Začína mimoriadna synoda o rodine

Vo Vatikáne bude počas nasledujúcich dvoch týždňov prebiehať mimoriadna synoda o rodine. Jej priebeh a výsledky bude pozorne sledovať nielen katolícky svet.

Dôvody zvýšeného záujmu sú zjavné. Účastníci synody budú diskutovať o témach, ktoré sú na jednej strane mediálne atraktívne, ale zároveň existenciálne dôležité pre mnohých katolíkov. Ide najmä o zjednodušenie procesu anulovania manželstiev a podávanie Eucharistie rozvedeným.

Okrem týchto konkrétnych otázok pracovný dokument synody (tzv. Instrumentum laboris) predkladá tri veľké tematické okruhy: ako hovoriť o rodine v dnešnej dobe; ako riešiť najrôznejšie problémy rodín, vrátane rozpadu manželstiev či zväzkov rovnakého pohlavia; a ako prekonať ťažkosti, ktoré majú niektorí veriaci s učením cirkvi.

Podklady pre tento materiál získala Svätá stolica priamo z terénu. Koncom roka 2013 rozposlala dotazník s deviatimi tematickými okruhmi do všetkých krajín. Získané odpovede Generálny sekretariát Synody biskupov vyhodnotil a zaradil medzi pracovné témy.  

Kto je kto na synode

Zvolávateľom a hlavným predsedajúcim synody je pápež František, ktorý zároveň delegoval troch ďalších kardinálov, aby predsedali jednotlivým zasadaniam. Ide o parížskeho kardinála Andrého Vingt-Trois, arcibiskupa Manily Luisa Antonia Tagleho a arcibiskupa Aparecidy Raymunda Damascena Assisa, ktorý je zároveň predsedom brazílskej biskupskej konferencie.

Generálnym sekretárom synody je taliansky kardinál Lorenzo Baldisseri, špeciálnym sekretárom je známy taliansky teológ, arcibiskup Bruno Forte.

Generálnym relátorom synody je budapeštiansky kardinál Péter Erdö, ktorý je zároveň predsedom maďarskej biskupskej konferencie, ako aj predsedom Rady európskych biskupských konferencií.

Spomenutý záverečný text synody má na starosti predseda Pápežskej rady pre kultúru, taliansky kardinál Gianfranco Ravasi a rektor Pápežskej katolíckej univerzity v Argentíne, arcibiskup Víctor Manuel Fernández.

Synody sa zúčastní celkom 253 účastníkov, z ktorých 192 bude mať právo hlasovania. Automaticky, z titulu funkcie (ex offo), bolo menovaných 162 členov. Najpočetnejšou je skupina 114 predsedov biskupských konferencií, vrátane arcibiskupa Stanislava Zvolenského. Prítomných bude aj 25 šéfov úradov Rímskej kúrie, 13 hláv východných katolíckych cirkví „sui iuris“ či traja zástupcovia reholí. Slovenských gréckokatolíkov bude zastupovať prešovský arcibiskup Ján Babjak.

Zaujímavú skupinu tvoria 26 účastníci, ktorých nominoval priamo pápež František. Z nich je 14 kardinálov, medzi ktorými sa vynímajú mená Nemca Waltera Kaspera a bolonského arcibiskupa Carla Caffarru. Kým prvý sa prihovára za zváženie podávania Eucharistie rozvedeným, druhý menovaný je rázne proti. Podľa portálu Vatican Insider pápežov výber ukázal, že mu ide o otvorenú diskusiu.

Bez hlasovacieho práva, ale s možnosťou zapájať sa do diskusií, bude na synode 16 expertov a 38 audítorov, medzi ktorými bude aj 14 manželských párov. Prítomní budú aj ôsmi delegáti z iných kresťanských cirkví.

Bude sa hlavne diskutovať

Mimoriadna synoda, ktorá bude prebiehať dva týždne, je rozdelená do dvoch častí. Počas prvého týždňa sa účastníci synody postupne vyjadria k jednotlivým témam, ktoré obsahuje pracovný dokument. Na konci týždňa bude spracovaný súhrn týchto diskusií (tzv. Relácia po diskusii), ktorý bude slúžiť ako podklad pre diskusie v druhom týždni. Tie už nebudú prebiehať plenárne, ale v menších skupinách. Výstupom z druhého týždňa bude záverečný text (tzv. Relácia synody).

Keďže pápež František si je vedomý, že množstvo horúcich tém nie je možné vyriešiť počas 14 dní, rozhodol, že na tohtoročnú mimoriadnu synodu presne o rok nadviaže riadna synoda, ktorá bude taktiež venovaná rodinnej problematike. Až na nej budú prijaté finálne závery v podobe zatiaľ bližšie nešpecifikovaných smerníc pre rodinnú pastoráciu.

Takáto „dvojfázová synoda“ vytvára priestor, aby po skončení prvej časti mohli počas celého roka prebiehať debaty o nadhodených otázkach a možných riešeniach.

Jednou vetou

Vo Vatikáne sa stretli apoštolskí nunciovia z krajín Blízkeho východu, aby diskutovali o kritickej situácii kresťanov.

Emeritný biskup Hong Kongu, 82-ročný kardinál Joseph Zen Ze-kiun sa zapojil do protestu Occupy Central za demokratické voľby v krajine.

Novým predsedom írskej biskupskej konferencie sa stal 52-ročný arcibiskup Eamon Martin z Armaghu, ktorý v tejto pozícii nahradil kardinála Seána Bradyho.

Pápež František sa stretol s utečencami z Eritrey, ktorí pred rokom prežili stroskotanie pri brehoch talianskeho ostrova Lampedusa.

František v kázni pre vatikánskych policajtov povedal, že chorobou vatikánskeho štátu sú klebety.

V USA bola vyhlásená za blahoslavenú Miriam Terézia Demjanovičová (1901 - 1927) z Kongregácie milosrdných sestier sv. Alžbety, ktorej korene siahajú na Slovensko.

Na výstave Barbie – plastické náboženstvo bude známa bábika stvárňovať Pannu Máriu, ukrižovaného Ježiša či Budhu – prorokovi Mohamedovi sa autori bábik vyhli.

Imrich Gazda

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo