Odňali Bezákovi úrad za trest? Pýtajú sa biskupov veriaci

Niekoľko trnavských veriacich zaslalo slovenským biskupom otvorený list, v ktorom sa pýtajú na nové nejasnosti ukončenia pôsobenia arcibiskupa Bezáka.

Kým doterajšie oficiálne stanoviská Cirkvi tvrdili, že arcibiskup Bezák bol z úradu odvolaný, posledné stanovisko Svätej stolice hovorí o odňatí jeho úradu. Trnavskí veriaci upozorňujú, že tento pojem má v kanonickom práve oproti odvolaniu úplne iný význam. Odňatie sa totiž udeľuje ako trest za delikt, z ktorého bol obvinený uznaný vinným buď v kanonickom trestnom procese, alebo trestnou administratívnou procedúrou.

List sa pozastavuje aj pri tvrdení v stanovisku Svätej stolice, podľa ktorého “oznámenie odňatia biskupskej stolice biskupovi si nevyžaduje pápežský dekrét”. Autori listu však tvrdia, že podľa kanonického práva v trestných kauzách môže biskupov súdiť iba pápež a vykonanie rozsudku "nie je možné skôr, kým nejestvuje vykonávací dekrét sudcu". Rozsudok má byť navyše v plnom znení doručený dotknutým osobám.

K téme:
Reakcia k stanovisku Svätej stolice – otvorený list biskupom 
Cirkevný právnik Dr. Edward Peters z USA o odvolávaní biskupov

Zdieľať

Podobne ak pri odňatí úradu šlo o menej používaný administratívny úkon bez predchádzajúceho procesu, podľa veriacich aj v tomto prípade musí existovať dekrét, alebo ak ide o rozhodnutie, aspoň so súhrnným uvedením dôvodov.

Majú tiež pochybnosť, či dekrét o odňatí je oprávnený podpísať iba nuncius, ako sa to stalo v Trnave. Autori v liste tvrdia: "Iba pápež má právo súdiť v trestných kauzách biskupov (kán. 1405 § 1) a zároveň v Cirkvi právo na obhajobu má vždy zostať nedotknuté (kán. 1598 § 1). Máme dôvodné podozrenie, že bratovi Róbertovi bolo toto právo na obhajobu pred pápežom odopreté, keďže sa s pápežom nestretol, hoci o to opakovane žiadal."

Keďže arcibiskup Bezák sa s pápežom stretol až v apríli 2015, na prípad je podľa autorov listu "aplikovateľný kán. 1620 CIC: Rozsudok má chybu nevyliečiteľnej nulity, ak jednej zo stránok bolo odopreté právo obhajoby".

Autori listu v závere prosia biskupov, aby pri najbližšej návšteve Ad limina oboznámili pápeža a pracovníkov rímskej kúrie s týmito pochybnosťami. Zároveň vyjadrujú nádej, že otvorená diskusia prinesie do prípadu vyjasnenie.

-lo-

Foto: TASR/Michal Svítok

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo