Aby mladí zostávali kresťanmi aj po odchode na vysokú

Aby mladí zostávali kresťanmi aj po odchode na vysokú

Ilustračné foto – TASR/Svätopluk Písecký

Pozoruhodný prieskum zisťoval dôvody, pre ktoré mladí protestanti opúšťajú život vo svojich cirkvách.

Hoci kresťanstvo v Spojených štátoch si udržiava naďalej životaschopnosť, aj za „veľkou mlákou“ je témou hrozba odlivu veriacich. Popri evanjelizácii je starosťou každej kresťanskej cirkvi odovzdanie viery nastupujúcim generáciám svojich mladých.

Prieskum americkej organizácie LifeWay Research, zverejnený minulý týždeň, sa do tejto problematiky pokúsil vniesť trochu svetla. Zisťoval niektoré detaily náboženského života 2002 mladých dospelých vo veku 23 až 30 rokov, ktorí počas strednej školy chodili pravidelne (aspoň dva razy mesačne) do protestantského kostola, a to prinajmenšom počas jedného roka. Cieľom bolo zistiť, ako vstup do dospelosti ovplyvňuje praktizovanie viery.

Aj keď prieskum bol zverejnený až teraz, zber údajov sa udial ešte na jeseň roku 2017. A jeho výsledky?    

Prvá otázka znela, či respondent medzi 18. a 22. rokom svojho života prestal s pravidelnou návštevou kostola aspoň počas jedného roka. Pod „pravidelnosťou“ bolo myslené, že dotyčný navštevoval bohoslužbu prinajmenšom dvakrát do mesiaca alebo viac.

Až 66 percent opýtaných na ňu odpovedalo kladne. Zvyšných 34 percent naďalej do kostola chodilo aspoň dvakrát mesačne. Ukazuje to, akým veľkým zlomom je vstup do dospelosti pre praktizovanú vieru.

Istým povzbudením pre cirkvi môže byť, že v roku 2007 na podobnú otázku odpovedalo kladne ešte viac mladých ľudí – až 70 percent.

Prieskum sa pýtal aj na dôvody, pre ktoré mladí dospelí opúšťajú život vo svojich cirkvách. Mohli si vybrať z palety 55 dôvodov. Každý respondent mohol zároveň uviesť aj viac možností naraz. Najčastejšie odpovede boli tieto:

Najčastejšie dôvody, pre ktoré mladí dospelí opustili svoje cirkvi

        %

„Odišiel som na vysokú školu a prestal som chodiť do kostola.“

        34

„Členovia cirkvi sa mi zdali odsudzujúci alebo pokryteckí.“

        32

„Necítil som spojenie medzi sebou a ľuďmi v cirkvi.“

        29

„Nesúhlasil som so stanoviskami cirkvi v politických/spoločenských otázkach.“

        25

„Pracovné povinnosti mi bránili zúčastňovať sa.“

        24

„Nikdy som nezapadol medzi študentov v rámci služby mládeži.“

        23

„Chcel som si proste dať prestávku od cirkvi.“

        23

„Do kostola som chodil len preto, aby som uspokojil druhých.“

        22

„Odsťahoval som sa príliš ďaleko od svojho kostola, než aby som tam mohol naďalej chodiť.“

        22

Zdroj: LifeWayResearch.com

 

Čo však mladí ľudia, ktorí do kostola chodili pravidelne naďalej aj po vstupe do dospelosti? Aj oni mali svoje dôvody.

Faktory, ktoré prispeli k pokračujúcej pravidelnej návštevnosti bohoslužieb

        %

„Cirkev bola vitálnou súčasťou môjho vzťahu s Bohom.“

        56

„Chcel/a som, aby mi cirkev pomohla viesť moje rozhodnutia v každodennom živote.“

        54

„Chcel/a som nasledovať príklad rodiča/člena rodiny.“

        43

„Cirkevné aktivity (napr. mládež, spevokol) boli dôležitou súčasťou môjho života.“

        39

„Cítil/a som, že cirkev mi pomáha stať sa lepšou osobou.“

        39

„Cítil/a som záväzok k zmyslu a práci cirkvi.“

        37

„Cirkev mi pomohla počas ťažkého obdobia môjho života.“

        26

„Aj moji priatelia vtedy chodili do kostola.“

        23

„Do kostola som chodil/a najmä zo zvyku.“

        21

Zdroj: LifeWayResearch.com

 

Dobrou správou je, že z respondentov, ktorí prestali chodiť do kostola vo veku 18 až 22 rokov, sa časť k praktizovanej viere v rámci cirkvi neskôr vrátila. Asi 31 percent chodí opäť do kostola prinajmenšom dvakrát mesačne alebo viac; 39 percent chodí do kostola raz mesačne alebo menej; kým 29 percent opýtaných do kostola nechodí vôbec.

Aké faktory môžu prispieť k tomu, že človek, ktorý v mladosti praktizoval vieru, sa k nej neskôr vráti? Najčastejšie odpovede v prieskume boli tieto:

Faktory, ktoré prispeli k návratu k pravidelnej návštevnosti bohoslužieb

        %

„Moji rodičia/členovia rodiny ma povzbudili k navštevovaniu.“

        37

„Proste som cítil/a túžbu vrátiť sa.“

        32

„Cítil/a som, že Boh ma volá naspäť do cirkvi.“

        28

„Moji priatelia/známi ma povzbudili k navštevovaniu.“

        19

„Vstúpil/a som do manželstva a chcel/a som navštevovať kostol so svojou polovičkou.“

        19

„Narodili sa mi deti a cítil/a som, že je čas, aby začali chodiť do kostola.“

        18

„Cítil/a som, že cirkev je pre môj život relevantnejšia než zamladi.“

        17

„Chcel/a som vo svete dosiahnuť nejakú zmenu a pomáhať druhým.“

        15

„Začal/a som sa zaujímať o skupinové vyučovanie alebo iné cirkevné aktivity.“

        14

Zdroj: LifeWayResearch

 

Poznať presné dôvody, pre ktoré mladí dospelí opúšťajú svoj cirkevný život alebo sa k nemu, naopak, vracajú, môže cirkvám pomôcť lepšie zacieliť svoju evanjelizačnú činnosť, prípadne starostlivosť o ich členov.

Hoci prieskum LifeWay Research vychádzal z amerického protestantského kontextu, námety na zamyslenie ponúka aj pre prostredie slovenských cirkví. Minulý rok zverejnený medzinárodný prieskum, ktorý vypracovala organizácia Pew Research Center (písali sme o ňom TU) totiž ukázal, že aj na Slovensku je praktizovanie viery slabšie medzi mladšími ročníkmi.

K náboženskej príslušnosti sa hlási napríklad až 80 percent Slovákov vo veku nad 40 rokov, ale len 71 percent ľudí vo veku 18 až 39 rokov. V živote mladších ľudí hrá náboženstvo menšiu rolu než v živote starších, podobne sa mladší menej modlia alebo pravidelne navštevujú bohoslužby.

Téma medzigeneračného odovzdávania viery je tak aktuálna pre cirkev v celom vyspelom svete.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo