Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
29. 01. 2019, 12:14

Nech sa bojovníci proti celibátu ešte netešia

Ak Katolícka cirkev začne svätiť za kňazov „osvedčených mužov“, možno im uloží manželskú zdržanlivosť.
Nech sa bojovníci proti celibátu ešte netešia

Ilustračná fotografia. Foto: kirche-und-leben.de

Na tlačovej konferencii pápeža Františka na palube lietadla počas návratu zo Svetových dní mládeže z Panamy do Vatikánu sa nevyhlo ani otázke celibátu rímskokatolíckych kňazov.

Pápež František na jednej strane, ako píše TASR, „vylúčil možnosť zrušenia celibátu katolíckych kňazov... podľa jeho presvedčenia je kňazský celibát darom pre katolícku cirkev... [Pápež] sa vyslovil aj proti návrhom, aby sa celibát stal pre kňazov dobrovoľným“.

Na druhej strane ten istý pápež František uviedol, ako píše TASR, že „je na zváženie, či povoliť vysviacku starších, ženatých mužov v odľahlých komunitách, kde nie je k dispozícii dostatok kňazov... potreby pastorácie v určitých častiach sveta môžu byť dôvodom pre alternatívne možnosti... Brazílski biskupi už dávnejšie vyzývajú, aby cirkev zvážila vysviacku takzvaných viri probati – ‚preverených mužov‘, ktorí vynikajú vo viere a v mravoch, a hoci sú ženatí, cítia kňazské povolanie. Tí by sa mohli venovať pastorácii vo vzdialených častiach Amazónie či na tichomorských ostrovoch, kde veriaci žijú týždne i mesiace bez možnosti zúčastniť sa na svätej omši“.

Keďže podľa súčasného Kódexu kánonického práva Rímskokatolíckej cirkvi ženatý muž nemôže prijať kňazskú vysviacku (can. 1042), pápež František musel dodať, ako píše TASR s odvolaním sa na AP, „že tieto možnosti sú predmetom štúdia a analýz teológov“.

Cirkevní historici a teológovia zaiste už na plné obrátky študujú túto problematiku, pretože veľké stretnutie biskupov z Amazónie vo Vatikáne sa uskutoční už v októbri tohto roka.

A teraz k meritu veci

Ak Rímskokatolícka cirkev nakoniec zavedie kňazskú vysviacku „virorum probatorum“, tak potom bude musieť zároveň preformulovať can. 1042 svojho Kódexu kánonického práva. Takúto novinku vo svojej disciplíne bude môcť zdôvodniť odvolaním sa na prax ranej Cirkvi, ktorá, ako bilancuje historický výskum, pripúšťala aj ženatých mužov k diakonskej, kňazskej i biskupskej vysviacke, teda v ranej Cirkvi neexistoval povinný celibát (od lat. caelebs = slobodný).  

Katolícka cirkev môže s odvolaním sa na ranokresťanskú prax začať vysviacať ženatých mužov za kňazov. No takisto smie, opierajúc sa o ranokresťanskú prax, zviazať služobné kňazstvo s povinnosťou úplnej pohlavnej zdržanlivosti. Zdieľať

No treba dodať, že nechýbajú cirkevní historici, ktorí presvedčivo dokazujú, že v ranej Cirkvi existovala všeobecná povinnosť pre všetkých vyšších klerikov k úplnej pohlavnej zdržanlivosti. Vyjadrené inými slovami v hraniciach našej témy, v ranej Cirkvi bol ženatý muž po prijatí kňazskej vysviacky povinný žiť so svojou manželkou už len ako „brat a setra“.

Podľa týchto historikov Druhý trullský koncil (Quinisextum) v roku 691 len vybočil zo všeobecnej tradície zdržanlivosti vyšších klerikov, keď 13. kánonom priniesol závažnú zmenu pre kresťanský Východ: „Kňazi a diakoni sa majú zdržiavať manželiek len počas bohoslužobných dní.“  

Zhrnuté a podčiarknuté

Katolícka cirkev môže s odvolaním sa na ranokresťanskú prax začať vysviacať ženatých mužov za kňazov. No takisto smie, opierajúc sa o ranokresťanskú prax, zviazať služobné kňazstvo „virorum probatorum“ s povinnosťou úplnej pohlavnej zdržanlivosti. A možno by to nemuselo byť nelogické.

Od začiatku písania tohto komentára sa mi totiž natíska myšlienka, že by to vlastne poslúžilo ochrane samotného celibátu, keďže spomenutí historici tvrdia aj to, že dnešný celibát treba vidieť v historickej kontinuite s pôvodnou disciplínou zdržanlivosti vyšších klerikov: bez všeobecnej povinnosti zdržanlivosti v ranej Cirkvi by dnes neexistovala nijaká povinnosť latinských kňazov k bezženstvu.

Pre záujemcov o túto problematiku odporúčam siahnuť po štúdii nemeckého katolíckeho kňaza a historika Stefana Heida, ktorý vyučuje na Pápežskom inštitúte pre kresťanskú archeológiu v Ríme. Jeho knihu Zölibat in der Frühen Kirche. Anfänge einer Enthaltsamkeitspflicht für Kleriker in Ost und West (Ferdinand Schönnig 2003) nájdete aj v elektronickej podobe tu.   

Odporúčame