Kardinál Leonardo Sandri oslávil svoje 75. narodeniny

Kardinál Leonardo Sandri oslávil svoje 75. narodeniny

Kardinál Leonardo Sandri počas návštevy na Slovensku. Foto: Mária Žarnayová

Dozviete sa aj o novej sýrskej univerzite. Moskva sa stiahla z ekumenického dialógu. Pravoslávni Arméni budú mať stáleho zástupcu v Ríme.

Vatikánsky kuriálny kardinál Leonardo Sandri oslávil v nedeľu 18. novembra svoje 75. narodeniny. Prefekt Kongregácie pre východné cirkvi pochádza podobne ako pápež František z argentínskej arcidiecézy Buenos Aires a tiež je synom talianskych prisťahovalcov.

Do diplomatických služieb Vatikánu Leonardo Sandri vstúpil v roku 1974. Najskôr pracoval na Apoštolskej nunciatúre na Madagaskare. V rokoch 1977 až 1989 pôsobil na Štátnom sekretariáte vo Vatikáne. V roku 1989 ho Ján Pavol II. vyslal na Apoštolskú nunciatúru do USA.   

V roku 1991 Ján Pavol II. povolal Sandriho za vedúceho spolupracovníka do Prefektúry Pápežského domu. O šesť rokov neskôr poľský pápež vyslal Sandriho už ako arcibiskupa za nuncia do Venezuely (1997 – 2000). Následne Sandri zastupoval Svätú Stolicu pol roka v Mexiku, potom bol v jeseni 2000 vymenovaný za substitúta Štátneho sekretariátu vo Vatikáne.

V roku 2007 Benedikt XVI. (2005 – 2013) kreoval Sandriho na kardinála a vymenoval ho za prefekta dikastéria pre východné cirkvi zjednotené s Rímom. Pápež František potvrdil kardinála Sandriho v tomto úrade. Pred niekoľkými mesiacmi ho vymenoval za kardinála biskupa.

Na Slovensko z pozície prefekta Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri zavítal pri príležitosti osláv 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie 22. septembra 2018.

Po dovŕšení 75. roku života je prefekt kardinál Sandri povinný ponúknuť pápežovi svoje odstúpenie. Ak pápež jeho demisiu neprijme, kardinál Sandri zostane na čele Kongregácie pre východné cirkvi aj v ďalšom období, ktoré trvá spravdila 5 rokov.

Míľnik v najnovších cirkevných dejinách Sýrie

Z iniciatívy Sýrskej pravoslávnej cirkvi a jej patriarchu Mor Ignatia Aphrema II. otvorili Antioch Syrian University v Maarat Sednaya pri Damasku. Slávnosť posviacky novej univerzity sa konala 6. novembra 2018 v prítomnosti sýrskeho ministra vyššieho vzdelávania Atefa Al-Naddafa, apoštolského nuncia v Sýrii kardinála Maria Zenariho, ako aj početných zástupcov cirkví, islamského spoločenstva, sýrskej politiky a vedeckého i kultúrneho života. 

Vo svojom príhovore Mor Ignatius Aphrem II. zdôraznil, že vzdelávanie a príspevok k vývoju hodnotnej kultúry boli neustále súčasťou pastoračnej práce kresťanských spoločenstiev na Blízkom východe. „Každý kláštor sa stal centrom vedenia,“ pripomenul patriarcha. V baštách cirkví sýrskej tradície – napríklad v Antiochii (Antakya), Edesse (Urfa), Nissibise (Nusaybin), Chalcis (Qinnasrin) – boli v prvom tisícročí zriadené univerzitné centrá, ktoré vyžarovali na celý Blízky východ a až do centrálnej Ázie. Antiochia bola v rímskej dobe hlavným mestom Sýrie, potom bola „hlavným duchovným mestom všetkých kresťanov Orientu“. Založením novej univerzity „kráčame v stopách našich cirkevných otcov“, vyzdvihol sýrsky pravoslávny patriarcha. Antioch Syrian University sa má stať dôležitým centrom akademického výskumu a zároveň má ponúkať študujúcim najlepšie možnosti pre vzdelávanie. 

Mor Ignatius Aphrem II. pripomenul, že myšlienka zriadiť univerzitu sponzorovanú Sýrskou pravoslávnou cirkvou nadobudla podobu v roku 2007 na naliehanie jeho predchodcu Mor Ignatia Zakku I. Iwasa. Patriarcha poďakoval za podporu sýrskemu prezidentovi Bašárovi al Assadovi. Minister vyššieho vzdelávania Al-Naddaf zdôraznil, že otváranie nových univerzít je najefektívnejším impulzom pre nový štart Sýrie a prekonanie ozbrojeného konfliktu.

Bez zástupcu Ruskej pravoslávnej cirkvi

Medzinárodná katolícko-pravoslávna pracovná teologická skupina uplynulý týždeň znovu diskutovala o rozdielnom chápaní pápežského primátu a synodality biskupov. Stretnutie Zmiešanej medzinárodnej komisie pre teologický dialóg medzi Katolíckou cirkvou a Pravoslávnou cirkvou sa konalo od 13. do 17. novembra 2018 v sídle ekumenického spoločenstva Bose na severe Talianska. Stretnutie viedli kuriálny kardinál Kurt Koch a arcibiskup Job Getcha z Konštantínopolského ekumenického patriarchátu. 

Na stretnutí chýbal zástupca Ruskej pravoslávnej cirkvi. Z protestu proti rehabilitácii schizmatických cirkevných štruktúr na Ukrajine konštantínopolským patriarchom sa Moskovský patriarchát predbežne stiahol zo všetkých dialogických komisií, ktorým (spolu)predsedá Ekumenický patriarchát.

Desať katolíckych a deväť pravoslávnych členov komisie sa radilo o návrhu textu zostaveného podkomisiou. Nesie názov „Primát a synodalita v druhom tisícročí a dnes“. O prepracovanom návrhu textu sa zmiešaná katolícko-pravoslávna komisia chce ďalej radiť v novembri 2019.

Rola pápeža a biskupov a spôsob ich spolupráce predstavujú hlavné sporné body medzi Pravoslávnou a Katolíckou cirkvou. Podľa slov bývalého prefekta Kongregácie pre náuku viery kardinála Josepha Ratzingera Katolícka cirkev nemusí pri tejto téme očakávať od Pravoslávnej cirkvi viac, ako bolo bežné v prvom kresťanskom tisícročí. Až v druhom tisícročí pápežstvo v Ríme vyvinulo sebachápanie, ktoré už nezodpovedá pravoslávnemu chápaniu Cirkvi. 

Stály zástupca pravoslávnych Arménov vo Vatikáne

Arménska apoštolská cirkev prvý raz vo svojej histórii ustanovila stáleho zástupcu pre Vatikán a západnú Európu. Arcibiskup Khajag Barsamian prišiel už koncom októbra s najvyšším predstaviteľom arménskej cirkvi katolikom Karekinom II. (Nersissianom) do Ríma.

Dlhoročný prímas arménskej cirkvi v USA má teraz posilňovať vzťahy svojej cirkvi s Katolíckou cirkvou. Niečo podobné Arménska apoštolská cirkev už podnikla aj vo vzťahu s anglikánskym cirkevným spoločenstvom. Arcibiskup Barsamian, ktorý sa narodil v roku 1951 v Turecku, študoval teológiu v Istanbule, Jeruzaleme, New Yorku, Ríme a Oxforde.

Arménska apoštolská cirkev je orientálnou pravoslávnou cirkvou. V polovici 90. rokov pápež Ján Pavol II. rozprúdil ekumenický dialóg s vtedajším arménskym katolikom Karekinom I. Sarkissianom (1995 – 1999).

K Arménskej apoštolskej cirkvi sa hlási približne deväť miliónov veriacich v Arménsku a Turecku a v diasporických farnostiach v Severnej a Južnej Amerike a v Austrálii.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo