VATIKÁNSKA SEDMA: Zbohom Pastor bonus. Rímsku kúriu čaká zásadná premena

Od prvého do tretieho októbra vo Vatikáne rokovali na svojom prvom plenárnom zasadaní kardináli vybraní za účelom prediskutovania zmien v Rímskej kúrii. Stretnutie „C 8“ naznačuje, že reforma kúrie bude zásadná.

Otázky týkajúce sa organizácie biskupskej synody, výber témy jej najbližšieho zasadania, zriadenie funkcie „moderátora kúrie“, zmena charakteru Štátneho sekretariátu Svätej stolice, úloha laikov v riadení cirkvi, nahradenie apoštolskej konštitúcie Pastor bonus novým dokumentom. To boli kľúčové témy osemčlennej skupiny kardinálov počas jej trojdňového plenárneho stretnutia, ktorého sa zúčastňoval aj pápež František.

Začiatok prvého dňa bol zameraný na úvahy nad ekleziológiou Druhého vatikánskeho koncilu. Ešte niekoľko dní predtým, koncom septembra, František inštitucionalizoval kardinálsku skupinu vlastnoručne písaným listom, tzv. chirografom. V ňom radu kardinálov označil za „výraz biskupského spoločenstva“, pričom jej ústrednou úlohou je asistovať pri výkone munus petrinum (petrovskej služby) biskupského zboru naprieč celým svetom. Stretnutie počas prvého dňa sa síce odohrávalo v Apoštolskom paláci, no zvyšok diskusií prebiehal už v Dome sv. Marty, v ktorom boli účastníci ubytovaní. Rokovacím jazykom bola taliančina. Vzhľadom na zloženie kardinálskej rady bolo upresnené, že jej zástupcovia neboli vybraní podľa príslušnosti ku kontinentom, ale vďaka svojim skúsenostiam a poznatkom, ktoré majú o situácii v cirkvi a spoločnosti vo vlastnom geografickom priestore.

Očakávané zmeny

Najvýznamnejšou zmenou, ktorá zrejme vzíde z ďalších zasadaní rady, bude nahradenie aktuálne platnej apoštolskej konštitúcie Pastor bonus, ktorú promulgoval v roku 1988 Ján Pavol II., úplne novým dokumentom. „Bude nevyhnutné počkať istý čas po zasadaní rady (kardinálov), ale myšlienka je takáto. Kardináli sa zhodli, že je jasné, že nemajú v úmysle vykonať iba kozmetické úpravy alebo drobné modifikácie Pastor bonus,“ komentoval predbežné závery Federico Lombardi, hovorca Svätej stolice.

Zdieľať

Zároveň sa uvažuje nad zriadením postu stáleho „moderátora kúrie“, ktorý by napomáhal koordinácii práce jednotlivých vatikánskych úradov. Súčasný Štátny sekretariát Svätej stolice by sa mal transformovať do podoby „pápežského sekretariátu“. Tieto zmeny budú pripravované v úzkej súčinnosti s novým štátnym sekretárom Pietrom Parolinom, ktorý sa ujme funkcie už o niekoľko dní, 15. októbra. Celkovo reformy smerujú k posilneniu prvku subsidiarity, s cieľom predchádzať prílišnému „vatikánskemu centralizmu“ pri spravovaní univerzálnej cirkvi.

Jednou z podstatných tém diskusií bola aj organizácia biskupskej synody, poradného orgánu zástupcov katolíckeho episkopátu z celého sveta, ktorý sa priebežne stretáva na podnet pápeža. Predmetom uvažovania bola aj hlavná téma budúcej synody. „Hoci nevieme, či to bude riadna alebo mimoriadna synoda“, uviedol hovorca Lombardi, pápež vyslovil želanie, že by malo ísť „o tému antropologickej povahy: rodina podľa evanjelia; ale v každom prípade to ešte nie je úplne isté. Svätý otec tiež povedal, že také dôležité témy ako rodina a pastorácia manželstiev budú na každodennom programe aktivít cirkvi v blízkej budúcnosti“.

Najbližšie stretnutie rady kardinálov sa uskutoční od 3. do 5. decembra, pričom v poradí tretie plenárne zasadanie je naplánované na február 2014. Kardináli však ostávajú v úzkom kontakte medzi sebou a pápežom aj v období medzi jednotlivými zasadaniami.

Marián Sekerák

Ilustračné foto: flickr.com

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo