil, aký veľký dar sa nám dostal možnosťou poznania Panny Márie. V čase, keď prežíval svoju osobnú duchovnú krízu sa vzchopil a zameral sa na Máriu. Rozhodol sa svoj život čo najviac pripodobniť jej životu. Ako je to možné? Zmenou srdca. Skúmal Máriino srdce, jej vlastnosti a túžby a každý deň sa snažil aspoň malým krôčikom napredovať k vlastnej premene v lepšieho človeka. Tento zázrak duchovného uzdravenia si nenechal len pre seba. So svojimi úvahami o Máriinom srdci, zamysleniami i predsavzatiami sa podelil s ostatnými v knihe Srdce podľa Márie. Vďaka tejto knihe môžeme všetci spoznať srdce Matky a podľa jej príkladu žiť a milovať.

Edward Looney: Srdce podľa Márie

Inzercia

 

Nasledovanie Márie nám dáva istotu nezablúdenia na životnej ceste. Lepšiu poistku pre večný život, ako nám dáva Mária, by nám žiaden maklér, či poisťovací agent  rozhodne  neponúkol. Mária celý svoj život, konanie, slová i rozhodnutia upriamovala len na jediný cieľ – Božieho syna Ježiša Krista. Nikdy nevybočila, nikdy nezaváhala. Svojim smerom i cieľom si bola absolútne istá. Hoci bola Bohom  vyvolená, jej cesta nebola  „prechádzka ružovou záhradou“. Naopak. Bola plná skúšok, bolesti a utrpenia. No nebojme sa ju nasledovať. Do neba síce vedie úzka, tŕňmi zarastená, kamenistá cesta, ale široká, pohodlná a bezstarostná cesta vedie opačným smerom! Ak pôjdeme v Máriinich šľapajach, nebudeme sa zabárať. Keď spadneme, zodvihne nás, veď bude len krok pre nami!

Tomáš Kempenský: Nasledovanie Márie

 

Známy exorcista Elias Vella je denne konfrontovaný so zlým duchom a jeho prejavmi. Stretáva sa s ľuďmi, ktorých diabol oberá o pokojný život a prosia ho o uzdravenie. Je autorom množstva kníh a publikácií s tematikou exorcizmu, preložených do niekoľkých svetových jazykov. No napísal tiež knihu Mária – Dokonalá žena. Vyjadruje v nej svoj synovský vzťah k Matke Božej. Hovorí, že život bez matky je život ochudobnený o jej vľúdnosť, láskavosť, nežnosť, lásku a radosť. Je to svedectvo muža, ktorý o Máriu oprel celý svoj život a nikdy to neoľutoval.

Dávid o tejto knihe napísal: „Elias Vella je dobre známym autorom ktorý píše priamo, bez žiadnych okolkov a prikrášlení. Inak tomu nie je ani v tejto knihe, kde sa zahĺbite do podstaty ženskosti a rovnako do jej úloh.  Kniha vedie k prijatiu Márie ako našej matky a taktiež prehovára priamo do srdca človeka, vďaka ktorému máme možnosť lepšie pochopiť veľmi dôležitú rolu ženy a matky v súčasnom svete.“

Elias Vella: Mária – Dokonalá žena

 

Panna Mária bola stáročiami titulovaná a oslovovaná najrôznejšími menami: Sedembolestná Panna Mária, Pomocnica kresťanov, Matka ustavičnej pomoci, Fatimská Panna Mária, Panna Mária Karmelská, Panna Mária ružencová, Matka Dobrej rady a skutočne by sme mohli spísať veľmi dlhý zoznam mien. No stále ide o tú istú osobu – Matku Božiu, ktorá chce byť blízko pri nás a chce byť Matkou každého jedného z nás. S detskou dôverou a úprimnosťou sa zverme do jej ochrany; nechajme hýčkať jej materinskou láskou. S mamou po boku je život ľahší a krajší. Prosme ju, aby nám pomáhala premieňať naše srdcia i životy. Nechajme sa viesť a spolu s Máriou nasledujme Ježiša.

Viac kresťanských kníh nájdete na Zachej.sk.

Monika Bugáňová

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.