SYNODA 2014: Nedokonalé formy rodín treba posudzovať s rešpektom

Výzva pápeža Františka, aby účastníci synody hovorili s maximálnou otvorenosťou, zafungovala. Už počas prvých dní sa diskutovalo o citlivých témach ako sú voľné zväzky či ženatí kňazi.

Počas prvých troch zasadaní synody (tzv. generálne kongregácie) zaznelo 70 príspevkov. Keďže časový rozsah vystúpení je obmedzený – prihlásené príspevky nesmú presiahnuť štyri minúty a príspevky v diskusii tri minúty – biskupi sa musia vyjadrovať stručne a vecne. Verejnosť sa o diskutovaných témach dozvie len zo súhrnu, ktorý zverejňuje Tlačové stredisko Svätej stolice.
Eucharistia nie je sviatosť dokonalých
„Voľné zväzky, ktoré však žijú vo vernosti a láske, vykazujú prvky posväcovania a pravdy. Je teda mimoriadne dôležité zohľadňovať ponajprv kladné prvky, aby tak synoda dodala odvahu a nádej aj nedokonalým formám rodiny,“ zaznelo v Aule Synody biskupov, ktorá sa nachádza vedľa známej Auly Pavla VI.
Kritická poznámka zaznela k prezentovaniu sexuality v manželstve, ktorej sa „často nedostáva dostatočné docenenie, akoby tu malo ísť iba o ústupok voči nejakej nedokonalosti. Často sa totiž reč obmedzuje len na kritiku sexuality mimo manželstva“. Podľa účastníkov synody je nevyhnutné skvalitniť prípravu na manželstvo, aby bolo nielen platne uzavreté, ale aj prinášalo ovocie.
Počas diskusie o prijímaní Eucharistie rozvedenými a znovu zosobášenými bolo zdôraznené, že táto sviatosť nie je sviatosťou dokonalých, ale tých, ktorí sú na ceste. Padol tiež návrh venovať väčšiu pozornosť ženatým kňazom východných cirkví, ktorí tiež prežívajú rodinné krízy, ktoré môžu dôjsť až k rozvodu.
František: hovorte priamo, počúvajte s pokorou
Účastníci synody začali rokovania v pondelok dopoludnia prvým zasadaním. Po úvodnej modlitbe a zamyslení španielskeho kardinála Lluísa Martíneza Sistacha predniesol otvárací príhovor pápež František. „Po poslednom konzistóriu vo februári 2014, na ktorom sa hovorilo o rodine, mi jeden kardinál napísal: škoda, že niektorí kardináli nemali odvahu povedať niektoré veci kvôli rešpektu k pápežovi, nazdávajúc sa azda, že pápež si myslí niečo iné,“ povedal František, ktorý všetkých vyzval, aby hovorili priamo a počúvali s pokorou. „S týmito dvoma postojmi sa praktizuje synodálnosť.“ 
Za predsedníckym stolom vedľa pápeža sedeli kardináli Lorenzo Baldisseri, generálny sekretár synody, Péter Erdö, generálny relátor synody, delegovaní predsedajúci zasadaní André Vingt-Trois, Louis Antonio Tagle a Raymundo Damasceno Assis a osobitný sekretár, arcibiskup Bruno Forte. V strede stola sa vynímala socha z ebenového dreva stvárňujuca Svätú rodinu, ktorú nedávno pápež dostal od biskupov z Demokratickej republiky Kongo.
Zákaz používať sociálne siete
V rámci organizačných pokynov kardinál Baldisseri požiadal účastníkov synody, aby počas zasadaní nepoužívali Twitter kvôli zachovaniu diskrétnosti jednaní. Mimo synodálnej auly však biskupi môžu podávať informácie médiám.
Počas nasledujúcich dvoch týždňov je naplánovaných 15 plenárnych zasadaní a 7 zasadaní v menších skupinách. Synoda vyvrcholí slávnostnou omšou 19. októbra, počas ktorej bude vyhlásený za blahoslaveného pápež Pavol VI. Na druhý deň sa kardináli stretnú na riadnom konzistóriu, počas ktorého sa budú venovať situácii na Blízkom východe.
Imrich Gazda

Súvisiace články: Pápež sa pýta, ako na rozvedených

Foto: radiovaticana.cz

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo