Najmladší katolícky protosynkel na Slovensku

Najmladší katolícky protosynkel na Slovensku

Nový košický protosynkel archimandrita Jaroslav Lajčiak. Zdroj: tkkbs

Aj moskovský patriarcha solidarizuje s francúzskymi katolíkmi. Aj pravoslávnym ležia na srdci voľby do Európskeho parlamentu.

Najmladší katolícky protosynkel na Slovensku

Na tohtoročný Veľký štvrtok košický eparcha Milan Chautur uviedol archimandritu Jaroslava Lajčiaka do úradu protosynkela – generálneho vikára Košickej eparchie. Počas archijerejskej božskej liturgie v Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky, ktorú vladyka Milan slávil spolu s kňazstvom celej eparchie, bol prečítaný menovací dekrét a nový protosynkel prijal z rúk vladyku Milana mitru ako znak svojho úradu.

Otec Jaroslav Lajčiak, rodák z obce Úpor pri Trebišove, bol vysvätený za kňaza v roku 2010. Svoje základné teologické štúdiá začal v Prešove a zavŕšil na Katolíckej univerzite v Eichstätte, kde sa duchovne formoval v Collegium Orientale. Ako diakon pôsobil na Eparchiálnych úradoch v Prešove a v Košiciach. Po získaní štipendia bol vladykom Milanom Chauturom vyslaný v roku 2010 na vyššie štúdiá do Ríma. Licenciát zo západného kánonického práva získal na Pápežskej univerzite sv. Tomáša Akvinského a licenciát z východného katolíckeho práva na Pápežskom východnom inštitúte. V roku 2015 obhájil doktorandskú prácu na Pápežskom východnom inštitúte. Svoju pastoračnú prax obohatil počas svojich študijných pobytov medzi gréckokatolíkmi v USA, Kanade a Austrálii a východnými katolíkmi v Indii a Etiópii. Počas ostatných troch rokov bol zároveň duchovným správcom farností Pompeiana a Terzorio v talianskej diecéze Ventimiglia-San Remo. Od roku 2015 zároveň prednáša kánonické právo na Pápežskej Urbanovej univerzite a Pápežskom východnom inštitúte v Ríme.

Sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ udelil 6. apríla 2019 otcovi Jaroslavovi Lajčiakovi cirkevný titul archimandrita na znak vďaky a uznania za službu Cirkvi a dôstojnú reprezentáciu jeho miestnej eparchie v Ríme i v Taliansku na poli akademickom i pastoračnom.

Archimandrita Jaroslav Lajčiak sa vo veku necelých 35 rokov stal najmladším protosynkelom v rámci Katolíckej cirkvi na Slovensku. V tomto úrade vystriedal otca Vladimíra Tomka, ktorý 22 rokov pôsobil ako protosynkel Košickej eparchie.

Aj moskovský patriarcha solidarizuje s francúzskymi katolíkmi

Po požiari, ktorý do veľkej miery zničil parížsku katedrálu Notre Dame, aj moskovský patriarcha Kirill v posolstve adresovanom parížskemu katolíckemu arcibiskupovi Michelovi Aupetitovi vyjadril svoju solidaritu francúzskym katolíkom a všetkým, ktorým leží na srdci „toto majstrovské dielo kresťanskej architektúry“. Modlitba najvyššieho cirkevného predstaviteľa Moskvy a celej Rusi patrí prekonaniu následkov tejto katastrofy a obnove katedrály v jej „skoršom lesku“ v blízkej budúcnosti. Nech sú „korunované úspechom“ spoločné úsilia Cirkvi, štátu a toľkých zaangažovaných ľudí.

Svoju solidaritu vyjadrila aj Pravoslávna biskupská konferencia Francúzska, ktorú vedie parížsky grécky metropolita Emmanuel Adamakis. Aj pravoslávni kresťania s obľubou slávili v Notre Dame pamiatku svätého Dionýza Parížskeho na znak spoločnej minulosti s katolíkmi a uctievali si tŕňovú korunu. Notre Dame je viac ako katedrála. Tento chrám je aj miestom stretnutia s transcendentnom, miestom dialógu s dejinami i miestom stretnutia s nádejou na večnosť.

Pravoslávna konferencia uistila parížskeho arcibiskupa Michela Aupetita, jeho klérus a spoločenstvo veriacich o svojej podpore a modlitbe. V tohtoročný pondelok Veľkého týždňa všetci hlboko zažili tajomstvo utrpenia, „ktoré nikdy neslobodno oddeľovať od zmŕtvychvstalého Krista, to je naša spoločná viera“.

Aj pravoslávnym ležia na srdci voľby do Európskeho parlamentu

Reprezentanti pravoslávnych cirkví pri Európskej únii (CROCEU) vyzvali k masívnej účasti na blížiacich sa voľbách do Európskeho parlamentu.

Vzhľadom na rozšírené zodpovednosti a kompetencie Európskeho parlamentu je zámerom pravoslávnych reprezentantov poukázať na to, že Európska únia je viac ako len nejakou „inštitúciou na obranu individuálnych a kolektívnych hospodárskych záujmov“. Európska únia je „nádobou“ pre úsilia stoviek miliónov ľudí, ktorí ponad svoju bezprostrednú vlasť chcú byť súčasťou „väčšej rodiny národov“, ktoré spolupracujú na „konsolidácii sociálneho štandardu, v prospech dôstojnosti života a bezpečnosti v spoločnosti“.

Na tomto pozadí pravoslávni reprezentanti vyzývajú občanov Európskej únie, aby využili svoje volebné právo a mohli skrze svojich zvolených zástupcov ovplyvňovať rozličné oblasti politiky.

Pravoslávni reprezentanti vyzdvihli šesť oblastí politiky. Ide o posilnenie „otvoreného, transparentného a pravidelného dialógu“ medzi občanmi a európskymi inštitúciami. Dlhodobá perspektíva „sociálneho investovania“ musí byť zameraná na hospodárstvo, ktoré slúži spoločnému dobru a ujíma sa aj „najzraniteľnejších členov spoločnosti“. Je potrebná taká stratégia ľudských práv, ktorá je zameraná na ochranu občianskych, politických, sociálnych, hospodárskych a kultúrnych práv a podporuje súdržnosť v spoločnosti. Ide však aj o iniciatívy, aby sme zaistili všetkým mladým ľuďom – nezávisle od ich sociálno-ekonomického pozadia – najlepšie vzdelávacie možnosti vrátane uvedenia do demokratickej občianskej participácie a nadobudnutia „medzikultúrnych kompetencií“. Veľmi dôležitá je spoločná zodpovednosť za „prijímanie a integráciu utečencov, migrantov a ľudí hľadajúcich azyl“. V tejto súvislosti je potrebná solidarita medzi štátmi a občanmi a takisto „dôsledná a prezieravá“ susedská a zahraničná politika. Nakoniec pravoslávni reprezentanti uvádzajú ekologickú politiku, ktorá na základe „inovatívneho cirkulárneho hospodárstva“ rešpektuje Božie stvorenie a kladie pevný základ pre udržateľnú budúcnosť ľudstva, pričom treba oddeľovať rast a spotrebu nerastných surovín.  

„Budúcnosť leží v našich rukách,“ píše sa v závere výzvy zástupcov pravoslávnych cirkví. Vysoká účasť na voľbách do Európskeho parlamentu má rozhodujúci význam pre riešenie existujúcich problémov.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo