Kresťania slávia sviatok Nanebovstúpenia Pána

Sviatok Nanebovstúpenia Pána sa slávi 40 dní po Veľkej noci. Pre katolíkov je to prikázaný sviatok.

Veriaci si v dnešný deň pripomínajú udalosť, keď sa Ježiš Kristus na štyridsiaty deň po svojom vzkriesení posledný raz stretol s učeníkmi a pred ich očami vystúpil do neba. Zároveň im sľúbil zoslanie Ducha Svätého.

Udalosť nanebovstúpenia sa hlboko zapísala do pamäti prvých učeníkov. Svedectvo o nej nachádzame v evanjeliách a v knihe Skutkov apoštolov. Pán Ježiš štyridsať dní po vzkriesení vyviedol svojich učeníkov na Olivovú horu až k Betánii, a ako ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba (Lk 24, 50-51). Ježiš Kristus vystúpil na Nebesia práve na Olivovej hore, aby tam, kde sa začalo jeho utrpenie, začalo sa i jeho oslávenie.

V piatok po sviatku Nanebovstúpenia sa v Katolíckej cirkvi začína novéna k Duchu Svätému – deväťdňové obdobie modlitieb pred Svätodušnými sviatkami, nazývanými aj Turíce.

V Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku sa sviatkom Vstúpenia Krista Pána na nebo 40 dní po Veľkej noci začína Svätodušný kruh cirkevného roka. Po tejto slávnosti nasleduje Nedeľa po vstúpení a po nej Svätodušné sviatky.

TASR, TK KBS

Foto: ordinariat.sk

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo