Moskva už zmrazila vzťahy s Konštantínopolom

Moskva už zmrazila vzťahy s Konštantínopolom

Moskovský a konštantínpolský patriarcha.Foto: asianews.it

Moskovský patriarchát prestal spomínať ekumenického patriarchu na liturgii, no eucharistické spoločenstvo s Konštantínopolským patriarchátom zatiaľ neprerušil.

Vo vyhlásení z mimoriadneho rokovania Svätého Synodu Ruskej pravoslávnej cirkvi zo 14. septembra 2018 sa uvádza, že Konštantínopol „nekánonickým vymenovaním“ dvoch exarchov pre Kyjev fakticky odmietol riešiť záležitosť Ukrajiny v dialógu. Moskva je preto „nútená“ predbežne upustiť od spomínania mena ekumenického patriarchu v prosbách na liturgii. A s „hlbokým poľutovaním“ musí v budúcnosti upustiť aj od koncelebrácie s biskupmi Ekumenického patriarchátu. Ruská pravoslávna cirkev sa takisto stiahne zo všetkých pravoslávnych konferencií, teologických dialógov a multilaterálnych komisií, „v ktorých predsedajú alebo spolupredsedajú reprezentanti Konštantínopolského patriarchátu“.

Za akých okolností preruší Moskva eucharistické spoločenstvo?

Vo vyhlásení ruského Svätého Synodu sa ďalej konštatuje, že Moskva bude nútená úplne prerušiť eucharistické spoločenstvo s Konštantínopolom, ak ekumenický patriarcha bude na území ukrajinskej pravoslávnej cirkvi ďalej pokračovať v „aktivitách protirečiacich cirkevnému právu“. Za tragické následky tohto rozkolu zodpovedá patriarcha Bartolomej a biskupi, ktorí ho podporujú. 

Podľa Moskvy „súčasná situácia ohrozuje celé pravoslávie“, preto ruský Svätý Synod prosí „autokefálne cirkvi o podporu“ a vyzýva ich najvyšších predstaviteľov, aby „spustili bratskú všepravoslávnu diskusiu o cirkevnej situácii na Ukrajine.“

Bremeno dejín

Najväčšiu časť vyhlásenia moskovského Svätého synodu predstavuje vyvracanie tvrdení Konštantínopolu, že Kyjevská metropólia nikdy nebola natrvalo podriadená pod moskovskú jurisdikciu. Podľa Rusov takého tvrdenia sú „nepravdivé“ a „plne protirečia historickým faktom“. Ruská pravoslávna cirkev a jej prvý hlavný stolec – Kyjevská metropólia – tvorili stáročia jednotu, hoci rozličné politické okolnosti neustále ohrozovali túto jednotu. Hoci bol hlavný stolec preložený najskôr do Vladimíra a potom do Moskvy, metropoliti „celého Ruska“ sa stále nazývali aj „metropolitami Kyjeva“.  

Dočasne rozdelenie metropólie „celého Ruska“ bolo zapríčinené „nešťastnými následkami“ Ferrarsko-Florentského koncilu a začiatkom cirkevnej únie s Rímom v polovici 15. storočia. Táto únia bola najskôr akceptovaná Konštantínopolskou cirkvou, no ruská cirkev ju ihneď odmietla. V roku 1448 si biskupský koncil ruskej cirkvi bez požehnania konštantínopolského patriarchu, ktorý bol v tom čase zjednotený s Rímom, zvolil metropolitu a tým sa začal autokefálny život Ruskej pravoslávnej cirkvi.

V roku 1593 bola Moskovská metropólia povýšená na patriarchát spoločným rozhodnutím patriarchátov Konštantínopol, Alexandria, Antiochia a Jeruzalem. Opätovné zjednotenie Kyjevskej metropólie s ruskou cirkvou sa uskutočnilo v roku 1686. Dokument vtedajšieho konštantínopolského patriarchu Dionýza IV. a členov jeho Svätého Synodu nehovorí nič o „prechodnej“ povahe jurisdikčného prechodu Kyjevskej metropólie a tým vyvracia „neodôvodnené tvrdenia dnešných konštantínopolských hierarchov“.

Konštantínopolské podrazy

Tristo rokov, až do 20. storočia, nijaká z miestnych pravoslávnych cirkví „vrátane Konštantínopolskej cirkvi“ nespochybňovala jurisdikciu ruskej cirkvi nad Kyjevskou metropóliou. Prvý takýto pokus sa konal v roku 1924, keď Konštantínopol uznal autokefáliu pravoslávnej cirkvi obnoveného Poľska a v príslušnej bule („tomos“) poznamenal, že pri odštiepení Kyjevskej metropólie a pravoslávnych eparchií v poľsko-litovskej republike, „Rzeczpospolita“, nie všetko zodpovedalo cirkevno-právnym predpisom.

Vo vyhlásení ruského Svätého Synodu sa ďalej poukazuje na to, že Konštantínopol po prvej svetovej vojne aj v novovzniknutých štátoch na území bývalej Ruskej ríše – Fínsko, Estónsko, Lotyšsko – zriadil poza chrbát boľševikmi prenasledovanej ruskej cirkvi vlastné metropólie na kánonickom území Moskovského patriarchátu.

V spomínanom vyhlásení sa zároveň konštatuje, že Konštantínopol v 20. rokoch minulého storočia spolupracoval s boľševikmi proti Moskovskému patriarchátu. Oficiálny reprezentant Ekumenického patriarchátu v Moskve archimandrita Bazil Dimopoulo mal intenzívne kontakty s „hnutím obnoviteľov“, ktoré podporovala komunistická vláda a ktoré chcelo ovládnuť Moskovský patriarchát.

Dimopoulo sa zúčastnil na „zbojníckej synode“ obnoviteľov. V roku 1924 vtedajší ekumenický patriarcha Gregor VII. vyzval moskovského patriarchu Tichona k abdikácii. A v tom istom roku Gregor VII. zriadil špeciálnu komisiu, ktorá sa mala postarať o „zmier navzájom si odporujúcich smerov v ruskej cirkvi“. No ekumenický patriarcha neinformoval a ani sa nepýtal moskovského patriarchu Tichona, ktorý potom rozhodne protestoval proti vyslaniu komisie z Konštantínopolu.

Po rozpade Sovietskeho zväzu Konštantínopolská cirkev opätovne ukázala v plnom rozsahu svoje „nebratské správanie“, uvádza sa vo vyhlásení moskovského Svätého Synodu. V roku 1978 ekumenický patriarcha Demetrios odvolal „tomos“ z roku 1923 o prenesení jurisdikcie nad Estónskom na Konštantínopol, no v roku 1996 ekumenický patriarcha opätovne zriadil vlastnú metropóliu v tejto pobaltskej republike. V tomto období Konštantínopol podnikol aj prvé pokusy zasahovať do ukrajinských cirkevných pomerov. V roku 1995 prijal do svojej jurisdikcie schizmatické ukrajinské spoločenstvá v USA.

Kto má pravdu?

Moskovský Svätý Synod vo vyhlásení konštatuje, že súčasný postoj Konštantínopolského patriarchátu vo veci autokefálie protirečí spoločnej pozícii všetkých autokefálnych pravoslávnych cirkví, ktorá bola vypracovaná na prípravných zasadaniach na Svätý a Veľký koncil. Zatiaľ čo neexistujú žiadosti episkopátu ukrajinskej pravoslávnej cirkvi o autokefáliu, Bartolomej vzal do úvahy žiadosti ukrajinskej vlády a ukrajinských schizmatikov.   

Kritika konštantínopolského papizmu

Vyhlásenie ruského Svätého Synodu obsahuje aj ostrú kritiku na adresu výkladov ekumenického patriarchu Bartolomeja počas najnovšej synaxis v Konštantínopole. Keď Bartolomej konštatuje, že pravoslávie nemôže existovať bez Ekumenického patriarchátu a že tento patriarchát je „kvasom“, ktorý prekvasuje celé cesto pravoslávia, tak ide o ekleziologické názory, ktoré sú veľmi vzdialené pravosláviu. Je ťažké vidieť „v týchto tvrdeniach niečo iné ako pokus zreformovať pravoslávnu ekleziológiu v zhode s rímskokatolíckym modelom“. Moskva kritizovala aj to, že Konštantínopol chce povoliť druhé manželstvo ovdoveným a opusteným klerikom. 

Ešte na synaxis na prípravu všepravoslávneho koncilu v januári 2016 patriarcha Bartolomej označil kyjevského metropolitu Onufrija za jediného kánonického prímasa pravoslávnej cirkvi na Ukrajine. Zároveň prisľúbil, že na koncile na Kréte alebo neskôr nebudú pokusy zlegalizovať niektoré zo schizmatických zoskupení na Ukrajine. Moskva „s poľutovaním“ konštatuje, že Bartolomej teraz porušil tento prísľub.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo