Pravoslávny metropolita Rastislav prijal ukrajinských exprezidentov

Pravoslávny metropolita Rastislav prijal ukrajinských exprezidentov

Foto – orthodox.sk

Päť správ z kresťanského Východu.

Jeho Blaženosť Rastislav, arcibiskup prešovský a metropolita českých krajín a Slovenska, sa v stredu 30. mája 2018 stretol v Prešove s bývalými prezidentmi Ukrajiny Leonidom Kravčukom a Leonidom Kučmom. Ukrajinských exprezidentov sprevádzal bývalý prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster a diplomatickí zástupcovia Ukrajiny na Slovensku.

Prečítajte si aj
Debata o osamostatnení ukrajinskej pravoslávnej cirkvi sa vyostruje Zdieľať

Na stretnutí v priestoroch arcibiskupského úradu sa bývalí prezidenti Ukrajiny zaujímali o život Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku. Veľká časť rozhovoru bola venovaná dejinám i súčasnému pôsobeniu pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. Zaoberali sa tamojšou zložitou spoločensko-cirkevnou situáciou.

Prezidenti tlmočili metropolitovi Rastislavovi svoju osobnú túžbu, ktorá je podľa nich i túžbou „dvanástich miliónov pravoslávnych veriacich na Ukrajine“, aby bola zriadená samostatná Ukrajinská autokefálna pravoslávna cirkev.

Metropolita Rastislav vo svojej reakcii zdôraznil, že akékoľvek zasahovanie predstaviteľov štátnej moci do cirkevných otázok je v demokratickej spoločnosti neprípustné. Rozkol spôsobený ľudským egoizmom môže byť uzdravený len cez pokánie a návrat do Cirkvi. Pred udelením autokefality musia byť splnené isté predpoklady a pri jej udeľovaní musia byť zachované určité postupy. Nová autokefalita musí byť výsledkom celopravoslávneho konsenzu.

V závere stretnutia metropolita Rastislav vyjadril nádej, že zložitá cirkevná situácia na Ukrajine bude kánonicky rozriešená tak, aby nezhoršila už aj tak napätú spoločensko-politickú atmosféru.

Nový prímas moskovského pravoslávia v Estónsku

Synoda Estónskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu 29. mája 2018 v Talline zvolila arcibiskupa Evgenija z Verey za svojho nového prímasa. Rodák z Kazachstanu (* 1957) bol dosiaľ vikárom moskovského patriarchu Kirilla, popri tom predsedal cirkevnej Komisii pre vzdelávanie, bol členom niekoľkých pastoračných a teologických komisií a rektorom moskovských teologických škôl.

Za biskupa Verey ho vysvätili v roku 1994, na arcibiskupa povýšili v roku 2000. Akademický titul profesora teológie dosiahol v roku 2004 na Moskovskej teologickej akadémii.

Kam všade príde pápež František na Balkán?

Bulharský premiér Bojko Borisov pozval pápeža Františka na návštevu krajiny. Borisov prišiel s veľkou delegáciou na tradičnú bulharskú návštevu hrobu svätého Cyrila, apoštola Slovanov, v Bazilike svätého Klimenta v Ríme. Tieto návštevy a púte sa konajú každoročne od roku 1920 na sviatok Cyrila a Metoda 24. mája (11. mája podľa juliánskeho kalendára).

O deň nato bulharského premiéra prijal pápež František. Na sociálnej sieti bulharský premiér oznámil, že pozval pápeža do Bulharska. V rozhovoroch s bulharskými novinármi naznačil, že pápež prijal pozvanie. Na stretnutí s pápežom vysvetlil, že Bulharsko počas šiestich mesiacov na čele EÚ „neúnavne“ pracuje na integrácii takzvaných „západobalkánskych krajín“ (zvlášť Srbska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory a Albánska) do Európskej únie a na „mierovom dialógu“ v regióne. Zároveň zdôraznil hlboký rešpekt bulharského ľudu voči pápežovi.

Z vatikánskych kruhov zaznelo, že pápež by mohol navštíviť Bulharsko v roku 2019 – a síce v spojitosti s návštevou Rumunska a jednej zo západobalkánskych krajín (azda najskôr Bosny a Hercegoviny). Podmienkou je však to, aby pápeža pozvala Bulharská a Rumunská pravoslávna cirkev. 


Bulharský premiér Bojko Borisov počas stretnutia s pápežom Františkom v roku 2015. Foto – TASR/AP

V Ríme bolo so záujmom registrované, že Borisovova návšteva sa uskutočnila spoločne s macedónskym premiérom Zoranom Zaevom. V obidvoch krajinách je uctievanie svätých apoštolov Slovanov súčasťou národného príbehu. Aj počas obdobia komunizmu bola udržiavaná tradícia návštev Ríma, sviatok obdivoch apoštolov Slovanov sa zmenil na Deň slovanského jazyka a literatúry.

Aj Zorana Zaeva prijal pápež na audiencii. Macedónsko má politicky problémy s Gréckom kvôli názvu svojho štátu. V roku 1967 na naliehanie titovského komunistického režimu jednostranne vyhlásená autokefália macedónskej pravoslávnej cirkvi nie je uznaná svetovým pravoslávím. V poslednom období boli z macedónskej strany pokusy cirkevne sa opäť oprieť o Bulharskú pravoslávnu cirkev, ktorá do roku 1945 považovala územie súčasného Macedónska za svoje „kánonické teritórium“.

Bartolomej I. na návšteve Grécka

Ekumenický patriarcha Bartolomej sa stretol v Aténach s čelným predstaviteľom Gréckej pravoslávnej cirkvi arcibiskupom Hieronymom Liapisom, ďalej s gréckym prezidentom Prokopisom Pavlopoulosom a premiérom Alexisom Tsiprasom.

Na stretnutí s metropolitom 4. júna 2018 sa hovorilo o cirkevnoprávnej situácii pravoslávnej cirkvi v Macedónsku a na Ukrajine. Grécky prezident Pavlopoulos zas zdôraznil plnú podporu gréckeho štátu službe Ekumenického patriarchátu pri obrane princípov a hodnôt pravoslávia. Táto podpora platí aj iniciatívam „zeleného patriarchu“ v oblasti ochrany životného prostredia.

Na stretnutí ekumenického patriarchu s premiérom Tsiprasom išlo predovšetkým o otázku štátneho názvu Macedónska a situáciu pravoslávnej cirkvi susednej krajiny. Bartolomej zo svojej strany zdôraznil, že Ekumenický patriarchát je aktívny v rámci svojej normálnej povinnosti prekonávať cirkevné konflikty a napätia, keď rokuje o žiadosti macedónskej cirkvi o „znovunastolenie normálnosti“.

V nedeľu 3. júna 2018 ekumenický patriarcha viedol na ostrove Euboia slávnosť svätorečenia mnícha Iakovosa Tsalikisa. Bartolomej I. koncelebroval s 30 biskupmi z Ekumenického patriarchátu, Gréckej pravoslávnej cirkvi a Cyperskej pravoslávnej cirkvi. Bartolomej osobne poznal Iakovosa Tsalikisa. Tento igumen Monastiera sv. Dávida predpovedal, že Bartolomej bude zvolený za ekumenického patriarchu.

Irak poďakoval za kardinálsky purpur

Iracké ministerstvo zahraničných vecí poďakovalo pápežovi Františkovi za „stálu podporu“ Iraku a irackého ľudu „v tomto rozhodujúcom momente pre mier a koexistenciu“. Ako gesto takejto podpory hodnotí hovorca ministerstva vymenovanie chaldejského katolíckeho patriarchu Mar Louis Raphaela Saka za kardinála.

Iracké politické vedenie hodnotí prijatie patriarchu do kardinálskeho kolégia ako uznanie jeho humanitárnych aktivít. V budúcom irackom kardinálovi bude mať Irak „hlas vo Vatikáne a v medzinárodných grémiách“, aby sa „pokračovalo v boji proti terorizmu“ a „udržiavala sa náboženská rozmanitosť krajiny“.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo