Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
30. máj 2019

Na túto chvíľu sme čakali tri storočia: Peter príde posilniť nás vo viere

Celé Rumunsko sa raduje z tejto historickej návštevy a raduje sa naša rumunská gréckokatolícka cirkev.
Na túto chvíľu sme čakali tri storočia: Peter príde posilniť nás vo viere

Väčší arcibiskup Murešan počas kreovania na kardinála v roku 2012 pápežom Benediktom XVI. Foto: zimbio

Odkaz od redakcie POSTOJA: Potrebujeme vás!

Články na Postoji nie sú spoplatnené, aby ich mohlo čítať čo najviac ľudí. Vznikajú najmä vďaka pravidelnej mesačnej podpore od čitateľov, ľudí, ako ste vy. Budeme si veľmi vážiť, ak nás budete podporovať. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe článkov, ako je tento. 

Ďakujeme!

 

Po prvý raz navštívi pontifex všetky historické provincie Rumunska: pápež František bude tri dni, od piatka 31. mája do nedele 2. júna, v tieni Karpát. Po dvadsiatich rokoch od historickej cesty Jána Pavla II. príde Svätý Otec František povzbudiť všetkých: «Sā mergem împreunā – Kráčajme spoločne!»

Apoštolská návšteva pápeža v Rumunsku, ktoré hrdo nosí vo svojom pomenovaní [Romania] meno večného Ríma, predstavuje živé svedectvo o spoločenstve a osobitnom, úprimnom a nepretržitom zväzku medzi Apoštolskou stolicou a našou vlasťou. Na rumunskom území sa nachádzajú spoločenstvá katolíckych veriacich, ktorí patria k rôznym jazykovým skupinám, ktoré zdieľajú katolícke spoločenstvo a žijú ho podľa rozličnosti cirkevných tradícií: byzantskej, latinskej, arménskej. V Rumunsku žijeme katolicitu v jej rozmanitosti!

Druhého júna 2019 bude pontifex s nami v meste Blaj na Poli slobody, ktoré je historickým miestom emancipácie nášho ľudu. Tam budeme s Petrovým nástupcom sláviť božskú liturgiu v spoločenstve s našimi blahoslavenými, ktorí vedeli zaplatiť krvou svoju vernosť Kristovi a teraz slávia nebeskú liturgiu. Tu bije srdce našej cirkvi. Srdce tohto malého stáda situovaného na existenčných perifériách v porovnaní s velikášmi tohto sveta. A sem príde Petrov nástupca, aby posilnil svojich bratov.

Na túto chvíľu sme čakali tri storočia: Peter príde posilniť nás vo viere. Pre rumunskú gréckokatolícku cirkev niet väčšej radosti. Po komunistickom terore, v ktorom sme trpeli, aby sme uchovali neporušené spoločenstvo s Petrovým stolcom, s istotou, že takto zostávame verní Pánovi, dnes konkrétne vidíme, ako krv mučeníkov manifestuje silu a energiu univerzálnej Cirkvi, čo vyviera z jej neustálej oddanosti Božej vôli. Naši biskupi boli umučení na oltári cirkevného spoločenstva a jednoty.

Celé Rumunsko sa raduje z tejto historickej návštevy a raduje sa naša rumunská gréckokatolícka cirkev, mučenícka cirkev, ktorá v tichosti vedela plná dôvery čakať na vôľu Toho, ktorý nám povedal, „non praevalebunt“ [cirkev nepremôžu]. Sedem prelátov, ktorí budú blahorečení, vytvorilo biskupský zbor, o ktorom pápež Pius XII. vo svojom apoštolskom liste Veritatem facientes z roku 1952 napísal: „Zdá sa, že obnovujete nádhery prvotnej Cirkvi (...); túžime pobozkať reťaze tých, ktorí, nespravodlivo uväznení, plačú a trúchlia pre útoky na náboženstvo.“ Positio super martyrio našich biskupov, v dvoch zväzkoch s vyše 1900 stranami, zhrnulo argumentačným spôsobom ich svedectvo až do preliatia krvi počas komunistického prenasledovania. Všetci uprednostnili smrť pred zradou svojej katolíckej viery.

Inzercia

Preto práca na procese blahorečenia našich mučeníkov so svojím šťastným výsledkom dnes nadobúda dvojakú dôležitosť: cirkevnú i národnú, pretože sme niekoľko mesiacov od ukončenia osláv 100. výročia Rumunska ako moderného a jednotného štátu. Dokumentácia tohto procesu je zároveň hlbokým spoločným skúmaním svedomia, ktoré nás núti k novému rozmachu viery a pastoračnej starostlivosti. Pretože dnes viac ako inokedy musíme v dnešnom Rumunsku čeliť roztrieštenosti každého typu, sociálneho i náboženského, a naša gréckokatolícka cirkev sa nachádza v plnom procese aktívnej reflexie, aby hľadala najlepšie riešenia a spoločne čelila výzvam, nebezpečenstvám, ale aj novým možnostiam, ktoré prináša súčasná doba.

Blízkosť a objatie pápeža Františka v meste Blaj nás povzbudia, aby sme pokračovali v propagácii kresťanského života v rumunskej spoločnosti po temných rokoch izolácie a diktatúry. Ako naši siedmi blahoslavení mučeníci, aj my chceme nájsť silu a nádej v slávnom Kristovom kríži, ktorý chceme ohlasovať a dosvedčovať svojou existenciou. Ak naša gréckokatolícka cirkev odolávala počas prenasledovania napriek každému výpočtu a stratégii, bolo to preto, lebo pravda, na ktorej bola založená, bola skutočným stretnutím s Pánom.

Sme si istí, že prítomnosť Svätého Otca uprostred nás v týchto dňoch a jeho pastoračný a ľudský prístup povedú k obnovenému nadšeniu v dialógu so všetkými a v úprimnom objatí, ktoré musíme vždy ponúkať tomu druhému, pozerajúc sa mu do očí a vraviac mu: ty si môj brat! Dúfame v obnovený dialóg s našimi pravoslávnymi bratmi, v spoločné úsilie kráčať spolu po ceste zmierenia a bratskej lásky, v pravde a láske, ku ktorej nás volá náš jediný Pán. Budeme verní pamiatke vlastných svedkov a mučeníkov a budeme používať vhodné nástroje a slovník. Naša Cirkev nebude šetriť úsilím odovzdávať dnešným Rumunom nezmenené dedičstvo svätosti a vernosti Kristovi a ľudské a duchovné hodnoty, ktoré sú základom ľudského rozvoja a evanjeliového ohlasovania.

Pôvodne publikované vo vatikánskom denníku Osservatore Romano. Z taliančiny preložil o. Ján Krupa. 

Akou sumou podporíte POSTOJ vy?

Veľká časť našich čitateľov nás pravidelne podporuje. Pridajte sa k nim a pomôžte tvoriť POSTOJ. Ďakujeme!

 

Odporúčame