Ach, ten slovenský Rím!

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Ach, ten slovenský Rím!

Kardinál Raymond Leo Burke. Zdroj: europortal.cz

Aké pekné by bolo, keby Trnava bola Rímom na základe nielen veľkého počtu kostolov, ale aj prokoncilových teológov!

Americký kardinál Raymond Leo Burke, jeden z najprominentnejších kritikov pápeža Františka, sa najnovšie pre denník New York Times posťažoval, že je medzičasom označovaný za nepriateľa argentínskeho pápeža, a rázne to poprel. Kardinálovi Burkemu je jasné, že pápež František ho nechce mať v nijakej vedúcej cirkevnej pozícii, ale nikdy nemal dojem, že ho považuje za svojho nepriateľa.

Americký kardinál zdôraznil, že František je legitímne zvoleným pápežom. „Schizma nikdy nemôže byť Kristovou vôľou,“ vysvetľuje kardinál Burke ľuďom, ktorí ho oslovujú s takýmito úmyslami, a uisťuje: „Ja nikdy nebudem súčasťou nejakého rozkolu.“

Podľa kardinála Cirkev nie je politickou inštitúciou a pápež „nie je revolucionárom, ktorý bol zvolený, aby menil náuku Cirkvi“. Kardinál Burke dôveruje, že Pán nejako privedie toto všetko do dobrého konca.

Prečo to píšem?

Od 15. do 18. novembra bude 71-ročný „KARDINÁL BURKE V SLOVENSKOM RÍME“.

Vraj na základe veľkého počtu kostolov si Trnava vyslúžila na Slovensku lichotivé pomenovanie, ktorého súčasťou je slovo „Rím“. Aké pekné by bolo, keby Trnava bola „Rímom“ aj na základe veľkého počtu teológov, ktorí sa podobne ako ich kolegovia v Ríme budú držať základného katolíckeho princípu: „et – et“ (aj – aj), nie „aut – aut“ (alebo – alebo)! Inými slovami, budú pripúšťať a usilovať sa navzájom spájať rozličné (aj nové) teologické prístupy ku kresťanskej viere. Mám dojem, že excelentného cirkevného právnika Burkeho táto teologická výzva presahuje.

Druhý vatikánsky koncil

Podľa katolíckeho chápania kolégium biskupov, ktorého hlavou je rímsky pápež, je spolu so svojou hlavou a nikdy bez tejto hlavy nositeľom najvyššej a plnej moci nad celou Cirkvou.

Kolégium biskupov slávnostným spôsobom vykonáva moc nad celou Cirkvou na ekumenickom koncile. Inými slovami: všeobecný koncil predstavuje zhromaždenie kolégia biskupov na najvyššej úrovni; na koncile sa prerokúvajú otázky týkajúce sa Cirkvi v oblasti viery, mravov a pastoračných záležitostí.

Koncil sa považuje za ekumenický, ak je legitímnym zhromaždením všetkých biskupov a ďalších pastierov zastupujúcich všeobecnú Cirkev, ak ho zvolá rímsky pápež, ktorému pripadá osobne alebo prostredníctvom iných mu predsedať, preložiť ho, prerušiť ho alebo rozpustiť a schvaľovať jeho rozhodnutia:

„Koncil nemôže byť nikdy všeobecný, ak ho ako taký nepotvrdil alebo aspoň neprijal Petrov nástupca; a je výsadou rímskeho veľkňaza takéto koncily zvolať, predsedať im a potvrdiť ich“ (Lumen gentium 22).

Rímsky pápež má právo určiť témy a otázky koncilového rokovania a stanoviť koncilový poriadok. Aj biskupi môžu pripojiť svoje otázky, tie však potrebujú pápežov súhlas. Rozhodnutia ekumenického koncilu sú záväzné pre celú Cirkev.

Podľa platného cirkevného učenia biskupi, ktorí v rámci ekumenického koncilu spoločne s pápežom učinia rozhodnutie, majú najvyššiu učiteľskú autoritu v Cirkvi a sú v tomto rozhodnutí neomylní:

„Neomylnosť prisľúbenú Cirkvi má aj kolégium biskupov, keď vykonáva najvyšší učiteľský úrad spolu s Petrovým nástupcom“ (Lumen gentium 25).

Prečo to píšem?

Súčasťou podujatia „KARDINÁL BURKE V SLOVENSKOM RÍME“ bude aj prednáška profesora Roberta de Mattei – „Druhý vatikánsky koncil: Doposiaľ nenapísané dejiny“.

Poslucháči tejto prednášky by si po jej vypočutí mali položiť aj otázku: Akceptuje prof. Mattei vôbec Druhý vatikánsky koncil a horlí za správne a účinné uvádzanie jeho zámerov do praxe?

No pápež Ján XXIII. zvolal a pápež Pavol VI. potvrdil Druhý vatikánsky koncil. A možno pochybovať o pápežovi Františkovi a jeho predchodcoch vo veci akceptácie a presadzovania 21. ekumenického koncilu? 

Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.

Pozrieť diskusiu

Fungujeme vďaka finančnej podpore našich čitateľov a pravidelných podporovateľov. Ďakujeme.

Podporte nás aj vy, aby sme vám mohli priniesť ďalšie kvalitné články.

Podporiť pravidelnou sumou Podporiť jednorazovo