Vo vedení Cirkvi bratskej budú naďalej len muži. Časť veriacich to kritizuje

Vo vedení Cirkvi bratskej budú naďalej len muži. Časť veriacich to kritizuje

Kostol Cirkvi bratskej v Bratislave na Cukrovej ulici. Foto – facebook.com

V Cirkvi bratskej na Slovensku prebieha intenzívna diskusia o postavení žien vo vedení cirkvi.

Začiatkom mája sa členovia Cirkvi bratskej (CB) zišli v Leviciach, aby na konferencii, ktorá je najvyšším orgánom cirkvi, zvolili novú Radu CB.

Tri cirkevné zbory v Bratislave a Starej Turej pred zasadaním navrhli, aby do sedemčlennej rady, ktorá je výkonným a riadiacim orgánom CB, bola zvolená aj žena.

„Ak budeme trvať na patriarchálnom nadradení mužov nad ženy v cirkvi, môže to prispieť k evanjelizačnej neplodnosti,“ domnieva sa Daniel Pastirčák, ktorý je kazateľom v bratislavskom cirkevnom zbore Kaplnka.

„Chápeme, že vo väčšinovo katolíckom prostredí Slovenska patriarchálne nadradenie mužského kléru nad ženy akosi kultúrne patrí ku kresťanstvu. Nemali by sme sa však vzdávať veľkých teologických a duchovných výdobytkov reformácie,“ uviedol Pastirčák vo svojej teologickej reflexii adresovanej účastníkom konferencie.

Opačný názor má predseda Rady CB Štefan Evin. „Teologickým presvedčením súčasnej Rady CB a väčšiny zborov, ktoré vychádza zo Svätého písma, je, že vedúca duchovenská úloha v cirkvi je zverená mužom. A členovia Rady CB vykonávajú aj duchovenské poverenie,“ konštatuje Evin.

Rada CB sa napokon rozhodla, že na navrhnutie ženskej kandidátky zareaguje protinávrhom, aby v Poriadku CB bolo explicitne uvedené, že členmi rady môžu byť len muži.  

„Aktuálny Poriadok CB jasne nehovorí, či členmi Rady CB majú byť iba muži alebo aj ženy. Doteraz, počas 138-ročnej existencie našej denominácie, boli v Rade CB iba muži a nepredpokladalo sa, že by to malo byť inak,“ vysvetľuje Evin.

Návrh rady sa však stretol s odporom časti ženských členiek CB. Delegátom konferencie zaslali list, v ktorom radu vyzvali, aby návrh stiahla. Zároveň vyzvali delegátov a delegátky, aby umožnili ženám byť volené do Rady CB.

„Veríme, že pohlavie nie je kritérium, ktoré by malo byť určujúcim pri rozhodovaní o zvolení či nezvolení človeka do funkcie. Neprikláňame sa k perspektíve, že je to Duch Písma, ktorý by chcel smerovať náš rozum a srdcia k vylučovaniu žien z vedúcich funkcií v cirkvi,“ píše sa v liste, ktorý podpísalo viac ako 140 žien.

Na prvom mieste je medzi signatárkami deväťdesiatnička Elena Andréová. „Už z roku 1935 máme zachytený obraz o tom, že v 20-člennom staršovstve metodistického zboru v Nyíregyháze, v ktorom ležia korene zboru CB v Leviciach, pôsobili dve ženy – moja matka Ilona Markušová a Ilonka Bereczová,“ konštatuje v liste Andréová a pripomína aj sestry Kristínu a Máriu Royové. „Predsa keby nebolo takýchto sestier, ako boli napríklad aj sestry Royové a mnohé ďalšie, ani my by sme tu dnes neboli,“ dodáva Andréová.


Aktuálna Rada Cirkvi bratskej, v popredí predseda Štefan Evin. Foto – dialog.cb.sk

Predseda Rady CB Evin hovorí, že o ženskej iniciatíve sa dozvedel len ráno pred začiatkom konferencie. „O tejto reakcii pre mňa veľa hovorí to, že niektoré ženy ju nepodpísali; niektoré ju podpísali z presvedčenia, ktoré vyjadrili na konci svojej výzvy, aby v rade boli aj ženy; niektoré z tých, ktoré ju podpísali, nie sú príslušníčkami CB; niektoré nevedeli, k čomu sa pridávajú a s čím to súvisí; niektoré chceli len diskusiu, no pridali sa k jednoznačnej výzve,“ hodnotí Evin list ženských signatárok.

Rada CB sa však napokon rozhodla návrh, aby mohli byť volení len muži, stiahnuť. Predseda Evin tvrdí, že tak urobili bez ohľadu na list. „Už niekoľko dní pred konferenciou som si uvedomoval, že vzhľadom na citlivosť tejto záležitosti by bolo dobré, aby sa táto kontroverzná otázka neriešila priamo pri voľbách. O nejakej aktivite žien som nič ani netušil,“ hovorí Evin, ktorý očakával, že aj druhá strana sa zachová rovnako ústretovo a stiahne ženskú kandidátku.

Nestalo sa tak, ale dotyčná žena, ktorej meno Evin aj Pastirčák odmietli povedať, napokon zvolená nebola.

Neznamená to však, že vec je tým uzavretá. Práve naopak. Z radov CB zaznievajú hlasy, že cirkev k téme postavenia žien čaká ďalšia intenzívna diskusia. 

Čo je Cirkev bratská

CB je jednou z 18 cirkví a náboženských spoločností registrovaných na Slovensku. Pri poslednom sčítaní obyvateľstva v roku 2011 sa k nej prihlásilo takmer 3 400 veriacich, ktorí sú členmi 17 cirkevných zborov. Jedným z nich je aj Kórejský zbor CB v Žiline.

CB sa hlási k základným starokresťanským vyznaniam viery, k odkazu svetovej i domácej reformácie a k zásadám evanjelikálneho hnutia. Historický pôvod CB je spojený s pôsobením Petra Chelčického, ktorý je považovaný za zakladateľa Jednoty bratskej (1457). Jej biskupom bol napríklad aj Ján Amos Komenský. Zbory CB na Slovensku začali vznikať prevažne až v 20. storočí.
 

 
 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo