Vatikánsky zápisník: apríl - jún 2014

Prehľad toho najdôležitejšieho, čo sa v Katolíckej cirkvi udialo v mesiacoch január - marec 2014.


APRÍL
Františkov kontrolný deň. V prvý aprílový deň sa pápež stretol s vedúcimi úradov Rímskej kúrie, aby sa informoval, akým spôsobom sa apoštolská exhortácia Evangelii gaudium odráža v ich činnosti.
Polstoročie existencie Pápežskej rady pre spoločenské komunikačné prostriedky. O jej vzniku rozhodol pápež Pavol VI. 2. apríla 1964.
Alžbeta II. u pápeža. Začiatkom apríla zavítala do Vatikánu britská kráľovná Alžbeta II. V minulosti sa stretla aj s pápežmi Jánom XXIII., Jánom Pavlom II. a Benediktom XVI. Koncom apríla sa s Františkom stretol aj španielsky kráľ Juan Carlos.

Vatikánska banka ide ďalej. František rozhodol o ďalšom fungovaní Inštitútu pre náboženské diela. Jeho činnosť sa však má reformovať. 

Žena na čele Pápežskej akadémie sociálnych vied. František vymenoval britskú profesorku Margaret Scotford Archerovú za prezidentku Pápežskej akadémie sociálnych vied.
Marini naďalej ceremoniárom. Pápež potvrdil vo funkcii majstra pápežských liturgických slávení Guida Mariniho. 
Koptský kňaz Františkovým sekretárom. Druhým osobným sekretárom súčasného pápeža sa stal kňaz koptského alexandrijského patriarchátu Yoannis Lahzi Gaid. Prvým sekretárom je maltský kňaz Alfred Xuereb. 
Svätorečenie dvoch pápežov. V závere apríla František vyhlásil za svätých pápežov Jána Pavla II. a Jána XXIII. Kanonizačnej slávnosti sa zúčastnil aj emeritný pápež Benedikt XVI.
MÁJ

Prvé zasadanie Ekonomickej rady. Začiatkom mája sa uskutočnilo prvé zasadanie Ekonomickej rady, ktorej úlohou je vedenie a dohľad nad administratívnymi a finančnými aktivitami ekonomických inštitúcií Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán.
František v „poľskom“ kostole. Svätý Otec navštívil Kostol sv. Stanislava v centre Ríma, ktorý je farským kostolom veriacich poľskej národnosti. Išlo už o jeho deviatu návštevu rímskych farností. 
Noví členovia Švajčiarskej gardy. Tridsať nových členov Švajčiarskej gardy zložilo slávnostnú prísahu 6. mája, v deň výročia smrti 147 gardistov brániacich pápeža Klementa VII. v roku 1527. 
Generálny tajomník OSN u pápeža. Presne po roku navštívil pápeža Františka generálny tajomník OSN Ban Ki-Moon.
Pavol VI. bude blahorečený. Pápež František promulgoval dekrét o zázraku vykonanom na príhovor Pavla VI. Dátum jeho blahorečenia stanovil na 19. októbra 2014.
Zomrel kardinál Cè. V polovici mája zomrel vo veku 90 rokov emeritný patriarcha Benátok Marco Cè.
Prvý kontemplatívny kláštor v Číne. V provincii Shan Xi bol otvorený prvý kláštor kontemplatívnych sestier, odkedy Mao Ce-tung prevzal moc v krajine. Kláštor sv. Augustína požehnal biskup Paul Meng z Taiwanu.
Nový poľský prímas. Svätý Otec prijal odstúpenie Józefa Kowalczyka z funkcie arcibiskupa Hnezdna a za nového arcibiskupa metropolitu a prímasa Poľska menoval miestneho pomocného biskupa Wojciecha Polaka.

Polstoročie Pápežskej rady pre medzináboženský dialóg. Dikastérium Rímskej kúrie, ktoré zodpovedá za dialóg s nekresťanskými náboženstvami, zriadil 19. mája 1964 pápež Pavol VI. pod názvom Sekretariát pre nekresťanov. 

Pápežský biblický inštitút má rektora slovenského pôvodu. Svätý Otec menoval jezuitu Michaela Kolarčíka za rektora Pápežského biblického inštitútu. Nový rektor, ktorý nastúpi do úradu v polovici septembra, pochádza z Britskej Kolumbie. Jeho rodičia sa do Kanady prisťahovali zo Spiša.
Kardinál prvýkrát vstúpil do Severnej Kórey. Arcibiskup Soulu Andrew Yeom Soo-jung je historicky prvým kardinálom, ktorý navštívil Severnú Kóreu. Kardinál, ktorý je zároveň apoštolským administrátorom Pchjongjangu, absolvoval krátku návštevu priemyselnej zóny Kaesong, v ktorej na základe dohody medzi Severnou a Južnou Kóreou vznikajú podniky, kde spoločne pracujú obyvatelia oboch krajín. 
Exkomunikácia predsedníčky Wir sind Kirche. Innsbrucký biskup Manfred Scheuer konštatoval, že manželia Gerd Heizer a Martha Heizerová, ktorá je predsedníčkou platformy Wir sind Kirche, sa vylúčili zo spoločenstva cirkvi. Dôvodom sú súkromné slávenia Eucharistie bez kňaza. 
František vo Svätej zemi. Pápež František absolvoval druhú zahraničnú apoštolskú cestu. Počas troch dní (24. – 26.5.) navštívil Jordánsko, Palestínu a Izrael. Pomodlil sa pri múre rozdeľujúcom Betlehem, pozval palestínskeho a izraelského prezidenta do Vatikánu na spoločnú modlitbu za mier, stretol sa s ekumenickým patriarchom Bartolomejom I., s ktorým podpísal spoločnú deklaráciu a počas návštevy pamätníka Yad Vashem pobozkal ruky obetiam holokaustu. 

Počet katolíkov mierne vzrástol. Podľa aktuálneho vydania Pápežskej ročenky žije na svete 1,229 miliardy katolíkov. V rokoch 2005 – 2012 tak vzrástol počet katolíkov zo 17,3 na 17,5 percenta svetovej populácie. Najvyšší nárast zaznamenala Afrika (29 percent), najmenší Európa (2 percentá). 
JÚN
Pápež sa stretol s charizmatikmi. V prvý júnový deň sa František zúčastnil stretnutia Obnovy v Duchu Svätom, ktoré sa konalo na Olympijskom štadióne v Ríme.

Nové vedenie Úradu finančných informácií. František vymenil celé vedenie Úradu finančných informácií (AIF). Piatich Talianov nahradili odborníci zo Švajčiarska, Singapuru, USA a Talianska. AIF zriadil Benedikt XVI. koncom roka 2010, aby zvýšil transparentnosť finančných tokov vo Vatikáne.

Modlitba za mier vo Svätej zemi. Z iniciatívy pápeža Františka sa vo Vatikánskych záhradách uskutočnilo modlitbové stretnutie za pokoj na Blízkom východe. Počas návštevy Svätej zeme naňho pozval izraelského prezidenta Šimona Perésa, palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbása a ekumenického patriarchu Bartolomeja I. 
Zomreli kardináli Lourdusamy a Agré. Začiatkom júna zomrel vo veku 90 rokov emeritný prefekt Kongregácie pre východné cirkvi, indický kardinál Simon Lourdusamy. Krátko na to zomrel vo veku 88 rokov emeritný arcibiskup Abidžanu (Pobrežie Slonoviny) Bernard Agré. Počet členov Kardinálskeho kolégia tak klesol na 213, z toho je 118 voliteľov a 95 nevoliteľov.
Pápež navštívil Komunitu sv. Egídia. V polovici júna sa František stretol s členmi Komunity sv. Egídia v ich sídle v rímskej štvrti Trastevere. „Kráčajte ďalej touto cestou: modlitba, chudobní a pokoj. Takto napomôžete rastu súcitu v srdci spoločnosti, čo je skutočná revolúcia, revolúcia súcitu a nehy, a napomôžete priateľstvu namiesto preludom nepriateľstva a ľahostajnosti,“ povzbudil ich pápež.

Canterburský arcibiskup u pápeža. Už po druhýkrát sa František stretol s canterburským arcibiskupom Justinom Welbym, ktorý je duchovnou hlavou anglikánov. 
Ďalší laureáti Ratzingerovej ceny. Francúzska biblistka Anne-Marie Pelletierová sa stala prvou ženou, ktorá bola ocenená „teologickou nobelovkou“. Druhým tohtoročným laureátom sa stal poľský biblista Waldemar Chrostowski. Cena, ktorú udeľuje Vatikánska nadácia Josepha Ratzingera – Benedikta XVI., bola udelená po štvrtýkrát. 
František v Kalábrii. Diecéza Cassano all´Ionio bola cieľom 4. apoštolskej cesty pápeža Františka v Taliansku. V homílii tvrdo odsúdil členov mafie: „Tí, ktorí idú vo svojom živote touto cestou, cestou zla, ako sú mafiáni, nie sú v spoločenstve s Bohom. Sú exkomunikovaní.” 

Nový predseda Pápežskej teologickej akadémie. Svätý Otec vymenoval za predsedu Pápežskej teologickej akadémie redemptoristu Réala Tremblaya, emeritného profesora Pápežskej akadémie Alfonsiana v Ríme.
Malajský katolícky týždenník nesmie používať slovo Alah. Federálny súd v Malajzii definitívne zakázal miestnemu katolíckemu týždenníku Herald používať slovo Alah. Malajskí kresťania takto označujú Boha už od 17. storočia. Právny spor sa vliekol od roku 2009.
Návšteva polikliniky Gemelli zrušená. Pápež František pre náhlu nevoľnosť zrušil avizovanú návštevu polikliniky Gemelli, ktorá oslavuje 50. výročie svojho vzniku, a Fakulty medicíny a chirurgie Katolíckej univerzity Sacro Cuore v Ríme. 
Pracovný dokument pre synodu o rodine. Vo Vatikáne predstavili pracovný dokument (Instrumentum laboris) zostavený v prípravnej fáze 3. mimoriadneho generálneho zasadania Synody biskupov. Na tému Pastoračné výzvy vzhľadom na rodinu v kontexte evanjelizácie bude prebiehať 5. – 19. októbra vo Vatikáne. Na budúci rok na mimoriadnu synodu nadviaže riadna synoda na tému Ježiš Kristus zjavuje tajomstvo a povolanie rodiny. Pracovný dokument, ktorý vznikol z odpovedí na dotazník z novembrového prípravného dokumentu, má 75 strán a je rozdelený do troch častí.

Sudánska kresťanka na slobode. Meriam Ibrahimová, ktorá bola odsúdená za apostáziu a cudzoložstvo, keďže vyznáva kresťanstvo a vydala sa za kresťana, bola prepustená na slobodu a zdržiava sa na americkej ambasáde v Chartúme. Vo väzení bola od polovice februára aj so svojím dvojročným synom. Tu porodila aj svoju dcéru.

Laicizácia nuncia Wesolowského. Kongregácia pre náuku viery zbavila klerického stavu bývalého apoštolského nuncia v Dominikánskej republike, arcibiskupa Józefa Wesolowského, ktorý je obvinený z pedofílie.

Pápež odovzdal páliá novým arcibiskupom. Na slávnosť apoštolov Petra a Pavla pápež František udelil páliá 24 novým arcibiskupom metropolitom. Slávnostnej sv. omše sa v Bazilike sv. Petra zúčastnila aj delegácia Ekumenického patriarchátu z Konštantínopolu. 

Nový španielsky kráľ u pápeža. V posledný júnový deň František prijal nový španielsky kráľovský pár – kráľa Felipeho s kráľovnou Letiziou. Išlo o vôbec prvú zahraničnú návštevu nového monarchu, ktorý kráľovskú korunu prevzal 19. júna. S jeho rodičmi, kráľom Juanom Carlosom I. a kráľovnou Sofiou, sa pápež naposledy stretol koncom apríla, krátko pred odstúpením z trónu.
Imrich Gazda

V printovej podobe vyšiel Vatikánsky zápisník v teologickej revue Nové horizonty.


Súvisiace články: Vatikánsky zápisník: január - marec 2014

Foto: internet

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo