Prečo štáty útočia na spovedné tajomstvo a prečo ho cirkev bráni

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Prečo štáty útočia na spovedné tajomstvo a prečo ho cirkev bráni

Foto – TASR/Martin Baumann

Právnik Igor Augustinič vysvetľuje aj to, prečo je spovedné tajomstvo na Slovensku nedotknuteľné.

Kalifornskí zákonodarcovia sa pred časom ocitli pod masívnou paľbou nespokojných občanov. Vďaka tisíckam listov, emailov a telefonátov dosiahli stiahnutie kontroverzného návrhu zákona, ktorý predložil demokratický senátor Jerry Hill.

Zákon mal kňazov zaviazať, aby boli povinní hlásiť orgánom činným v trestnom konaní informácie o sexuálnom zneužívaní, o ktorých sa dozvedia počas spovede.

Ku katolíkom, ktorí sa postavili na obranu spovedného tajomstva, sa pridali veriaci ostatných kresťanských denominácií, ale aj moslimovia či členovia tradičných afroamerických náboženských spoločenstiev.

„Náboženská sloboda je jedným z pilierov americkej demokracie. Za žiadnych okolností pre nás nemôže byť prijateľné, aby vláda zasahovala do spôsobu, akým sa ľudia modlia alebo prežívajú svoju vieru v spoločnosti. Ohrozenie slobody viery bude vždy zároveň ohrozením slobody pre všetkých,“ vyhlásil arcibiskup Los Angeles José Horacio Gómez.

Veriaci svoj zápas napokon dotiahli do víťazného konca – návrh zákona bol počas leta stiahnutý.

Južná Austrália už spovedné tajomstvo prestala rešpektovať

Spomenutá kontroverzia nie je novinkou. Podobný návrh zákona s podobnými nesúhlasnými reakciami sa objavil už v roku 2011 v Írsku a neskôr aj v ďalších krajinách.

V Indii dokonca Národná komisia pre ženy, ktorá je poradným orgánom vlády, minulý rok navrhla zakázať spoveď úplne. Dôvod? Počas spovede môžu byť ženy obťažované a vydierané.

Od zverejnenia šokujúcich zistení kráľovskej komisie vyšetrujúcej sexuálne zneužívanie detí v roku 2017 je téma spovedného tajomstva živou aj v Austrálii. Jedným z opatrení navrhnutých komisiou je totiž povinnosť nahlasovať prípady, o ktorých sa kňazi dozvedia pri spovedi.  

Arcibiskup Brisbane Mark Coleridge, ktorý je predsedom austrálskych biskupov, tento návrh odmietol s tým, že dodržiavanie spovedného tajomstva a ochrana bezbranných sa nevylučujú, pričom zopakoval motto austrálskej cirkvi: „Never again.“

Zároveň zdôraznil, že z desiatok návrhov, ktoré kráľovská komisia predložila, je tento jediný pre cirkev absolútne neprijateľný.

Napriek tomu, že na federálnej úrovni je diskusia stále otvorená, jeden zo štátov sa už rozhodol skončiť s rešpektovaním spovedného tajomstva.

Radi čítate Postoj?

Bez vás by sme Postoj nemohli tvoriť.

Pridajte sa k našim podporovateľom na podpora.postoj.sk

V Južnej Austrálii v októbri vstúpil do platnosti zákon, podľa ktorého v prípade vyšetrovania musia kňazi prezradiť aj veci, ktoré sa dopočuli pri spovedi. V opačnom prípade im hrozí pokuta 10-tisíc dolárov.

Napriek tomu, že odvtedy už uplynul takmer rok, nie je známe, žeby bol nejaký austrálsky kňaz odsúdený.

To ale neznamená, že nebol odsúdený žiadny kňaz. Koncom minulého roku súd v Bruggách potrestal kňaza Alexandra Stroobandta za to, že neinformoval úrady o tom, že jeho penitent uvažuje nad samovraždou.

Súd síce akceptoval, že spovedné tajomstvo patrí medzi profesijné tajomstvá, tie sú však v belgickej legislatíve limitované situáciami bezprostredného ohrozenia psychickej a fyzickej nedotknuteľnosti maloletej alebo inak bezbrannej osoby.

Kňaz, ktorý mal podľa súdu konať, aby samovražde zabránil, napokon dostal len symbolický trest mesačného odňatia slobody podmienečne a pokutu jedno euro.


