Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Svet kresťanstva
03. august 2019

15 dôvodov pre ateizmus v dnešnom svete

Prečo dnes ľudia odmietajú vieru v Boha? Niektorým dôvodom sa dá rozumieť viac, iným menej.
15 dôvodov pre ateizmus v dnešnom svete

Ilustračné foto: atheistallianceamerica.org

Bez našich podporovateľov by tento článok nevznikol. Viac ako dve tretiny našich darcov nás podporujú pravidelne.

>>PRIDAJTE SA AJ VY.<<

Nie všetci ateisti sú rovnakí a nie všetci sú ateistami z rovnakého dôvodu. No vzhľadom na nárast nevery medzi nami je užitočné niektoré z týchto dôvodov preskúmať. Preto ponúkam zoznam – ktorý nie je zoradený podľa nejakého kľúča a je bezpochyby neúplný – niektorých momentálne významných motívov ateizmu. Takisto stojí za zmienku, že človek môže mať zároveň viac než len jeden z týchto motívov.

Neúspešné hľadanie. Niektorí ateisti čestne vyhlasujú, že preskúmali mnohé argumenty pre Božiu existenciu, ktoré boli predložené, a zistili, že sú nepresvedčivé.

Intelektuálna lenivosť. Iní predchádzajúci bod nečestne imitujú. Tvrdia, že preskúmali argumenty pre Božiu existenciu a zistili, že sú nedostatočné. Klamú však. Títo ľudia sú intelektuálne leniví. Tieto mnohé argumenty preskúmali iba trochu alebo vôbec. Hanbia sa to však priznať. Preto vravia sami sebe aj iným, že k svojmu ateizmu dospeli čestne.

Extrémny empirizmus. Niektorí ľudia vyznávajú epistemológiu nepripúšťajúcu možnosť poznania, ktoré nie je pevne založené na zmyslovej skúsenosti, a prichádzajú k záveru, že Božia existencia sa nedá dokázať rovnako, ako sa nedá dokázať existencia elfov a víl.

Problém zla. Mnohí považujú za nemožné zmieriť nesmierne veľké množstvo bolesti a utrpenia, ktoré sa nachádza vo svete, s myšlienkou, že svet stvorila najvyššia bytosť, ktorá je vševedúca, všemocná a zvrchovane dobrá.

Rozhorčenie nad zlom, ktoré spáchali kresťania. Niektorí ateisti nikdy nezabúdajú na zločiny, ktoré spáchali kresťania za posledných 2000 rokov – dlhé dejiny antisemitizmu, ktoré vyvrcholili holokaustom, krížové výpravy, španielska inkvizícia, index zakázaných kníh, súd s Galileom, upaľovanie čarodejníc, katolícko-protestantské náboženské vojny a (aby sme boli aktuálni) sexuálne zneužívanie maloletých katolíckymi kňazmi. Ateisti tohto druhu vykonávajú voči týmto skazeným kresťanom akúsi retroaktívnu spravodlivosť, keď odmietajú veriť v Boha.

Nenávisť voči kresťanstvu. Dosť podobní ako práve popísaní ateisti, no nie presne takí istí sú tí, čo nenávidia kresťanstvo aj bez ohľadu na mnohé zločiny, ktoré kresťania spáchali. Títo ateisti (dobrým príkladom tohto typu bol Nietzsche) nenávidia kresťanstvo v jeho samotnej podstate. Preto popierajú Božiu existenciu. Lebo ak Boha niet, kresťanstvo nemá žiaden základ.

Ďalší nietzscheovský dôvod. Nietzsche bol presvedčený, že najlepší ľudský život nie je pokojný, pohodlný a príjemný, ako verili Angličania a ekonómovia. Nie, najlepší život je namáhavý. Tento prívlastok, samozrejme, nepochádza od Nietzscheho ale od Theodora Roosevelta. Obaja títo muži rovnako pohŕdali pohodlným životom. Dávali prednosť životu plnému zápasov, výziev a prekonávania prekážok. Nietzsche vnímal kresťanstvo ako náboženstvo slabochov, ktorí nič tak nemilujú ako rozkoš (aj keď len zriedka jej majú v tomto živote veľa) a snívajú, že v nebi budú mať pohodlný život bez obmedzení.

Ďalší nietzscheovský dôvod. Svet bez Boha je nebezpečnejší a ťažší než svet, o ktorý sa stará a v konečnom dôsledku ho aj zabezpečuje Boh. No nebezpečný a ťažký svet je (z Nietzscheovho pohľadu) lepší. Preto Boh nejestvuje.

Jednotlivec ako absolútno. Ak jestvuje Boh, potom ja nie som to najvyššie a najdôležitejšie, čo jestvuje. Preto Boh nejestvuje.

Odkaz od redakcie POSTOJA: Potrebujeme vás!

Články na Postoji nie sú spoplatnené, aby ich mohlo čítať čo najviac ľudí. Vznikajú najmä vďaka pravidelnej mesačnej podpore od čitateľov, ľudí, ako ste vy. Budeme si veľmi vážiť, ak nás budete podporovať. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe článkov, ako je tento. 

Ďakujeme!

Inzercia

 

Ľudská zodpovednosť. Niektorí ateisti (najmä marxisti) tvrdia, že viera v Boha má sklon znižovať pocit ľudskej zodpovednosti. Ak Boh jestvuje, nech sa stará o svet on; my si môžeme dať pauzu. Ak však Boh nejestvuje, zodpovednosť spraviť tento svet lepším jasne padá na naše plecia. Preto musíme vieru v Boha odstrániť.

Modly. Niektorí ľudia pociťujú až „náboženskú“ oddanosť voči nejakej osobe (napr. Hitler, Stalin, Mao), politickej strane (komunistickej alebo nacistickej) či sociálnej téme (feminizmus, LGBTQ-izmus), ktorá ich natoľko pohlcuje, že im už neostáva žiaden psychologický priestor pre vieru v Boha. Preto existenciu Boha popierajú.

Pokoj duše. Najslávnejším ateistom staroveku bol Epikuros. Jeho najsilnejší argument pre ateizmus bol, že prináša pokoj duše. Ateista žije bez predsudkov. Je si istý, že nejestvujú žiadne mocnosti mimo sveta prírody, a tak sa nemusí báť, že ho temné a neviditeľné mocnosti potrestajú za jeho hriechy (alebo cnosti), či už v tomto svete alebo v budúcom. Samozrejme dnes, keď tu máme veľmi populárne náboženstvo, podľa ktorého je Boh milý chlapík, ktorý by neublížil ani muche, ľudia asi väčšinou nebudú veľmi potrebovať útechu, ktorú dáva epikurovský ateizmus. Ak však niečia výchova obsahovala viac-menej kalvínskeho Boha, ešte aj dnes by preň mohlo byť útechou presvedčenie, že Boh nie je a on nemusí čeliť možnosti, že strávi večnosť v pekle.

Vyzývavá nekonformita. Niektorí ľudia prijímajú ateizmus z rovnakého dôvodu, prečo sa iní dávajú tetovať – chcú byť „iní“. To platí najmä o dospievajúcich. Tento dôvod sa však občas vyskytuje aj u ľudí, ktorí sú, aspoň chronologicky, dospelí. Pri bližšom pohľade sa ukazuje, že títo dospelí si aj po päťdesiatke uchovali adolescentnú túžbu šokovať svojich blížnych. Samozrejme, podobne ako tetovanie stráca svoju schopnosť šokovať, keď ho má čoraz viac ľudí, tak aj ateizmus dosť výrazne stráca svoju schopnosť šokovať v spoločnosti, kde sú mnohí ľudia ateistami (čiže dnešná americká spoločnosť).

Libertinizmus. Mnohí ľudia sú ateistami preto, lebo majú pocit, že s ateizmom je ľahšie žiť sexuálnu slobodu. Ak Boha niet, nejestvuje morálny zákon ohľadom sexu – aspoň tak argumentujú.

Nenávisť voči Bohu. Niektorí ľudia jednoducho Boha nenávidia a trestajú ho tak, že popierajú jeho existenciu.

Ako vravím, nie je to úplný zoznam, ale možno dokáže pomôcť pochopiť a reagovať na veľmi pestré druhy nevery u ľudí, s ktorými sa dnes každodenne stretávame.

David Carlin
Autor je profesor sociológie a filozofie na Community College v Rhode Island a autor knihy The Decline and Fall of the Catholic Church in America (Rozklad a pád Katolíckej cirkvi v Amerike).

Pôvodný text: Motives for Atheism.

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame