Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Svet kresťanstva
17. november 2018

Povedz, kde tí diabli sú?

Spomedzi všetkých raných rozprávaní o Ježišovi sa prvenstvu teší Markovo evanjelium. Je možné, že bolo napísané ako prvé, ako tvrdí väčšia odborníkov.
Povedz, kde tí diabli sú?

Ilustračné foto: flickr.com (Francisco Anzola)

Podľa tradície to bolo „Petrovo evanjelium“ a Marek ho zapísal, no bol to Petrov príbeh, „ako ho vyrozprával“ Markovi. A Peter bol „Skala“, prvý z apoštolov a prvý pápež.

Nekresťania dnes bežne (hoci kedysi bežnejšie) pripúšťajú, že Ježiš bol aspoň „veľký morálny učiteľ”. Tento pohľad dosť dobre vyvrátili C.S. Lewis a Peter Kreeft: Ježiš učil, že je Boží Syn, ktorý dokáže odpúšťať hriechy a závisí od neho naša spása. Ak sú však tieto tvrdenia nepravdivé, sú blúznením. Preto bol Ježiš buď Boh, alebo zlý človek. Iná možnosť nie je. A ani v jednom z týchto dvoch prípadov nie je jednoducho „veľký morálny učiteľ“. Otcovia argumentovali rovnako: aut Deus aut homo malus.

Preto názor, že Ježiš je „veľký morálny učiteľ“, neobstojí. Ak je veľký, mali by sme uveriť jeho učeniu a prijať i to, že je Boh; a ak je jeho učenie nepravdivé, nemôže byť veľký. Takýto argument však, žiaľ, neukazuje cestu k pravde. Sám osebe môže s rovnakou pravdepodobnosťou prinútiť človeka odmietnuť Ježiša, ako ho prijať.

No „argument“, ktorý vyplýva z Markovho evanjelia, je silnejší, presvedčivejší a možno aj potrebnejší pre naše časy. Nielenže Ježiš nie je len morálny učiteľ – on sa tam ani vôbec nepredstavuje ako „morálny učiteľ“! Stručne povedané, jeho učenie je vlastne ohlasovaním a ohlasuje vpád „Božieho kráľovstva“ do diablovho panstva.

Podľa Markovho rozprávania v evanjeliu nejde ani tak o Ježišove správne rady do života ako skôr o skutočnosť, že prišla duchovná autorita, ktorá dokáže vyháňať a podrobiť si diabla. Zdieľať

Podľa Markovho rozprávania v evanjeliu nejde ani tak o správne rady do života ako skôr o skutočnosť, že prišla duchovná autorita, ktorá dokáže vyháňať a podrobiť si diabla.

Upozornenie: áno, niektorí nevyvážení odborníci si nad týmito vecami zbytočne lámali hlavu a zároveň jediný správny spôsob výkladu Písma poskytuje stáročné učenie Cirkvi. Napriek tomu zostáva pravdou, že Marek ponúka zásadnú korekciu niektorých našich predsudkov, napríklad určitej nonšalantnosti, s akou pristupujeme k hriechom a k hriešnym skutkom.

Prvým Ježišovým zázrakom v Markovi (1. kap.) je exorcizmus: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský?“ kričí diabol. „Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Táto moc nad diablom je už od začiatku tým, čo ľudia nazývajú „jeho učením“: „Čo je to?” vravia. „Nové učenie! S mocou rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho.“ (1, 27)

Keď Ježiš ustanoví Dvanástich za svojich apoštolov, posiela ich učiť a dáva im „moc vyháňať zlých duchov.“ (3, 15) Táto moc je v očiach Ježišových nepriateľov jeho hlavnou črtou: „mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov,“ vravia, čím túto skutočnosť pripúšťajú.

Keď začne vyučovať (4. kap.), hovorí iba v podobenstvách o vpáde Kráľovstva. Hneď prvé podobenstvo spomína Satana a jeho pokusy o odpor, keď odnáša zasiate slovo. (4, 15) Keď začína konať skutky milosrdenstva, najviac pozornosti v kapitole, ktorá obsahuje aj uzdravenie ženy chorej na krvotok a vzkriesenie Jairovej dcéry (5. kap.), dostáva jeho uzdravenie „posadnutého v Geraze“. A keď konečne vysiela Dvanástich vyučovať, ich posolstvom je, „že treba robiť pokánie“, a popri tom „vyhnali mnoho zlých duchov.“ (ch. 6)

Ježišov prvý kontakt s pohanstvom, ktorý ukazuje, že evanjelium sa hlása všetkým národom, je vyhnanie zlého ducha, ktorý trápi dcéru Sýrofeničanky. (7. kap.) Jeho slávne pokarhanie Petra ukazuje, ako identifikuje odpor voči Kráľovstvu: „Choď mi z cesty, satan!“ (8. kap.) To, či je niekto s ním alebo proti nemu, závisí práve od toho, či vyháňa zlých duchov v Ježišovom mene. (11, 38-41)

Inzercia

S „morálnym učením“ sa stretávame až v 10. kapitole. Výrečne pre naše časy sa týka nerozlučnosti manželstva a vítania detí. Potom sa Markovo evanjelium venuje udalostiam Veľkého týždňa.

Vo všeobecnosti je „kultúra“ viery, do ktorej sme ponorení, znepokojujúco odlišná od Markovej. Stratili sme povedomie o tom, že súčasťou kresťanského učeníctva je aj boj s diablom a že Cirkev má potrebnú moc práve tu. Zdieľať

Musíme si však všimnúť určitý kontrast. Mnohí sa po omši modlievame modlitbu k sv. Michalovi. Svätý Otec spomína diabla dosť často a zjavne berie zlých duchov ako skutočnosť. A všetci vieme o Krutodlakovi.

Vo všeobecnosti je však „kultúra“ viery, do ktorej sme ponorení, znepokojujúco odlišná od Markovej. Stratili sme povedomie o tom, že súčasťou kresťanského učeníctva je aj boj s diablom a že Cirkev má potrebnú moc práve tu.

Svojím ľahostajným prístupom sa však odchyľujeme nielen od Marka, ale aj od historického kresťanstva: „Hriechom prarodičov diabol získal určitú nadvládu nad človekom,“ (KKC 407); „Keďže krst znamená oslobodenie od hriechu a od jeho podnecovateľa diabla, nad kandidátom sa vyslovuje exorcizmus (alebo viacero exorcizmov).“ (KKC 1237)

Tak povedz, kde tí diabli sú? Dúfajme, že vo všeobecnosti sa dajú vyhnať za hranice „kresťanstva“. No hradby tejto civilizácie boli prelomené – hoci sviatostný život, samozrejme, aj naďalej zostáva ochranou pred nimi. Diabli sú nemateriálne bytosti, ktoré sa nedajú zničiť. Vraj sa až do konca tohto pokolenia „potulujú po svete“. Ak pripustíme, že vôbec jestvujú, bolo by múdre predpokladať, že momentálne nie sú ďaleko od nás.

Michael Pakaluk
Autor je odborník na Aristotela a riadny profesor na Pápežskej akadémii sv. Tomáša Akvinského, je profesorom na Buschovej škole obchodu a ekonomiky na Americkej katolíckej univerzite. Žije v Hyattsville v štáte Maryland so svojou manželkou Catherine, ktorá je tiež profesorkou na Buschovej škole, a s ich ôsmimi deťmi.

Pôvodný text: Where Have All the Devils Gone?

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame