Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
21. 11. 2019, 13:38

Dnes Mária vchádza do Božieho chrámu

Rímskokatolícka cirkev dnes slávi spomienku Obetovania (zasvätenia) Panny Márie a gréckokatolícka cirkev veľký sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu.
Dnes Mária vchádza do Božieho chrámu

Podnet k sviatku dala zrejme posviacka mariánskeho „Nového chrámu“ v Jeruzaleme, ktorá sa konala 21. novembra 543. No ešte v priebehu toho istého storočia Peržania zrovnali so zemou chrám, ktorý bol zafinancovaný cisárom Justiniánom Veľkým a postavený na území zničeného židovského chrámu.

Prvá zmienka o sviatku pochádza od konštantínopolského ekumenického patriarchu Germana (715 – 730), ktorý mal k tomuto dňu dve homílie. Ďalšie homílie sa na kresťanskom Východe vyskytujú hojne od 9. storočia a z tej doby pochádzajú aj byzantské bohoslužobné texty sviatku, ktoré zredigoval Juraj z Nikomédie († po r. 880).

Na kresťanskom Západe sa sviatok šíril pomaly, pretože nepatril k štyrom sviatkom (Očisťovanie, Zvestovanie, Zosnutie a Narodenie), ktoré vybral pápež Sergius (687 – 701), a navyše sa zdalo, že vychádza z apokryfného evanjelia. Až v 9. storočí sa dostal do byzantských kláštorov v južnom Taliansku. V 12. storočí sa objavuje v Anglicku. Pápežský dvor v Avignone ho začal sláviť v roku 1371. O 101 rokov neskôr ho Sixtus IV. zaviedol v Ríme a povolil pre celú cirkev. Vzhľadom na legendárny charakter sviatku Pius V. zabránil jeho prijatiu do kalendára sviatkov. Sixtus V. ho však bez rozpakov v roku 1595 predpísal pre celú cirkev.

Posolstvo sviatku

Vstup presvätej Bohorodičky do chrámu je jeden z dvanástich veľkých sviatkov v gréckokatolíckej a pravoslávnej cirkvi. Slávi sa 21. novembra. Rímskokatolícka cirkev dnes slávi Obetovanie (zasvätenie) Panny Márie len ako spomienku.

Za názvom Obetovanie (zasvätenie) Panny Márie (Praesentatio Beatae Mariae Virginis) stojí legendárne rozprávanie z apokryfného Jakubovho protoevanjelia (kap. 7), podľa ktorého bola trojročná Mária pridružená k legendárnym „chrámovým pannám“, aby bola pri nich vychovávaná a mohla vykonávať služby v Jeruzalemskom chráme. V tomto zmysle je tento sviatok dosvedčený už v 8. storočí v Konštantínopole a za cisára Manuela Kommena je v roku 1166 uvedený do zoznamu verejných sviatkov pod názvom Vstup presvätej Bohorodičky do chrámu (Εἴσοδος τῆς ῾Υπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Ναῷ).

Legendárny charakter sviatku spôsobil, že ho v 16. storočí krátkodobo prestali sláviť na kresťanskom Západe. Dôležitejšie je však hľadať teologické myšlienky, ktoré legenda prináša, a tie sú veľmi jasné. Autor rozprávania sa snaží dokázať, že Mária už od detstva patrila úplne Bohu. Symbolom skutočnosti, že Boh vlastnil Máriu od počiatku, je Anna, ktorá ju starostlivo stráži pred každou nečistotou, ale aj samotná Mária, ktorá zostane v chráme, hoci je ešte dieťa.

Dá sa povedať, že Zasvätenie Panny Márie, ktoré predstavuje na kresťanskom Východe jeden z hlavných sviatkov, oslavuje a zdôrazňuje v podstate tie isté hodnoty, aké západná cirkev nachádza v Nepoškvrnenom počatí. Tieto dva sviatky sa vzájomne doplňujú.    

Živý chrám Pána

V byzantskej hymnografii sviatku sa vyzdvihuje, že Panna Mária „vchádza do Božieho chrámu..., aby sa stala dôstojným príbytkom večného Boha, Krista Kráľa“ (večiereň).

Byzantský sviatok „Vstupu presvätej Bohorodičky do chrámu“ oslavuje Máriu, ktorá vstupuje do pozemského chrámu, aby sa pripravila na to, že sa raz stane chrámom Pána: „Dnes plesajme a Pánovi žalmy spievajme. Vzdajme úctu presvätému Chrámu, lebo sa v ňom ubytoval nekonečne veľký Syn Boží. Hľa, do chrámu ju privádzajú ešte maličkú. Kňaz ju radostne víta ako svätý príbytok Boží“ (večiereň).

Mária je skutočne miestom, kde sa Boh rozhodol prebývať skrze Svätého Ducha milosťou a skrze Syna vtelením.

Podstúpte duchovnú prípravu na Vianoce!

Máriin vstup do chrámu, aby sa stala dôstojným príbytkom Božieho Syna, predstavuje pre veriacich byzantského obradu pozvanie, aby využili od 15. novembra prebiehajúce 40-dňové pôstne obdobie duchovnej prípravy na sviatok „Narodenia podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista“ (25. december). Veď keď sa Ježiš Kristus nenarodí v nás, aké Vianoce budeme sláviť?

„Dnešný sviatok nám pripomína Božiu dobrotu a je predzvesťou spásy ľudstva. Do Božieho chrámu slávne vstupuje Panna. Všetkým zvestuje príchod Krista. Aj my k nej radostne volajme: Raduj sa, Mária, skrze teba uskutočnil Stvoriteľ svoje plány“ (tropár sviatku).

Odporúčame