Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
K Veci Svet kresťanstva
31. 08. 2019, 12:59

Ako môžeme uveriť láske?

Čo znamená, keď muž povie žene „ľúbim ťa“?
Ako môžeme uveriť láske?

Ilustračné foto: peakpx.com

Bez našich podporovateľov by tento článok nevznikol. Viac ako dve tretiny našich darcov nás podporujú pravidelne.

>>PRIDAJTE SA AJ VY.<<

 „Božie zjavenie je také…, že realita, ktorú odhaľuje, je osobitným spôsobom totožná s úkonom zjavenia a s jeho svedkom. Táto situácia takmer nemá obdobu nikde inde na svete. Slovo ,takmer’ má ponechať priestor pre asi jedinú výnimku: situáciu, keď sa človek obráti na iného človeka a povie: ,Ľúbim ťa.’ 

Ani toto tvrdenie nemá primárne informovať iného človeka o objektívnom fakte, ktorý sa dá oddeliť od toho, kto ho vyslovuje. Ide skôr o akési svedectvo o sebe... A v súlade s touto podmienkou sa partner môže presvedčiť o láske, ktorá sa mu ponúka, iba tak, že prijme do seba to, čo sa mu hovorí... Skutočne to môže ,spoznať‘ len vtedy, keď počuje slovné vyjadrenie a ,uverí‘ mu. Len vtedy skutočne zažije prítomnosť lásky toho druhého. Len vtedy bude mať na nej skutočný podiel.“ (Josef Pieper)

„Ľúbim ťa,“ povedal muž žene. „To je zaujímavé tvrdenie,“ odpovedala žena, „no nie som si istá, čo znamená a ako naň zareagovať.“ A keďže si nebola istá, požiadala o pomoc odborníkov.

„Preštudujme si frázu ,Ľúbim ťa‘ v rozličných kultúrnych vyjadreniach,“ povedal jeden odborník. „Po francúzsky sa povie ,Je t’aime.‘ Po nemecky ,Ich liebe dich.‘ Po indonézsky sa povie ,Saya cinta padamu.‘ A medzi Indiánmi z kmeňa Hopi ,Nu’ umi unangwa’ta,‘ čo doslova znamená ,Ja ťa veľmi srdce.‘ Štúdium rozličných kultúrnych zvykov vyjadrujúcich lásku vám možno pomôže pochopiť toto tvrdenie  a osvetliť vierohodnosť tohto výrazu.“

„Je napríklad dôležité uvedomiť si, že muži v mnohých kultúrach prejavujú lásku, no nemyslia to vážne. Alebo tým myslia rozličné veci v závislosti od svojich kultúrnych okolností.“

„Keď muž povie ,Ľúbim ťa,‘ neznamená to nič iné než ,Túžim mať s tebou sex.‘ Neviď v tom nič viac než toto. Ak súhlasíš, fajn, povedz ,okej‘. Nič viac nežiadaj. Toto je ,moderná láska‘.“ Zdieľať

Žene pripadalo toto všetko veľmi učené a dokonca aj trochu zaujímavé, no nie veľmi nápomocné v jej konkrétnom prípade, a tak vyhľadala iných odborníkov. Jeden povedal, že výrok „Ľúbim ťa“ jednoducho len iným spôsobom vyjadruje, že by sa mala zúčastniť na celosvetovom hnutí komunistického socializmu. Iný povedal: „Ľúbim ťa“ znamená: „Nebudem ťa súdiť, nech urobíš čokoľvek.“ Tretí trval na tom, že tvrdenie „Ľúbim ťa“ je jednoducho výrazom túžby rozmnožovať sa a odovzdať svoj genetický materiál.

Jedna jej „skúsenejšia“ kamarátka bola presvedčená, že: „Keď muž povie ,Ľúbim ťa,‘ neznamená to nič iné než ,Túžim mať s tebou sex.‘ Neviď v tom nič viac než toto. Ak súhlasíš, fajn, povedz ,okej‘. Nič viac nežiadaj. Toto je ,moderná láska‘. Keď prijmeš tento fakt, budeš silnejšia.”

Jeden vedec položil otázku, či môže jestvovať nejaký test, ktorý by sa mohol vykonať a potvrdiť skutočnosť tejto „lásky“. Možno by sme mohli tomu mladému mužovi pripojiť k mozgu elektródy, prípadne odobrať krv v prítomnosti a neprítomnosti tejto ženy a pozrieť sa, či sa dajú detegovať nejaké vedecky významné premenné, ktoré by dodali vierohodnosť tejto „láske“, ak niečo také naozaj existuje.

Žena si pomyslela, že možno aspoň teológovia budú niečo vedieť o láske, a tak išla za jedným, ktorý jej povedal, že „Ľúbim ťa“ je jednoducho spôsob, ktorým sa jej muž rozhodol zjaviť seba samého. No keďže poznanie jeho alebo jeho vôle bude vždy nad jej chápanie, nemala by sa pokúšať pochopiť či už jeho, alebo jeho lásku a naučiť sa len plnšie ľúbiť seba samu, lebo toto je jediný význam slov „Ľúbim ťa“, ktorý by mohol byť pre ňu relevantný.

Nemala by teda tento výraz chápať tak, že sa dôraz kladie na toho, kto ho vyslovuje, lebo ten bude v konečnom dôsledku vždy nepoznateľný, ale mala by svoju pozornosť zameriavať na „Ľúbim ťa.“ To znamená, že ty si ľúbezná. Spoznaj svoju ľúbeznosť.

Lásku môžeš poznať a pochopiť len tak, že ľúbiš. Nemôžeš ju spoznať neutrálne, zvonka a potom sa rozhodnúť zaľúbiť sa. Najprv v ňu musíš uveriť, prijať jej možnosť a potom mať na nej účasť. Zdieľať

To znelo pekne a svojím spôsobom ju to aj upokojilo, no stále jej to nedalo odpoveď, ktorú hľadala. „Možno som ,ľúbezná‘, ale som aj ľúbená?“ spýtala sa. „Ľúbi on mňa? Alebo sú to len prázdne a nezmyselné slová v prázdnom a nezmyselnom svete?“

Istý nemecký teológ si uvedomoval závažnosť tejto otázky a povedal jej, že tento hrubý, archaický výraz bude treba preložiť do jazyka, ktorému moderní, vzdelaní ľudia dokážu skôr uveriť. Tvrdil, že bude mať väčší zmysel definovať „lásku“ ako základný horizont, v rámci ktorého treba chápať všetky túžby po dobre druhého ako druhého.

Odkaz od redakcie POSTOJA: Potrebujeme vás!

Články na Postoji nie sú spoplatnené, aby ich mohlo čítať čo najviac ľudí. Vznikajú najmä vďaka pravidelnej mesačnej podpore od čitateľov, ľudí, ako ste vy. Budeme si veľmi vážiť, ak nás budete podporovať. Aby sme sa my mohli naplno venovať tvorbe článkov, ako je tento. 

Ďakujeme!

 

Preto keď niekto povie „ľúbim ťa“, vstupuje do vzťahu s týmto fundamentálnym základom celej skutočnosti a vôle-k-existencii takým spôsobom, že fundamentálne afirmuje existenciu druhého a zároveň odmieta „tematizovať“ jeho esenciu-existenciu vo svojich vlastných apriórnych kategóriách.

„Ľúbim ťa“, pokračoval, síce vyjadruje realitu, ktorá je nečasová, no v tomto živote sa dá zakúsiť len v čase, v plynutí. Preto možno bude rásť a vytrácať sa, no vo svojom Ur-stave zostane stabilná a nemenná. Prejav lásky je teda viac alebo menej autentický podľa toho, nakoľko sa približuje k tomuto ideálu, aj keď sa v tomto živote nikdy nebude môcť naplno uskutočniť.

Jej stará mama sa vždy prejavovala ako niekto, kto chápe lásku a naplno ju prijíma. Preto sa rozhodla uveriť svojej starej mame a svedectvu jej života a riskla to. Zdieľať

To znelo učene, no keďže si naša žena nebola istá, čo väčšina z toho znamená, rozhodla sa, že možno nie je jednou z tých „moderných, vzdelaných ľudí“, ktorí skôr „dokážu uveriť“ láske na základe takejto aktualizácie. Preto sa rozhodla, že sa spýta niekoho iného.

Jedného dňa prišla k starej mame a spýtala sa jej, ako môže chápať slová „Ľúbim ťa“ a ako môže byť presvedčená, že sú pravdivé. „Moja milá,“ povedala jej stará mama:

Lásku nemôžeš poznať tak, ako vieš, čo je toto za motýľa, alebo ako poznáš podrobnosti vojny v roku 1812. Lásku môžeš poznať a pochopiť len tak, že ľúbiš. Nemôžeš ju spoznať neutrálne, zvonka a potom sa rozhodnúť zaľúbiť sa. Najprv v ňu musíš uveriť, prijať jej možnosť a potom mať na nej účasť. Nedá sa však posúdiť neutrálne, zvonka. Musíš riskovať. Musíš jej otvoriť srdce a myseľ aspoň ako možnosti. A potom ju žiješ. Ak však nie si ochotná risknúť, že je to pravda, nikdy nebudeš vedieť, či je pravá alebo nie.

Toto našej žene rozhodne znelo menej učene, no v konečnom dôsledku sa jej to zdalo oveľa múdrejšie. Najmä preto, že jej stará mama sa vždy prejavovala ako niekto, kto chápe lásku a naplno ju prijíma. Preto sa rozhodla uveriť svojej starej mame a svedectvu jej života a riskla to.

A to, ako raz napísal básnik Robert Frost, „bolo to najdôležitejšie, čo mení život“.

Randall Smith
Autor je profesorom teológie na Univerzite Sv. Tomáša v texaskom Houstone. Jeho najnovšia kniha Reading the Sermons of Thomas Aquinas: A Beginner’s Guide (Čítanie kázní Tomáša Akvinského: Sprievodca pre začiatočníkov) sa dá v súčasnosti dostať na Amazone a v Emmaus Academic Press.

Pôvodný text: Can I Believe?

Rubrika K veci je tvorená autorskými článkami prestížneho amerického magazínu The Catholic Thing, vychádza s podporou Kolégia Antona Neuwirtha. Článok nie je vyjadrením názoru Kolégia Antona Neuwirtha.

Odporúčame