V Košiciach vyvrcholili oslavy jubilea svätých košických mučeníkov

Na slávnostnej omši sa zúčastnilo niekoľko tisícok veriacich.


Foto – TK KBS/Jaroslav Fabian

Len vďaka podpore od našich čitateľov vám prinášame aktuálne spravodajstvo. Podporte nás, prosíme.

V sobotu sa zavŕšil Jubilejný rok svätých košických mučeníkov Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého.

Vyvrcholením osláv 400. výročia ich smrti bola eucharistická slávnosť v Katedrále sv. Alžbety, ktorej predsedal košický arcibiskup-metropolita Bernard Bober. Na slávnosti sa zúčastnili aj apoštolský nuncius na Slovensku Giacomo Guido Ottonello, Péter kardinál Erdő, ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup a prímas maďarský, Jozef kardinál Tomko a biskupi a arcibiskupi zo Slovenska a okolitých krajín.

Udalosť pripomenulo viacero aktivít

Jubilejný rok svätých košických mučeníkov začínal pastierskym listom po beatifikácii Anny Kolesárovej. Symbolicky sa takto prepojilo hrdinstvo košických mučeníkov s hrdinstvom blahoslavenej Anny Kolesárovej. V jubilejnom roku mali veriaci pred očami motto „Obnoviť túžbu po vernosti!“.

Jubileum sprevádzalo množstvo pastoračných aktivít vo farnostiach. Dva relikviáre navštívili všetky farské chrámy arcidiecézy. Uskutočnila sa aj vedecká konferencia o fenoméne mučeníctva na pôde Teologickej fakulty KU v Košiciach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V Košiciach si počas víkendu pripomenuli 400. výročie umučenia troch svätých mučeníkov – Marka Križina, Štefana Pongráca a Melichara Grodeckého. Za svätých ich v roku 1995 vyhlásil v Košiciach pápež Ján Pavol II. 🙏 . Okrem slávnostných svätých omší, ktoré celebrovali košický arcibiskup Bernard Bober a maďarský kardinál Péter Erdő, Slovenská pošta vytlačila spomienkovú poštovú známku v náklade 250-tisíc kusov s nominálnou hodnotou 1,85 eura, čo zodpovedá cene za doporučený list do hmotnosti 100 gramov vo vnútroštátnom styku 👍 . Grafickú úpravu známky pripravili akademický maliar, grafik a ilustrátor Marián Čapka a rytec Jozef Česla. Grafika použitá pri výtvarnom návrhu známky pochádza z knihy Gabriela Hevenesiho Ungaricae Sanctitatis Indicia (Dôkazy svätosti Uhorska), ktorá mala prvé vydanie v roku 1692. Práve v nej sa nachádza najstaršie známe vyobrazenie košických mučeníkov od významných viedenských medirytcov 😇 . Foto – TASR/František Iván. #trajakosickimucenici #kosice #cirkev #viera #znamka #filatelista

Príspevok, ktorý zdieľa Svet kresťanstva (@svetkrestanstva),

Zdieľať

Špeciálnym spôsobom si toto výročie v arcidiecéze pripomínali jubilujúce manželské páry, ktoré dokázali niekoľko desaťročí zotrvať v manželskom zväzku a sú tak symbolom vernosti.  

Záujem verejnosti vzbudila aj skutočnosť, že na základe vedeckých metód sa podarilo zrekonštruovať podoby košických mučeníkov.

Deň pred záverečnou slávnosťou bola slávnostne inaugurovaná nová poštová známka s ich podobizňami.

Komplikovaný priebeh procesu svätorečenia

Na sobotňajšej slávnosti sa zúčastnilo niekoľko tisíc veriacich z celej arcidiecézy a tým, ktorí nevošli do katedrály, bolo umožnené sledovanie cez veľkoplošnú obrazovku pri katedrále. 

Arcibiskup Bernard Bober vo svojej homílii pripomenul komplikovaný príbeh svätorečenia mučeníkov, ktorý pre politické prekážky trval dlhšie, než mal. Na druhej strane ich svätý pápež Ján Pavol II. mohol svätorečiť priamo v Košiciach, čo bola veľká milosť.

„Počas celých dejín cirkvi bolo slobodné vyznávanie viery ohrozované ambíciami panovníkov, povstaniami a rebéliami. Neskôr vieru dusili režimy a prenasledovania zo strany štátnej moci. Ale pod týmto tlakom ešte viac rástla jednota, súdržnosť a bratstvo všetkých veriacich. Cirkev vždy mala a má tento potenciál: združuje ľudí na celom svete. Je nadnárodná! A každý z nás biskupov, kňazov i laikov, či už zo Slovenska, Maďarska, Poľska, Rumunska, Chorvátska i Ukrajiny, môže povedať, že je to naša spoločná rodina,“ uviedol v homílii arcibiskup Bober.

Traja košickí mučeníci sú podľa neho z dnešného pohľadu zaujímaví aj tým, ako napriek rozdielnemu pôvodu ukazujú na jednotu samotnej cirkvi.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo