Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
20. máj 2015

Zverejnili duchovný testament zosnulého biskupa Dominika Tótha

"Odprosujem každého, koho som urazil alebo zarmútil, alebo odmietol povinnú službu. Sám odpúšťam každému, ako nám to Pán prikazuje," napísal vo svojom duchovnom testamente zosnulý biskup Dominik Tóth. Dokument zverejnil Arcibiskupský úrad v Trnave.  samaria1.jpg „Milo...

Zverejnili duchovný testament zosnulého biskupa Dominika Tótha

"Odprosujem každého, koho som urazil alebo zarmútil, alebo odmietol povinnú službu. Sám odpúšťam každému, ako nám to Pán prikazuje," napísal vo svojom duchovnom testamente zosnulý biskup Dominik Tóth. Dokument zverejnil Arcibiskupský úrad v Trnave. 

„Milosrdenstvo Pánovo ospevovať budem naveky,“ ale ani celá večnosť nebude stačiť na to, aby som dostatočne poďakoval Pánovi za všetky dobrodenia. Ďakujem nebeskému Otcovi za dlhý kňazský život, za Jeho Prozreteľnosť. Ďakujem Ježišovi Kristovi Veľkňazovi, že si mňa nehodného a nesúceho vyvolil a povolal, aby som sa stal kňazom, aj s plnosťou kňazstva biskupom. Ďakujem Duchu Svätému za sviatosti, v ktorých mi vtlačil nezmazateľný znak, že patrím len Jemu a za všetky milosti. Celkom osobitne ďakujem Panne Márii, ktorá mi bola v celom živote dobrou milujúcou Matkou, svojim ochrancom: sv. Jozefovi, anjelom a svätým.

Vyznávam svoje hriechy a previnenia a prosím o milosrdenstvo, aby mi Otec nebeský odpustil pre umučenie a vyliatu Krv Spasiteľa, a prosím aj vás o modlitbu. Odprosujem každého, koho som urazil alebo zarmútil, alebo odmietol povinnú službu. Sám odpúšťam každému, ako nám to Pán prikazuje.

„Duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal, poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdravovať skrúšených srdcom.“ (Lk 4)

Takto začal svoje verejné účinkovanie sám Pán Ježiš. Nakoľko sa kňaz vysviackou stáva druhým Kristom – alter Christus – jeho úloha je konať toto vznešené poslanie.

"V celom svojom kňazskom živote som sa usiloval verne pracovať v tomto poslaní: pri katechizácii, v homíliách, svätenie prvých piatkov, zasväcovanie rodín Božskému Srdcu."

Zdieľať

Po kňazskej vysviacke v Katedrále sv. Martina v Bratislave v nedeľu Najsvätejšej Trojice 12. júna 1949 náš duchovný otec špirituál viedol nás všetkých 21 novokňazov k oltáru Svätého kríža, tam nám povedal: nastupujete do pastorácie, keď nastal otvorený boj proti Cirkvi, doba prenasledovania. Aby ste vytrvali, zasvätíme sa na celý život Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a staňte sa apoštolmi Božského Srdca. Nebojte sa, s ním zvíťazíte. Všetci spolužiaci zostali verní.

V celom svojom kňazskom živote som sa usiloval verne pracovať v tomto poslaní: pri katechizácii, v homíliách, svätenie prvých piatkov, zasväcovanie rodín Božskému Srdcu. V celom kňazskom živote, ako v pastorácii tak aj v duchovnom živote, nachádzal som pomoc u Matky Božej.

Už v prvom ročníku teológie otec špirituál vštepoval nám základy Dokonalej mariánskej úcty podľa sv. Ľudovíta Grignona. Mladý špirituál nadšene hovoril o zázrakoch, ktoré prináša pre kňaza Matka Božia: Ona je záruka svätosti kňaza a duchovnej obnovy. Tak nás viedol, aby sme sa celkom odovzdali, zasvätili Márii – nebohý Svätý Otec Ján Pavol II. svojím heslom TOTUS TUUS nám ukázal dokonalú úctu k Panne Márii, aby sme všetko konali per Mariam, cum Maria, in Maria a propter Mariam. Spása ľudstva – Spasiteľ – prišiel skrze Máriu, a celé ľudstvo, každý človek má sa dostať k Ježišovi skrze Máriu.

Inzercia

Keď som sa stal biskupom, zvolil som si heslo: Per Mariam ad Jesum. Takto som sa usiloval byť kňazom Srdca Ježišovho a Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, aby som naplnil poslanie: ohlasovať radostnú zvesť a uzdravovať skrúšených srdcom.

Svoje kňazské poslanie som začínal na prvom mieste v Komárne, po troch rokoch pozval ma do služby nebohý otec biskup Ambróz Lazík, odtiaľ po dvanástich rokoch stal som sa administrátorom – farárom v Plaveckom Petri, neskôr v Leviciach, v Dunajskej Lužnej, nasledovali roky výroby, po nich kaplánske miesto vo Vrábľoch, v Dolnom Piali a v roku 1990 bol som ustanovený za generálneho vikára a 16. apríla v tom istom roku som prijal biskupskú vysviacku.

K téme
Zomrel emeritný biskup Dominik Tóth

Zdieľať

Keď sa končí moja pozemská púť, s vďakou spomínam na otcov biskupov, svätiaceho otca služobníka Božieho Michala Buzalku a potom Ambróza Lazíka, a na arcibiskupa Jána Sokola ako svätiteľa, potom osobitne na vás, drahí oltárni bratia kňazi, ktorí ste ma prijali do vášho spoločenstva, na tých kňazov, ktorí ma vychovávali, a s ktorými som spolupracoval.

S láskou spomínam na celý Boží ľud, na všetkých veriacich Trnavskej arcidiecézy, usiloval som sa vám slúžiť ako váš duchovný otec.

Všetkým vám, drahí bratia v biskupskej, kňazskej, diakonskej službe, drahí naši bohoslovci, všetky ctihodné rehoľné sestry, drahí veriaci, s láskou žehnám: Požehnanie všemohúceho Boha Otca i Syna i Ducha Svätého nech zostúpi na vás a nech vás ochraňuje naša nebeská Matka a všetkých privedie k svojmu Synovi.

+ Dominik Tóth vlastnou rukou

Foto: TASR/Ivan Majerský

Odporúčame

Na Slovensko pricestoval patriarcha Gregorios III. z Damašku

Na Slovensko pricestoval patriarcha Gregorios III. z Damašku

Slovensko v utorok navštívil najvyšší predstaviteľ melchitských kresťanov z Damašku, patriarcha Gregorios III. Po programe v hlavnom meste odíde na východ Slovenska. gregorios_iii.jpg Pozvanie, ktoré patriarchovi adresovali podpredseda Národnej rady SR Ján Figeľ a pr...

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.