Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
22. október 2019

Poslanci odmietli návrh, aby vojenskí duchovní nemuseli mať zbraň

Poslanec Anton Hrnko (SNS) chcel dosiahnuť, aby policajní, vojenskí a väzenskí duchovní mohli mať pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť, iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority.
Poslanci odmietli návrh, aby vojenskí duchovní nemuseli mať zbraň

Vojenský ordinár František Rábek na tohtoročnej pešej púti príslušníkov Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR do Čenstochovej. Foto - mosr.sk

Len vďaka podpore od našich čitateľov vám prinášame aktuálne spravodajstvo. Podporte nás, prosíme.

Poslanci Národnej rady SR v utorok neposunuli do druhého čítania novelu zákona o policajnom zbore z dielne podpredsedu SNS Antona Hrnka. Navrhoval v nej, aby policajní, vojenskí a väzenskí duchovní mohli mať pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť, iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority.

Ak by to okolnosti vyžadovali, navrhoval, aby bola duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana.

Novelou chcel vytvoriť zákonnú možnosť pre osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou v polícii, Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a v armáde, spočívajúcu v nepridelení a nepoužívaní zbrane.

Právnou úpravou sa mala zosúladiť slovenská legislatíva so ženevskými konvenciami, v ktorých sa na duchovnú službu hľadí ako na nekombatantov.

„Použitie zbrane môže viesť aj k smrteľným následkom, čo je v príkrom rozpore s prevažnou väčšinou náboženských vyznaní, keďže život vnímajú ako najvyššiu hodnotu. Osoby poverené duchovnou a pastoračnou službou, pôsobiace v polícii, ZVJS alebo v Ozbrojených silách SR majú za cieľ plniť úplne odlišné úlohy,“ argumentoval predkladateľ.

Inzercia

Poukázal na to, že odlišné vnímanie duchovnej služby v ozbrojených zboroch a armáde uplatňujú aj iné krajiny, napríklad Nemecko, Taliansko, Chorvátsko či USA.

Právnou úpravou však nechcel zakázať vojenským či policajným duchovným držať zbrane. Rozhodnutie ponecháva na ich cirkevnú autoritu.

V praxi môže podľa neho nastať situácia, keď príslušná cirkevná autorita neudelí súhlas generálne všetkým svojim duchovným, ale napríklad aj individuálne konkrétnej osobe na základe žiadosti z dôvodu výhrady vo svedomí.

Novelu predložili národniari parlamentu už minulý rok, poslanci ju napokon ani začiatkom roka 2019 v druhom čítaní nepodporili.

Inzercia

Inzercia

Odporúčame