Pápežove hriechy

Analýza príhovoru pápeža Františka k Rímskej kúrii, v ktorom pomenoval pätnásť druhov hriechov.

Ten príhovor nikto nečakal. Priznal to aj ostrieľaný kardinál Giovanni Lajolo, ktorý vo Vatikáne dlhé roky zastával vysoké funkcie. Predvianočné stretnutie pápeža s členmi Rímskej kúrie bolo podľa 80-ročného kardinála vždy len protokolárnou záležitosťou, formálnou bodkou za končiacim rokom.

„Vo všeobecnosti sa pri tejto príležitosti Františkovi predchodcovia obmedzili na pripomenutie najdôležitejších skutočností končiaceho roka, zhrnutie ústredných udalostí v živote cirkvi a kľúčových bodov apoštolských aktivít,“ povedal Lajolo v rozhovore pre portál Vatican Insider. František však tentokrát nehovoril ani o mimoriadnej biskupskej synode o rodine, ani o apoštolských cestách do Svätej zeme, Turecka či Európskeho parlamentu.

Namiesto slávnostného príhovoru pápež – jezuita ponúkol predvianočné spytovanie svedomia. „Rímsky biskup prebral úlohu duchovného otca vyformovaného školou sv. Ignáca,“ napísal vatikanista Gianni Valente. „Po prvýkrát pápež požiadal Rímsku kúriu spytovať sa samej seba na paletu problémových bodov,“ reagoval kardinál Lajolo na súpis 15 druhov hriechov.

K téme
Pätnásť neduhov cirkevnej kúrie podľa Františka. Viete, ktoré to sú?

Zdieľať

Keď spočítame moment prekvapenia prítomných prelátov z nezvyčajného pápežovho príhovoru s otvorenými a kritickými slovami, dospejeme k jasnému výsledku: Františkovo verejné spytovanie svedomia nemohlo byť príjemné pre nikoho z prítomných.

Bolo by tomu tak, keby František svoje slová nezasadil do širšieho, ale najmä hlbšieho kontextu. „Bratia, takéto choroby a takéto pokušenia sú prirodzene nebezpečenstvom pre každého kresťana a každú kúriu, komunitu, kongregáciu, farnosť, cirkevné hnutie,“ povedal pápež, čím zvýraznil, že jeho slová nie sú adresované len najvyššej hierarchii, ale aj poslednému veriacemu. Nehovoril o konkrétnych kardináloch a biskupoch, ale o celom Kristovom mystickom tele ako ho vo svojich listoch opísal apoštol Pavol či pápež Pius XII. v encyklike Mystici Corporis Christi.

Napriek tomu – podľa vatikanistu Valenteho – nebolo ťažké za niektorými hriechmi predstaviť si mená a tváre konkrétnych osôb. Zjavne aj to bol pápežov úmysel – byť všeobecný, ale zároveň presne zacieliť na tých, ktorí sa v jeho slovách mohli nájsť.

Ale ruku na srdce... Koho z nás sa netýkajú choroby ako je pocit nenahraditeľnosti, klebetenie či ľahostajnosť voči potrebám druhých?! „Sedem hlavných hriechov je prítomných v každom z nás. Aj pápež sa často definuje ako hriešnik a neustále žiada o modlitbu za seba,“ uvažuje kardinál Lajolo.

František však vo svojom príhovore neostal len pri výpočte hriechov. Ako skúsený spovedník načrtol aj spôsob nápravy. Neponúkol žiadny zázračný liek s rýchlym účinkom, ale recept starý dvetisíc rokov: „Každodenná modlitba, vytrvalá účasť na sviatostiach, obzvlášť na Eucharistii a sviatosti zmierenia, každodenný kontakt s Božím slovom a spiritualita pretavená do žitej lásky k blížnemu sú vitálnym pokrmom pre každého z nás. Nech je nám všetkým jasné, že bez Neho nebudeme môcť nič urobiť.“

Nie náhodou pred časom Boh pošepkal kardinálom zvoliť za pápeža starého jezuitu.    

Imrich Gazda

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo