Melchitskí hierarchovia podporujú mierové úsilia pápeža Františka

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Melchitskí hierarchovia podporujú mierové úsilia pápeža Františka

Pápež František a veľký imám Ahmad Al Tayyeb pri podpise dokumentu o ľudskom bratstve. Foto: katholisch.at

Svätý Otec František sa nechal poučiť misijným neúspechom svojho patróna pri sultánovi.

Keď začiatkom februára 2019 pápež František ako historicky prvý pontifex absolvoval návštevu Arabského polostrova, zaiste často myslel na svojho patróna.

Veď práve pred 800 rokmi svätý František z Assisi vstúpil do nepriateľského moslimského tábora v nádeji, že sa mu obrátením egyptského sultána Malika al-Kalima na kresťanstvo podarí ukončiť násilie križiackych výprav.

Aj pápež František by chcel urobiť všetko pre to, aby prestali vojny, aby zavládol mier, aby sa kresťania a moslimovia nevnímali ako nepriatelia, ale ako „bratia“.

Svätý Otec sa nechal poučiť misijným neúspechom svojho patróna pri sultánovi. Keďže cesta k mieru skrze obrátenie moslimských vodcov na kresťanstvo je dodnes neschodná, pontifex v záujme mieru kráča cestou apelovania na to, čo majú praktizujúci kresťania a moslimovia spoločné: „Viera vedie veriaceho k tomu, aby v druhom videl brata, ktorému treba pomáhať a milovať ho.“

To boli úvodné slová spoločného dokumentu „O ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete“, ktorý 4. februára 2019 v Abú Zabí podpísali Jeho Svätosť pápež František a veľký imám mešity Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb.

Tento dokument je „pozvaním pre všetkých ľudí, ktorí v srdci nosia vieru v Boha a vieru v ľudské bratstvo, aby sa spojili a spolupracovali na tom, aby sa toto bratstvo stalo pre nové generácie vodidlom ku kultúre vzájomného rešpektu, vychádzajúc z vedomia, že vďaka veľkej Božej milosti sú všetci ľudia bratmi a sestrami“.

Historickú jedinečnosť spoločného dokumentu „O ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete“ dosvedčujú jeho slová:

„Al-Azhar al Sharif – s moslimami Východu a Západu – a Katolícka cirkev – s katolíkmi Východu i Západu – spoločne vyhlasujú, že chcú prijať kultúru dialógu ako cestu; vzájomnú spoluprácu ako pravidlo správania; vzájomné pochopenie ako metódu a normu.“

Spoločnú deklaráciu o ľudskom bratstve podpísal súčasný veľký imám káhirskej mešity Al-Azhar a niekdajší rektor pridruženej rovnomennej univerzity, ktorá je najvplyvnejšou teologicko-akademickou inštitúciou v prevládajúcom sunnitskom islame. Druhým z dvojice signatárov je najvyšší predstaviteľ najväčšej kresťanskej cirkvi na svete.

Dokument, na ktorom Vatikán a Al-Azhar pracovali jeden rok, podpísali v rámci Globálnej konferencie pre ľudské bratstvo. Pápežova účasť na nej bola oficiálnou a hlavnou pohnútkou jeho cesty do Spojených arabských emirátov. Konferenciu zorganizovala Moslimská rada starších, ktorej od jej založenia v roku 2014 predsedá práve Ahmad Al-Tayyeb a ktorá propaguje tolerantný islam.

Konferencia bola skutočne globálna, lebo hostitelia pozvali približne 700 predstaviteľov náboženstiev z celého sveta. V konferenčnej miestnosti sa zišli budhisti, hinduisti, katolícki patriarchovia, kardináli a biskupi, patriarchovia a biskupi rozličných pravoslávnych a orientálnych pravoslávnych cirkví, moslimskí učenci, imámovia, muftiovia, ale aj židovskí rabíni.

Arabskí gréckokatolícki hierarchovia podporujú mierové úsilia

Kritickí pozorovatelia sa netaja názorom, že stretnutia takéhoto druhu plodia len pekné slová bez hmatateľného výsledku. Ich tézu vyvrátilo synodálne zhromaždenie melchitských biskupov v polovici júna v kňazskom seminári Ain Traz pri Bejrúte, ktoré pod vedením patriarchu Yousefa Absiho rozhodlo, že Melchitský gréckokatolícky patriarchát bude študovať a propagovať dokument „O ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete“.

Melchitskí hierarchovia akceptovali spoločnú žiadosť Katolíckej cirkvi a Al-Azharu „aby sa tento dokument stal predmetom štúdia a reflexie na všetkých školách, univerzitách, výchovných a formačných inštitútoch, a prispel tak k formovaniu nových generácií, ktoré prinesú dobro a pokoj, brániac všade právo utláčaných a tých najmenších“.

Arabskí gréckokatolícki biskupi si želajú bratské spolunažívanie s moslimami v blízkovýchodných krajinách, ktoré sú dnes ohrozované konfliktmi a sektárskym extrémizmom.

Akčný plán melchitských biskupov zahŕňa nielen akademické, ale aj pastoračné aktivity. Dokument z Abú Zabí má byť predmetom štúdia na teologických inštitútoch patriarchátu, ako aj obsahom prednášok na eparchiálnych a farských zhromaždeniach. Biskupi žiadajú aj intenzívne mediálne nasadenie. Svojich kňazov vyzývajú, aby kázali o cieľoch dokumentu „O ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete“.

Dokument o ľudskom bratstve v slovenskom preklade

Počas generálnej audiencie začiatkom februára 2019 pápež František povedal: „V predošlých dňoch som vykonal krátku apoštolskú cestu do Spojených arabských emirátov. Cestu krátku, avšak veľmi dôležitú, ktorá nadväzujúc na stretnutie z roku 2017 v Al Azhare v Egypte napísala novú kapitolu dejín v dialógu medzi kresťanstvom a islamom, ako aj v úsilí o podporovanie pokoja vo svete na základe ľudského bratstva.“

Konferencia biskupov Slovenska publikovala začiatkom apríla 2019 na svojej internetovej stránke oficiálny preklad dokumentu „O ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete“.

Dočasný riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice Alessandro Gisotti 5. februára 2019 charakterizoval jeho obsah veľmi trefne, keď povedal, že „dokument je odvážny a prorocký, pretože čelí najnaliehavejším témam dnešnej doby – nazývajúc ich po mene –, nad ktorými je ten, kto verí v Boha, vyzývaný spytovať si svedomie a s dôverou a rozhodnutím prevziať vlastnú zodpovednosť za darovanie života spravodlivejšiemu a solidárnejšiemu svetu“.

Niekoľko silných myšlienok zo spoločného vyhlásenia

„Prostredníctvom tohto dokumentu požadujeme od nás i od svetových vodcov, architektov medzinárodnej politiky a svetovej ekonomiky, aby sme sa vážne usilovali o šírenie kultúry tolerancie a pokojného spolužitia; aby sme čo možno najskôr zasiahli, pokiaľ ide o zastavenie vylievania nevinnej krvi, ukončenie vojen, konfliktov, ničenia životného prostredia a proti kultúrnemu a morálnemu úpadku, ktorý svet aktuálne prežíva.“

„Toto vyhlásenie... vyjadruje pevné presvedčenie, že medzi najdôležitejšie príčiny krízy moderného sveta patrí znecitlivenie ľudského svedomia, vzdialenie sa od náboženských hodnôt, ako aj prevládajúci individualizmus sprevádzaný materialistickými filozofiami, ktoré zbožšťujú človeka a na miesto najvyšších a transcendentných princípov kladú svetské a materiálne hodnoty.“

„Odsudzujeme všetky praktiky, ktoré ohrozujú život, ako sú genocídy, teroristické činy, násilné presídlenia, obchod s ľudskými orgánmi, potrat a eutanázia, a tiež politické opatrenia, ktoré toto všetko podporujú.

Rovnako jasne vyhlasujeme, že náboženstvá nikdy nenabádajú k vojne a nevyvolávajú pocity nenávisti, nepriateľstva, extrémizmu ani nevyzývajú k násiliu a krviprelievaniu. Tieto hrozné skutočnosti sú ovocím pokrivenia náboženských náuk, politického zneužívania náboženstiev a tiež interpretácií istých skupín veriacich, ktoré v niektorej etape dejín zneužili silu náboženského cítenia v srdciach ľudí na to, aby ich donútili ku konaniu, ktoré nemá nič spoločné s pravdou náboženstva.“

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo