Daruj svojej modlitbe dve krídla: pôst a almužnu!

Daruj svojej modlitbe dve krídla: pôst a almužnu!

Ilustračný obrázok

Odporúčanie svätého Augustína, aby naša modlitba vyletela až k Bohu.

„Či skôr toto nie je pôst, ktorý je mi po vôli: stŕhať nespravodlivé reťaze, rozviazať putá na jarme, prepustiť na slobodu utláčaných a rozlámať každé jarmo? Či nie to, že sa podelíš o jedlo s hladujúcim, že si privedieš do domu chudobných bez prístrešia, že odeješ nahého, ktorého uzrieš, že sa neskryješ pred svojím blížnym?“ (Iz 58,6-7)

Možno zredukovať štyridsaťdňový pôst na symbolické gesto, ktoré predpokladá úplnú alebo čiastočnú zdržanlivosť od jedla a pitia? Isteže, v bohatej spoločnosti pôst predstavuje milú alternatívu k vždy naloženému stolu.

No odriekanie sa má otvoriť štedrosti: „postiť pre seba“ zdržanlivosťou od akéhokoľvek egoistického a sebestačného správania, ktoré mieri k absolutizácii akéhokoľvek materiálneho dobra; „postiť pre druhých“ tým, že pestujeme bratskú lásku, solidaritu s blížnymi, pomoc núdznym.

V tvári brata sa zjavuje tvár chudobného a núdzneho Krista, „aby Ten, ktorý vidí do vnútra, ti povedal: Hľa, tu som!“. Toto nech sa robí radostne a ochotne, kladúc bokom smútok, hundranie a mrzutosť, teda postoje, ktoré môžu spochybniť záslužnosť činnosti, ktorú práve realizujeme.

Z „Výkladov k žalmom“ biskupa svätého Augustína (En. in ps. 42, 7-8)

V jednom žalme je povedané: Povedal som: Pane, zmiluj sa nado mnou, uzdrav moju dušu, lebo som zhrešil proti tebe (Ž 4,5). Bratia, táto prosba je bezpečná. Ale bdejte a konajte dobré skutky. Dotýkajte sa žaltára a poslúchajte prikázania. Dotýkajte sa citary a znášajte utrpenia.

Izaiáš povedal: Lám svoj chlieb pre toho, kto má hlad (Iz 58,7). Nemysli si, že pôst postačuje. Pôst umŕtvuje teba, nepomáha druhým. Tvoje odriekania budú užitočné, ak štedro obdaruješ druhých. Hľa, okradol si svoju dušu. Komu dáš to, čo si si odložil? Kam uložíš to, čo si odoprel sebe? Koľkých chudobných by mohol nasýtiť obed, ktorý sme dnes zrušili! Tvojím pôstom má byť tento: zatiaľ čo niekto druhý obeduje, ty sa raduj, že sa živíš modlitbou, pre ktorú budeš vypočutý.

Nemysli si, že pôst postačuje. Pôst umŕtvuje teba, nepomáha druhým. Tvoje odriekania budú užitočné, ak štedro obdaruješ druhých. Zdieľať

Izaiáš pokračuje: Zatiaľ čo ty ešte hovoríš, ja ti poviem: hľa, tu som; ak budeš ochotne lámať chlieb pre toho, kto je hladný (Iz 58,9-10); pretože zvyčajne to robíme so smútkom a hundraním, aby sme sa vyhli ďalšiemu obťažovaniu prosiacim, a nie aby sme občerstvili núdzneho.

Ale Boh miluje toto, kto darúva s radosťou (2 Kor 9,7). Ak so smútkom dáš chlieb, stratil si chlieb i zásluhu. Rob to teda ochotne, aby Ten, ktorý vidí do vnútra, zatiaľ čo ešte hovoríš, ti povedal: Hľa, tu som. Ako rýchlo sú prijaté modlitby tých, ktorí konajú dobro! Toto je spravodlivosť človeka v tomto živote – pôst, almužna, modlitba.

Chceš, aby tvoja modlitba vyletela až k Bohu? Daruj jej dve krídla: pôst a almužnu. Takto nás nájde, takto pokojných nás odhalí Božie svetlo a Božia pravda, keď nás príde vyslobodiť zo smrti Ten, ktorý už prišiel vytrpieť za nás smrť. Amen.     

V krátkosti

Kresťania sú údmi a Kristus hlavou tela, ktorým je Cirkev. Keď kresťan prijíma kresťana, údy slúžia údom a hlava – Kristus sa z toho raduje a darované jeho údu považuje za darované jemu. Tu dole je Kristus nasycovaný v hladnom, napájaný v smädnom, zaodievaný v nahom, prijímaný v cudzincovi, navštevovaný v chorom.

Toto je potrebné konať počas nášho pozemského putovania. Takto musíme žiť v tomto exile, kde Kristus je núdzny. Núdzny vo svojich údoch, bohatý na každú vec v sebe samom (Serm. 263,3). 

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo