Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
31. január 2019

Tradicionalisti sa štorcujú, Vatikán to nechce vzdať, ale asi nepochodí

Nový šéf lefèbvristov sa rozhodol kráčať v starých šľapajach.
Tradicionalisti sa štorcujú, Vatikán to nechce vzdať, ale asi nepochodí

Lefèbvristický biskup Alfonso De Galarreta svätí nových kňazov vo švajčiarskom Écône 29. júna 2011. Foto – Profimedia

Odvtedy, čo sme naposledy písali o tradicionalistickom Kňazskom bratstve sv. Pia X., ktoré je známe aj pod označením lefèbvristi, uplynuli takmer dva roky. Nielen tento časový odstup je dôvodom vrátiť sa k téme.

Minulý týždeň ubehlo presne desať rokov od rozhodnutia pápeža Benedikta XVI. sňať exkomunikáciu zo štyroch biskupov, ktorých v roku 1988 vysvätil arcibiskup Marcel Lefèbvre (odtiaľ pomenovanie lefèbvristi).

Len pre pripomenutie – francúzsky arcibiskup a Kňazské bratstvo sv. Pia X., ktoré založil v roku 1970, kritizovali priebeh a závery Druhého vatikánskeho koncilu (1962 – 1965) a naďalej pôsobili v predkoncilovej línii.

Na sklonku svojho života, v obave, že sa nenájde iný biskup, ktorý by nadviazal na jeho dielo, Lefèbvre vysvätil štvoricu svojich nasledovníkov. Keďže k tomu došlo bez súhlasu pápeža, všetci aktéri vysviacky upadli do exkomunikácie.

Len dva dni nato Ján Pavol II. zriadil pápežskú komisiu Ecclesia Dei, ktorá mala pracovať na prekonaní prekážok a opätovnom dosiahnutí plnej jednoty.   

Prečítajte si aj
Katolícki tradicionalisti problém s kňazskými povolaniami nemajú Zdieľať

Pápež František sa však v polovici januára rozhodol túto komisiu zrušiť. Dôvodom nie je prekonanie rozdielov medzi Katolíckou cirkvou a lefèbvristami (zrušenie trestu exkomunikácie Benediktom XVI. neznamenalo cirkevnoprávne uznanie kňazského bratstva, ako to vysvetlil vtedajší pápež v liste adresovanom všetkým katolíckym biskupom) ani rezignácia súčasného pápeža na vyriešenie zložitej situácie.

apoštolskom liste, ktorým František pápežskú komisiu Ecclesia Dei zrušil, vysvetľuje, že mnohé nezrovnalosti medzi Vatikánom a lefèbvristami boli počas uplynulých rokov odstránené. Ostáva už len jeden, aj keď najzávažnejší problém – vieroučné rozdiely týkajúce sa interpretácie Druhého vatikánskeho koncilu.

Z tohto dôvodu bude za ďalší dialóg s lefèbvristami zodpovedať novozriadená sekcia v rámci Kongregácie pre náuku viery. Napokon, Svätá stolica v tom opäť raz vychádza v ústrety Kňazskému bratstvu sv. Pia X., ktoré samo požiadalo, aby sa dialóg medzi nimi a Vatikánom sústredil na koncilové dokumenty.

Nové vedenie

Dôležitejšími ako štrukturálne (napokon, predsedom pápežskej komisie Ecclesia Dei bol vždy z titulu svojej funkcie prefekt Kongregácie pre náuku viery, takže za dialóg s lefèbvristami bude aj naďalej zodpovedať tá istá osoba, kardinál Luis Ladaria Ferrer) sú však personálne zmeny. A tu došlo v kňazskom bratstve k významným zmenám.

Minulý rok na čele lefèbvristov po 24 rokoch (dvoch 12-ročných funkčných obdobiach) skončil švajčiarsky biskup Bernard Fellay, jeden z nedovolene vysvätených biskupov z roku 1988.

Nahradil ho 47-ročný taliansky kňaz Davide Pagliarani, ktorého zvolili členovia generálnej kapituly v júli 2018 vo švajčiarskom Écône, kde sa nachádza centrum hnutia. Jeho dvoma asistentmi sa stali argentínsky biskup španielskeho pôvodu Alfonso De Galarreta (ďalší zo štvorice biskupov vysvätených Lefèbvrom) a francúzsky kňaz Christian Bouchacourt.


Lefèbvristickí novokňazi počas kňazskej vysviacky vo švajčiarskom Écône 29. júna 2011. Foto – Profimedia

Čo táto výmena na čele lefèbvristov znamená pre pokračovanie dialógu s Vatikánom? Zrejme skôr jeho pribrzdenie ako napredovanie. Pagliarani je považovaný za umierneného, diplomaticky vystupujúceho človeka, teda ideálneho do vedúcej funkcie, ale je tu minimálne jedno „ale“.

Motorom Pagliariniho zvolenia bol biskup De Galarreta, ktorý v rámci kňazského hnutia patrí k odporcom prílišného bratania sa s Rímom.

Na rozdiel od bývalého generálneho predstaveného Fellaya, ktorý sa najmä počas éry posledných dvoch pápežov netajil tým, že by rád dospel k dohode a plnohodnotnému začleneniu lefèbvristov do Katolíckej cirkvi.

Inzercia

Pred dvoma rokmi sa už-už zdalo, že k dohode aj dôjde a Kňazské bratstvo sv. Pia X. dosiahne v rámci cirkvi rovnaké postavenie ako hnutie Opus Dei, teda že bude personálnou prelatúrou, akousi diecézou bez hraníc.

„Personálna prelatúra je v súčasných podmienkach pre kňazské bratstvo najvhodnejším riešením,“ vyhlásil v roku 2017 biskup Fellay a zároveň ocenil, že „najdôležitejšie kroky sa udiali za Františkovho pontifikátu, ktorý napriek pretrvávajúcim odlišnostiam proces zjednotenia urýchlil“. 

Napriek ústretovým vyhláseniam z dohody napokon nič nebolo.

... lebo koncil

Dôvodom, pre ktorý ku konečnému vyriešeniu situácie stále nedošlo, je neochota lefèbvristov akceptovať takzvanú vieroučnú preambulu (Professio fidei). O čo ide?

V októbri 2009 sa s cieľom dosiahnuť definitívny zmier začala stretávať zmiešaná komisia Svätej stolice a lefèbvristov.

Výsledkom rokovaní bol návrh vieroučnej preambuly, ktorú vatikánska Kongregácia pre náuku viery predložila lefèbvristom v septembri 2011. Jej akceptovanie bolo podmienkou včlenenia kňazského bratstva do cirkvi.

Po tom, čo Kňazské bratstvo sv. Pia X. znenie preambuly odmietlo, Vatikán prepracoval jej znenie tak, aby obsahovala len najzákladnejšie vieroučné požiadavky s tým, že menej podstatné veci sa vyriešia po dosiahnutí základného konsenzu.

Prečítajte si aj
Vzostupy a pády Opus Dei a maltézskych rytierov Zdieľať

Aj keď preambula nebola nikdy oficiálne zverejnená, je známe, že požadovala uznanie pápežského primátu a biskupskej kolegiality tak, ako je to vyjadrené v konštitúcii Druhého vatikánskeho koncilu Lumen gentium; uznanie Druhého vatikánskeho koncilu interpretovaného v duchu cirkevnej tradície a uznanie platnosti sviatostí vysluhovaných podľa koncilových liturgických úprav.

Napriek tomu, že z Kňazského bratstva sv. Pia X. bol medzičasom vylúčený ultratradicionalistický biskup, odporca Ríma a spochybňovateľ holokaustu Richard Williamson (ďalší z biskupov vysvätených Lefèbvrom) a líder lefèbvristov sa opakovane stretol s pápežom Františkom (pri jednom zo stretnutí Fellay pred pápežom údajne pokľakol a požiadal o požehnanie), k akceptovaniu vieroučnej preambuly kňazské bratstvo dodnes nepristúpilo.

Čo už Vatikán pre lefèbvristov urobil

2007 – Benedikt XVI. vydal apoštolský list Summorum pontificum, ktorým v rámci cirkvi rozšíril možnosti slávenia predkoncilovej liturgie, ktorej sa lefèbvristi stále pridŕžajú;   

2009 – ten istý pápež sňal exkomunikáciu zo štyroch lefèbvristických biskupov;

2011 – Kongregácia pre náuku viery predložila lefèbvristom tzv. vieroučnú preambulu, jej akceptovanie by znamenalo začlenenie Kňazského bratstva sv. Pia X. do cirkvi s možnosťou uchovať si vlastnú duchovnú aj liturgickú tradíciu v rámci osobitnej organizačnej štruktúry (personálnej prelatúry);

2012 – Kongregácia pre náuku viery predložila lefèbvristom prepracované znenie vieroučnej preambuly;

2016 – pápež František udelil lefèbvristickým kňazom právomoc platne vysluhovať sviatosť zmierenia;

2017 – Svätá stolica umožnila lefèbvristickým veriacim uzatvárať sviatosť manželstva po svojom.


Čo bude ďalej?

Svoju premiéru vo Vatikáne má za sebou už aj nová hlava lefèbvristov Davide Pagliarani. Dvojhodinové stretnutie s kardinálom Ladariom Ferrerom, prefektom Kongregácie pre náuku viery, ku ktorému došlo koncom novembra, však neprinieslo nič nové.

Vatikán potvrdil, že ak chcú lefèbvristi dosiahnuť cirkevnoprávne uznanie, musia akceptovať vieroučnú preambulu. Pagliarani zasa zopakoval, že požiadavky späté s akceptovaním Druhého vatikánskeho koncilu sú pre nich neakceptovateľné.

„Dobrý Boh od nás bezpodmienečne nežiada presvedčiť našich partnerov v diskusii, ale vydávať pred cirkvou bezvýhradné svedectvo viery,“ vyhlásili lefèbvristi po stretnutí vo Vatikáne. V podstate tak zopakovali svoje stanovisko z roku 2016.

Ešte výpovednejšie boli Pagliaraniho slová v prvom rozhovore po svojom zvolení. „Odmietame akceptovať Druhý vatikánsky koncil ako koncil podobný tým ostatným. (...) Akú dogmatickú autoritu môže mať koncil, ktorý chcel byť pastoračným koncilom?“ zaznelo zo strany talianskeho kňaza.

No, na spoločnú budúcnosť to, zdá sa, nevyzerá.

Odporúčame