Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
01. január 2019

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Obrezanie Pána patrí medzi veľké sviatky v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi.
Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Ikona Obrezania Pána.

Mužská obriezka praktizovaná rozličnými národmi sa pri Hebrejoch stala znakom začlenenia do Abrahámovho potomstva, do ľudu zmluvy a podriadenosti zákonu.

Prvou obriezkou, ktorú nám dosvedčuje Biblia, je Abrahámova obriezka (Gn 17). Boh prikázal Abrahámovi: „Nech je obrezaný každý z vás, kto je mužského pohlavia! Obrežete mäso svojej predkožky a bude to znakom zmluvy medzi mnou a vami. Na ôsmy deň nech je obrezaný každý z vás mužského pohlavia z pokolenia na pokolenie...“ (Gn 17, 10-12).

Obriezka srdca

Proroci počnúc Mojžišom používali slovo „obriezka“ aj v prenesenom význame, keď zjavovali dôležitosť vnútorného postoja človeka voči Bohu (Lev 26,41; Dt 10,16). Boh cez proroka Jeremiáša odkázal svojmu ľudu: „Obrežte sa Pánovi, odstráňte predkožku svojho srdca, mužovia Júdska a obyvatelia Jeruzalema, ináč vyšľahne sťa plameň môj hnev a bude horieť neuhasiteľne pre zlobu vašich skutkov“ (Jer 4,4). Človek s „neobrezaným srdcom“ je hluchý voči Bohu, uzavretý a neochotný robiť pokánie. Jeremiáš žiada v Božom mene „obriezku srdca“ (Jer 4,4) a nakoniec oznámi novú zmluvu, ktorej charakteristickým znakom nebudú vonkajšie ceremónie, ale prijatie Božieho zákona v duchu a srdci človeka (Jer 31,31-33).

Proroci počnúc Mojžišom používali slovo „obriezka“ aj v prenesenom význame, keď zjavovali dôležitosť vnútorného postoja človeka voči Bohu. Zdieľať

Svätý Pavol v šľapajach starozákonných prorokov zdôrazňoval dôležitosť „obriezky srdca v duchu, nie podľa litery“ (Rim 2,29). Novou zmluvou skrze Ježiša Krista obriezka už nie je potrebná: „V Kristovi Ježišovi ani obriezka nič neznamená, ani neobriezka, ale viera činná skrze lásku“ (Gal 5,6, porov. 1Kor 7,18n). Novým vonkajším znakom prináležitosti k Bohu je krst (Kol 2,12).

Podľa cirkevných otcov telesná obriezka bola predobrazom krstu, ktorý pripája k novému Izraelu, Cirkvi, novému Božiemu ľudu (porov. Justín, Dial. 29,1 a 41,4; Irenej, Adv. Haer. IV,16,1; Ambróz, Abr. I,29; Augustín, Serm. 196A,1; 260,1).

Rozliční cirkevní otcovia polemizujú proti čisto telesnému chápaniu obriezky, pričom mu oponujú duchovným chápaním obriezky (porov. Barnabášov list 9,4-6; Justín, Dial. 41,4 a 43,2; Tertulián, Ad. ux. I,2,3; Origenes, Cels. I,22 a VI,24). Duchovnú obriezku možno definovať ako „poznanie Boha a jeho Krista“ (Justín, Dial. 28,4) a manifestuje sa v „službe Bohu a pestovaní pravdy v srdci“ (Augustín, Serm. 196A,1). Telesná obriezka pripomína potrebu askézy a zdržanlivosti: „odrezať oheň žiadostivosti“ (Ambróz, Abr. II,91; porov. aj Origenes, Hom. Jos. I,7; Metod Olympský, Symp. 1,3) . 

Ježišova obriezka

Evanjelium podľa Lukáša nás informuje: „Po ôsmich dňoch, keď ho bolo treba obrezať, dali mu meno Ježiš, ktorým ho anjel nazval skôr, ako sa počal v živote matky“ (Lk 2,21).

Inzercia

Ježišova obriezka na ôsmy deň po narodení je znakom jeho začlenenia do Abrahámovho potomstva, do ľudu zmluvy, jeho podriadenosti zákonu a jeho oprávnenia na kult Izraela, na ktorom sa bude zúčastňovať po celý život.

Pri obriezke rodičia dávali dieťaťu meno, ktoré malo vyjadrovať jeho identitu a poslanie. Vynikajúcim príkladom je meno Ježiš, ktoré znamená: Jahve zachraňuje. Toto meno mu nevybrali rodičia, ale zjavil ho archanjel Gabriel už pri zvestovaní.

Boh naďalej žiada obriezku srdca

Obrezanie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista patrí medzi veľké sviatky v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 1. januára spolu so sviatkom svätého Bazila Veľkého. Gréckokatolíci na večierni spievajú:

„Nekonečne dobrotivý Boh neváhal prijať telesnú obriezku. Na sebe nám ukázal príklad, ako sa máme spasiť. On, zákonodarca, plní predpisy zákona a napĺňa predpovede prorokov. Sláva tebe, Pane, ty riadiš všetko svojou mocou, a predsa do plienok sa dávaš zavinúť.“

Duchovné posolstvo sviatku Obrezania Pána treba vnímať na pozadí Pavlových slov: „Obriezka nie je nič a neobriezka tiež nie je nič, ale zachovávanie Božích prikázaní“ (1Kor 7, 18-19). Vyjadrené inými slovami: Boh síce nepožaduje od kresťanov telesnú obriezku, no nielen židom, ale aj kresťanom naďalej prikazuje: „Obrežte si predkožku svojho srdca a nezatvrdzujte si už šiju!“ (Dt 10,16). 

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, ktorí prispievajú od 5,- € mesačne alebo 60,- € ročne. Pridajte sa k nim teraz, prosím.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.