Foto – TASR/Martin Baumann

Až po obetu vlastného života

Na množiace sa prípady spochybňovania spovedného tajomstva reagovali nielen miestni biskupi, ale aj samotný Vatikán. Apoštolská penitenciária koncom júna zverejnila nótu o význame vnútorného fóra a neporušiteľnosti spovedného tajomstva, ktorú schválil pápež František. Preklad textu je dostupný už aj v slovenčine.

„Každá politická aktivita alebo legislatívna iniciatíva zameraná na ,prelomenie‘ neporušiteľnosti spovedného tajomstva by predstavovala neakceptovateľný útok na libertas Ecclesiae (slobodu cirkvi), ktorej oprávnenosť nepochádza od jednotlivých štátov, ale od Boha; zároveň by to predstavovalo porušenie náboženskej slobody,“ píše sa v nóte, ktorá očakávania, že cirkev prispôsobí svoj právny poriadok civilnému poriadku, označila za neodôvodniteľné.

Prečítajte si rozhovor s dogmatickým teológom
Bez spovede by sme už neboli katolíkmi Zdieľať

Autori nóty pripúšťajú, že zmysel spovedného tajomstva ľudia často nechápu, preto sa ho snažia v texte objasniť. „Ono je nevyhnutné pre svätosť sviatosti a pre slobodu svedomia penitenta, preto si penitent musí byť v každom momente istý, že sviatostný rozhovor ostane tajomstvom spovede,“ konštatuje nóta a zdôrazňuje, že cirkev spovedné tajomstvo chráni svojou morálnou a právnou silou natoľko, že spovedník musí byť pripravený aj na obetu vlastného života – nielen kvôli lojalite k penitentovi, ale najmä voči Bohu.

Kódex kanonického práva stanovuje, že kňaz, ktorý priamo porušuje spovedné tajomstvo, upadá do exkomunikácie; kto ho porušuje nepriamo, má byť potrestaný podľa závažnosti deliktu (kán. 1388).

Obeť spovedného tajomstva

Za patróna spovedníkov je považovaný svätý Ján Nepomucký. Narodil sa v polovici 14. storočia v obci Pomuk pri Plzni. Jeho priezvisko zrejme vzniklo nesprávnym čítaním latinského „de Pomuk“.

Bol notárom a neskôr generálnym vikárom Arcibiskupstva pražského, na univerzitách v Prahe a Padove vyštudoval cirkevné právo.

Kým vzťah medzi kráľom Karolom IV. a pražským arcibiskupom bol dobrý, situácia sa výrazne zhoršila po tom, čo na trón nastúpil jeho syn Václav IV.

Situácia dospela až k tomu, že v roku 1393 kráľ nechal mučiť oboch generálnych vikárov – Jána Nepomuckého a Mikuláša Puchníka. Kým druhý menovaný napokon prežil, polomŕtveho Jána Nepomuckého vyvliekli na Karlov most, z ktorého ho zviazaného hodili do Vltavy.

Podľa tradície bol Ján Nepomucký obzvlášť kruto mučený preto, že kráľ sa chcel dozvedieť, čo mu pri spovedi hovorila kráľovná Žofia, ktorú upodozrieval z nevery.

„Nemáme priame historické dôkazy o tom, že by Ján z Pomuku (Nepomucký) zomrel ako mučeník spovedného tajomstva. Máme však dosť dôkazov na to, aby sme neodmietli túto možnosť, v prospech ktorej hovoria viaceré vážne historické okolnosti,“ napísal jezuita Rajmund Ondruš v zbierke životopisov svätcov Blízki Bohu i ľuďom.

Telo zosnulého po niekoľkých týždňoch vylovili a pochovali v katedrále sv. Víta. Počas procesu svätorečenia, ktorý bol zavŕšený v roku 1729, hrob otvorili a identifikovali v ňom dobre zachovaný jazyk, ktorý bol uložený do relikviára a stal sa predmetom verejnej úcty.

Liturgická spomienka na svätého Jána Nepomuckého sa v Katolíckej cirkvi slávi 16. mája.


Spovedné tajomstvo sa týka všetkého, čo kajúcnik priznal počas spovede, a to aj v prípade, že spoveď bola neplatná alebo z nejakého dôvodu nebolo udelené rozhrešenie. To isté platí aj o vnútornom mimosviatostnom fóre, kam patrí napríklad duchovné vedenie.

To, akú vážnosť cirkev pripisuje spovednému tajomstvu, dokladuje aj to, že o obsahu spovede nemá kňaz hovoriť mimo spovede ani so samotným kajúcnikom. Rovnako má kňaz zakázané dobrovoľne si pripomínať obsah spovede a má potláčať aj akékoľvek nedobrovoľné spomienky na ňu: „Kňaz sa totiž dozvedá o hriechoch veriaceho ,non ut homo, sed ut Deus – nie ako človek, ale ako Boh‘, a teda on jednoducho ,nevie‘, čo mu bolo povedané v spovednici, pretože nepočúval ako človek, ale práveže v Božom mene. Spovedník by teda mohol bez akejkoľvek ujmy vo svojom svedomí aj ,prisahať‘, že ,nevie‘, čo vie iba ako Boží služobník.“  

Prečítajte si
Ako evanjelici objavujú dôležitosť spovede Zdieľať

Nóta Apoštolskej penitenciárie reaguje aj na legislatívne iniciatívy vyvolané úsilím brániť obete trestných činov, napríklad sexuálneho zneužívania. „V prípade hriechov, ktoré napĺňajú skutkovú podstatu trestného činu, nikdy nie je dovolené uložiť penitentovi ako podmienku rozhrešenia povinnosť udať sa civilnej spravodlivosti, a to na základe prirodzeného princípu ,nemo tenetur se detegere‘ (,od nikoho nemožno žiadať sebaudanie‘), uznávaného každým právnym poriadkom. Zároveň však patrí k samotnej ,štruktúre‘ sviatosti zmierenia, ako podmienka jej platnosti, úprimné pokánie, spolu s pevným predsavzatím polepšiť sa a neopakovať spáchaný hriech,“ prízvukuje nóta.

V prípade, že do spovednice príde osoba, ktorá prizná, že bola obeťou trestného činu, spovedník ju má poinformovať o jej právach a právnych postupoch, ktoré môže využiť, aby skutok ohlásila civilným alebo cirkevným úradom.

Spovedné tajomstvo je v slovenskej legislatíve nedotknuteľné

Analýza Igora Augustiniča, advokáta a odborníka na cirkevné právo.

Prvou výslovnou úpravou ochrany spovedného tajomstva v slovenskom práve bol a stále je § 8 zákona o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností z roku 1991, podľa ktorého štát uznáva povinnosť mlčanlivosti osôb poverených vykonávať duchovenskú činnosť.

Právny rámec na úrovni stojacej nad zákonom priniesol čl. 8 Základnej zmluvy medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou z roku 2001. Podľa neho je spovedné tajomstvo nedotknuteľné.

Nedotknuteľnosť spovedného tajomstva zahŕňa právo odmietnuť vypovedať pred štátnymi orgánmi Slovenskej republiky. A ďalej, Slovenská republika garantuje aj nedotknuteľnosť tajomstva informácie, ktorá bola ústne alebo písomne zverená pod podmienkou mlčanlivosti osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou.

Táto zmluva má charakter medzinárodnej zmluvy, čo podľa mňa spôsobuje, že zrušenie ochrany spovedného tajomstva, resp. tajomstva informácií zverených osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou pod podmienkou mlčanlivosti jednostrannou zmenou zákonov, v ktorých sa táto ochrana ďalej rozvádza (pozri nižšie), nie je možné, lebo by znamenalo porušenie medzinárodného zmluvného záväzku Slovenskej republiky voči Svätej stolici.

Je vhodné dodať, že totožnú úpravu vo vzťahu k  jedenástim nekatolíckym cirkvám a náboženským spoločnostiam obsahuje čl. 8 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami z roku 2002, ktorá však nemá charakter medzinárodnej zmluvy.

Z týchto zmlúv vyplývajú dve kategórie chránených informácií:

1. informácie kryté spovedným tajomstvom, teda v prípade Katolíckej cirkvi informácie, ktoré sa duchovná osoba, spovedník, dozvie v špecifickom kontexte spovede, teda slovami katolíckeho kánonického práva v internom sviatostnom fóre;

2. informácie zverené osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou, ústne alebo písomne, pod podmienkou mlčanlivosti. Takouto osobou môže byť v katolíckom kontexte napríklad aj laik, ktorý je príslušnou cirkevnou autoritou v súlade s kánonickým právom poverený napríklad katechézou dospelých, pri vedení duchovného rozhovoru, keď ho druhá strana výslovne požiadala o mlčanlivosť, alebo tiež pracovník cirkevného súdu, ktorý je na základe samotného kánonického práva viazaný mlčanlivosťou, teda „úradným tajomstvom“ (napr. cirkevný sudca alebo advokát, ktorými môžu byť aj laici).

V jednotlivých konkrétnych zákonoch sa vo vzťahu k osobám, ktoré by svojou výpoveďou alebo oznámením porušili spovedné tajomstvo alebo tajomstvo informácie, zverenej danej osobe ako osobe poverenej pastoračnou starostlivosťou ústne alebo písomne pod podmienkou mlčanlivosti, prejavuje sa ochrana takto zverených informácií dvoma spôsobmi.

1. Uvedené osoby nemajú postihnuteľnú právnu povinnosť oznámiť trestný čin, ktorú by inak mali. Len pre vysvetlenie uvádzam, že právna povinnosť oznámiť trestný čin je v slovenskom práve len vo vzťahu k tým trestným činom, o ktorých sa osoba hodnoverne dozvie a zároveň pri ktorých je horná hranica trestu najmenej 10 rokov, a pri trestných činoch korupcie, teda nie pri akýchkoľvek trestných činoch. Tieto osoby sú však spod nej vyňaté.

Osoba, ktorá by tým porušila spovedné tajomstvo (neplatí to teda pre druhú kategóriu osôb viazaných tajomstvom informácií) nemá ďalej postihnuteľnú právnu povinnosť prekaziť pripravovaný alebo páchaný trestný čin, či už priamo, alebo jeho oznámením príslušným orgánom.

Aj tu platí takáto povinnosť vo všeobecnosti iba vo vzťahu k trestným činom, o ktorých sa osoba hodnoverne dozvie a zároveň pri ktorých je horná hranica trestu najmenej 10 rokov, a pri trestných činoch korupcie. V tomto jedinom ustanovení je ochrana spovedného tajomstva akoby silnejšia než ochrana tajomstva informácií druhej kategórie osôb (pozri vyššie).

Inšpirátori tejto úpravy argumentujú tým, že z povahy spovede vyplýva, že človek upustí od hriešneho konania a ho oľutuje, čo by implikovalo, že nie je potrebné jeho ďalšie „prekazenie“ treťou osobou.

2. Uvedené osoby majú s odvolaním sa na porušenie spovedného tajomstva alebo tajomstva informácií právo odoprieť výpoveď ako svedok v trestnom konaní, v civilnom súdnom konaní, v správnom konaní, alebo v disciplinárnych konaniach v rámci výkonu trestu odňatia slobody alebo väzby. Ďalej majú právo odoprieť podanie vysvetlenia prokuratúre pri prešetrovaní podnetov, ozbrojeným zborom (polícia, zbor väzenskej a justičnej stráže, finančná správa) pri objasňovaní skutočností dôležitých pre odhalenie priestupkov, správnych deliktov, zisťovaní páchateľov alebo vypátranie hľadaných osôb alebo vecí a taktiež vo vzťahu k finančnej polícii pri preverovaní pôvodu majetku.

Dodať treba, že uvedené osoby majú právo odoprieť výpoveď alebo poskytnutie informácií chránených spovedným tajomstvom alebo tajomstvom informácií. Na druhej strane, keď takúto výpoveď alebo podanie vysvetlenia poskytnú, nepovažuje sa ich výpoveď/podanie vysvetlenia za nezákonné alebo neprípustné. V tomto prípade by hrozil uvedeným osobám postih len podľa interných predpisov danej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti.

V prípade Katolíckej cirkvi je ochrana spovedného tajomstva taká kategorická, že osoba, ktorá by ho porušila, by upadla automaticky, teda bez potreby trestného rozhodnutia do exkomunikácie, teda cirkevného trestu, ktorý spočíva v prerušení viditeľného spoločenstva s cirkevnou komunitou, spod ktorého môže oslobodiť len Svätá stolica.  

 

Na konci článku vás ešte poprosím o jednu vec:

Ak radi čítate moje články na Postoji, staňte sa, prosím, členom klubu podporovateľov Postoja. 

  

Vašich 5 eur mesačne výrazne pomôže k vzniku ďalších našich článkov.
Ďakujem. Imrich Gazda

Viac o podpore nájdete na podpora.postoj.sk

 
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo