Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
28. 06. 2018, 15:47

Do Svetovej rady cirkví zavítal aj ekumenický patriarcha Bartolomej

Päť správ z kresťanského Východu.
Do Svetovej rady cirkví zavítal aj ekumenický patriarcha Bartolomej

Ekumenický patriarcha Bartolomej počas prednášky v sídle Svetovej rade cirkví. Foto - OrthoChristian.com

Pred pápežskou návštevou Svetovej rady cirkví pri príležitosti 70. výročia jej založenia sa v Ženeve od 15. do 20. júna 2018 zastavil aj ekumenický patriarcha Bartolomej. Informovala o tom ONA.

Konštantínopolský patriarchát bol v roku 1948 zakladajúcim členom Svetovej rady cirkví. Ako prvý spomedzi pravoslávnych cirkví zriadil svoje stále zastúpenie pri Svetovej rade cirkví. Jeho najprominentnejším reprezentantom je dnes arcibiskup Job Getcha.

Počas krízy spolupráce pravoslávnych cirkvi so Svetovou radou cirkví na prelome tisícročí zohrával Ekumenický patriarchát ústrednú rolu zmierovateľa. Ani Bartolomej I. však nedokázal zabrániť vystúpeniu Bulharského a Gruzínskeho patriarchátu zo Svetovej rady cirkví.

„Pravoslávne a reformované cirkvi musia ešte spoločne nanovo zadefinovať charakter Svetovej rady cirkví a určiť hranice, v ktorých je povolaná vydávať svedectvo a slúžiť,“ žiadal ekumenický patriarcha aj teraz vo svojej kázni 17. júna 2018 na slávnostnej pobožnosti k 70. výročiu založenia Svetovej rady cirkví v reformovanej katedrále Saint-Pierre v Ženeve.

Cirkvi nesmú konať tak, „akoby bolo celkom jednoduché zhromaždiť celkové ľudstvo s jeho rozličnými kultúrami a náboženstvami“.

„No konštruktívna a súrodenecká spolupráca vo Svetovej rade cirkví ich posilňuje v ich úsilí o jednotu a v ich „svedectve o všeobecnej platnosti evanjelia...“ Bartolomej ocenil aj konštruktívnu spoluprácu medzi Svetovou radou cirkví a Rímskokatolíckou cirkvou, „aby spoločne reagovali na veľké otázky a výzvy našej doby“.

Bartolomej súčasne nabádal k dialógu, trpezlivosti a otvorenosti, aby sa prekonali priepasti a ťažkosti, ktoré vznikli od založenia Svetovej rady cirkví. „Nič nepredstierajme! Cirkvi dosiaľ neboli v stave prekonať svoj rozkol, aby dosiahli jednotu, o ktorú sa usilujú,“ povedal ekumenický patriarcha.

Pri príležitosti návštevy Svetovej rady cirkví Bartolomej zavítal aj do Ekumenického inštitútu v Bossey, v ktorom študoval v 60. rokoch medzi svojimi postgraduálnymi štúdiami v Ríme a Mníchove.

Etiópska cirkev bojuje proti detským manželstvám

Etiópska pravoslávna cirkev podporuje osvetové kampane, ktoré majú varovať rodiny pred škodlivými dôsledkami takzvaných detských manželstiev. Tie sú stále ešte bežné v rozličných vidieckych častiach Etiópie.

Etiópsky pravoslávny patriarcha Mathias I. potvrdil odmietavý postoj svojej cirkvi voči detským manželstvám. Urobil tak v práve publikovanej knihe, ktorá je súčasťou senzibilizačnej kampane. Tú podporuje aj Organizácia spojených národov a Nórska evanjelicko-luteránska cirkev.

Prečítajte si aj
Africký kráľ prijal krst Zdieľať

Hlavne kvôli nevedomosti chýbali v minulosti dostatočné opatrenia na obmedzenie praxe detských manželstiev a ich škodlivých následkov, posťažoval sa patriarcha. Dnes jeho cirkev chce primeraným spôsobom zcitlivieť veriacich, aby sa dosiahlo, že tento zvyk pominie u mladších generácií. Kto si neváži dôstojnosť človeka stvoreného Bohom, porušuje Boží zákon.

Ako vyplýva z údajov UNICEFU, celosvetový počet uzavretých detských manželstiev klesol na 12 miliónov ročne. V ostatných desiatich rokoch bola jedna tretina všetkých detských manželstiev uzavretá v afrických krajinách južne od Sahary. V Etiópii poklesol počet detských manželstiev v uplynulých tridsiatich rokoch o 30 percent. 

Rímsky pápež prijal členov Združenia diel na podporu východných cirkví

Za úsilie čeliť dramatickému úbytku kresťanov na Blízkom východe poďakoval v piatok 22. júna 2018 pápež František členom Združenia diel na podporu východných cirkví (ROACO). Pri audiencii ich Svätý Otec vyzval k dôslednému svedectvu evanjeliovej chudoby zo strany cirkevných predstaviteľov.

Pápež František sa prihovoril približne stovke delegátov, ktorí sa zišli v Ríme na 91. plenárnom zasadnutí organizácie, ktorá funguje už 50 rokov a podlieha Kongregácii pre východné cirkvi. Pripravený príhovor im odovzdal a spontánne im hovoril o naliehavosti zápasu za zachovanie duchovného a kultúrneho bohatstva kresťanskej prítomnosti v krajinách trpiacich vojnou.

Spolu s pripomenutím dramatických osudov kresťanov prinútených emigrovať Svätý Otec dôrazne upozornil, že okrem veľkého hriechu vojny, ktorá má svojich zodpovedných, je hriechom aj to, ak niektorá rehoľná kongregácia či jednotlivý kňaz alebo biskup nežije dôsledne svoj záväzok chudoby a nedelí sa s chudobnými o to, čo vlastní.

O obsahu odovzdaného textu sa dozviete viac tu.

Sýrska pravoslávna cirkev má nové patriarchálne sídlo

V piatok 22. júna 2018 sa v libanonskom Atchaneh uskutočnila posviacka a otvorenie nového sídla Sýrskeho pravoslávneho patriarchátu. Na podujatí sa zúčastnil libanonský prezident Michel Aoun, ktorý je maronitským kresťanom, a mnohí ďalší zástupcovia politického, náboženského a kultúrneho života "cédrovej" republiky.

Bohoslužbu v mariánskom chráme v Atchaneh so sýrskym pravoslávnym patriarchom Mor Ignatiom Aphremom II. koncelebroval koptský pravoslávny patriarcha Tawadros II. a arménsky apoštolský kilíkijský katolikos Aram I. Aj keď všetky tieto tri cirkvi patria do rodiny orientálnych pravoslávnych cirkví, ich koncelebrácia nebola dosiaľ bežná, vyzdvihol patriarcha Ignatius.  

Sýrsky patriarcha ocenil úsilie prezidenta Aouna vytvoriť z Libanovu „príklad koexistencie“ a ohnisko medzináboženského dialógu. Po liturgii prezident Aoun odhalil spomienkovú tabuľu pri novom patriarchálnom sídle na obete Sayfo (genocídy na kresťanoch sýrskej tradície, ktorú podnietili Turci počas prvej svetovej vojny v Osmanskej ríši). Aoun označil výstavbu nového patriarchálneho sídla za „jasnú odpoveď“ všetkým, ktorí chcú vyhnať kresťanov z Blízkeho východu.

Na slávnosti v Atchaneh sa zúčastnili vysokí zástupcovia všetkých kresťanských cirkví, na čele bol maronitský patriarcha kardinál Bechara Boutros Rai, grécky pravoslávny patriarcha Youhanna X., gréckokatolícky melchitský patriarcha Youssef Absi, sýrsky katolícky patriarcha Mor Ignatius Yousef III. Younan a arménsky katolícky katolikos-patriarcha Krikor Bedros XX.

Deň predtým orientálni pravoslávni patriarchovia Mor Ignatius Aphrem II., Tawadros II. a Aram I. usporiadali v Atchaneh Dvanáste stretnutie patriarchov, na ktorom sa zúčastnili viacerí biskupi zo všetkých troch cirkví. V centre rozhovorov bola prítomnosť kresťanov na celom Blízkom východe, vývoj oficiálnych teologických dialógov s ostatnými rodinami cirkví, ale aj situácia sýrskej pravoslávnej cirkvi v južnej Indii.

Vyhlásenie proti útokom na Rómov a Sinti na Ukrajine

Ukrajinská gréckokatolícka cirkev reagovala „s obavou a pobúrením“ na množiace sa útoky na príbytky Rómov a Sinti na Ukrajine. Najnovšie si takýto útok v oblasti Ľvova vyžiadal jednu smrteľnú obeť a niekoľko zranených, medzi nimi žien a detí.

Vo vyhlásení zverejnenom 26. júna 2018 sa zdôrazňuje, že ukrajinská gréckokatolícka cirkev rozhodne odsudzuje takého prípady. Takéto činy nie sú hodné európskeho národa, nech ich pácha ktokoľvek a ospravedlňuje akokoľvek. Každý obyvateľ Ukrajiny má – nezávisle od svojej etnickej alebo náboženskej príslušnosti – nárok na rešpekt. Vláda musí brániť práva a slobody všetkých, zvlášť právo na život, zdravie a slobodný rozvoj. 

Gréckokatolícka cirkev preto žiada bezpečnostné a justičné úrady o transparentné a nezávislé vyšetrenie, ktoré povedie k vypátraniu kriminálnikov, ktorí musia byť potrestaní podľa platných zákonov. Cirkev súčasne apeluje na ukrajinských občanov, aby odmietali správanie, ktoré nemá nič spoločné s kresťanskými a humánnymi normami.

Vyhlásenie sa odvoláva na Ježišove slovo „Miluj svojho blížneho ako seba samého“ a prízvukuje, že v tomto „dôležitom úseku“ ukrajinských dejín musí byť Boží zákon základom pre „budovanie spoločného domu slobodnej a nezávislej Ukrajiny“.

Odporúčame