Ružencové sestry vychovávajú moslimské elity. Pápež svätorečil ich zakladateľku

Pápež František svätorečil štyri rehoľné sestry. Medzi nimi aj dve Palestínčanky – prvé v novodobej histórii.

Kongregácia sestier posvätného ruženca je jedinou rehoľou založenou vo Svätej zemi. Už viac ako stotridsať rokov poskytuje služby v školstve, zdravotníctve, riadi sirotince a domovy dôchodcov. Spolu 250 sestier v Jordánsku, Sýrii, Egypte, Spojených arabských emirátoch, Kuvajte, Palestíne a Izraeli tak robí bez ohľadu na náboženskú vieru.

Ich zakladateľku Mariu Alphonsinu Danilu Ghattasovú (1843 – 1927) pápež František vyhlásil za svätú. Spolu s ňou aj ďalšiu rodáčku z Palestíny, Mariam Baouardyovú (1846 – 1878), zakladateľku Karmelov v Betleheme a v Indii, Francúzsku Janu Emiliu de Villeneuve (1811 – 1854), zakladateľku kongregácie Sestier Nepoškvrneného počatia Panny Márie a Talianku Adelaidu Brandovú (1856 – 1906), zakladateľku kongregácie Sestier vykupiteľskej obety sviatostného Ježiša.

Moslimské deti v kláštorných školách

Kongregáciu sestier posvätného ruženca uznávajú aj moslimovia. Svoje deti dokonca dávajú študovať do ich kláštorných škôl. „Rodičia nám dôverujú a rešpektujú nás, pretože môžu vidieť odbornosť a otvorenosť,“ cituje portál Vatican Insider matku Beatrine, ktorá pracuje v jednej z takýchto škôl v Kuvajte. Založili ju v roku 1961 a v súčasnosti ju navštevujú štyri tisícky žiakov – od škôlky až po strednú školu.

„Učíme ich akceptovať odlišné vierovyznania a právo všetkých ľudí žiť v dôstojnosti,“ hovorí predstavená kongregácie Iness Al-Yacoub, ktorá žije v Jeruzaleme. „V našich školách máme mnoho moslimských detí. Pre nás je to vzácna možnosť vštepiť im umiernenosť a ponúknuť širší spôsob zmýšľania. V tejto nebezpečnej extrémistickej atmosfére je výzvou učiť mladých ľudí evanjeliovému odpúšťaniu.“

V školách ružencových sestier študujú aj deti blízkovýchodných politikov. V Jordánsku ju navštevovala dcéra bývalého kráľa Husseina.

Ďalším príkladom je palestínska dedina Aboud, kde ružencové sestry pôsobia už viac ako sto rokov. Tamojšia škola má sedemdesiat kresťanských, ale až stopäťdesiat moslimských žiakov.

V prvej línii

Sestry pôsobia aj v pásme Gazy, kde ich školu v Tel Al-Hawa navštevujú deti predškolského a raného školského veku. Keďže mesto je pravidelne terčom bombových útokov, ich úlohou je nielen učenie, ale aj charitatívna pomoc. Deťom pomáhajú prekonať utrpené traumy a poskytujú im zdravotnú a materiálnu pomoc.

„Sestra Maria Alphonsina Danila Ghattasová dobre pochopila, čo znamená vyžarovať Božiu lásku v apoštoláte a stať sa svedkom miernosti a jednoty. Ponúka nám jasný príklad toho, ako veľmi je dôležité stať sa zodpovednými jedni za druhých, žiť v službe jeden pre druhého,“ povedal v homílii počas slávnosti svätorečenia pápež František.

Spolu s ním koncelebrovalo 12 patriarchov východných katolíckych cirkví, 30 kardinálov, 90 biskupov a 300 kňazov. Prítomné boli aj dve tisícky pútnikov z Palestíny, Jordánska a Izraela.

Adam Takáč

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo