Provinciálom redemptoristov ostáva naďalej Václav Hypius

Provinciálom redemptoristov ostáva naďalej Václav Hypius

Václav Hypius. Foto – cssr.sk

Za vikára nového provinciála rehole bol zvolený František Boldy.

Provinciálom redemptoristov bude aj na najbližšie štyri roky Václav Hypius. Za vikára provinciála rehole bol zvolený František Boldy.

TASR o tom informovala Eva Güttlerová z mediálneho tímu redemptoristov. 

Kapitula redemptoristov si zvolila tiež členov riadnej i mimoriadnej konzulty. Členmi riadnej konzulty počas nasledujúcich štyroch rokov budú Boldy a Peter Slobodník, za členov mimoriadnej konzulty boli zvolení Jozef Mihok a David Horáček. 

Václav Hypius sa narodil 19. novembra 1967 v Bojniciach. Maturoval v roku 1986 na gymnáziu v Prievidzi, počas štúdií na vysokej škole v Bratislave vstúpil do Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa, kde v roku 1991 zložil doživotné rehoľné sľuby. Kňazskú vysviacku prijal 9. mája 1992 v bazilike na Starých Horách. 

V rokoch 1992 – 1994 absolvoval postgraduálne štúdiá spirituality na Gregoriánskej univerzite v Ríme. V rokoch 1995 – 1996 pôsobil ako kaplán na Starých Horách, od roku 1996 do roku 2009 ako magister noviciátu v Podolínci. Rektorom komunity v Podolínci bol do roku 2008. Následne pôsobil ako farský administrátor v Banskej Bystrici – Radvani a ako rektor komunity. V januári 2011 bol zvolený za viceprovinciálneho predstaveného. Od februára 2017 bol provinciálom spojenej provincie Bratislava – Praha. 

Kongregáciu najsvätejšieho Vykupiteľa založil v roku 1732 v Scale pri Neapole sv. Alfonz Maria de Liguori. Meno rehoľnej spoločnosti pochádza z latinského slova redemptor – vykupiteľ. Na Slovensko redemptoristi prišli z Čiech v roku 1921. Venujú sa hlavne ľudovým misiám a exercíciám, ktoré sú zároveň prvými pastoračnými prioritami kongregácie na Slovensku. Slovenskí a českí redemptoristi pôsobia od februára 2017 v rámci provincie Bratislava – Praha. 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo