Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Spoločnosť
26. november 2019

Samit OSN v Nairobi hovoril o reprodukčných právach, vylúčení Afričania o rodine

Medzinárodná konferencia OSN o populácii a rozvoji nedovolila africkým proliferom zúčastniť sa, tí si zorganizovali vlastnú konferenciu.
Samit OSN v Nairobi hovoril o reprodukčných právach, vylúčení Afričania o rodine

Pro-life a pro-rodinní aktivisti demonštrujúci v Nairobi proti témam Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji. Foto: aciafrica.org

Medzinárodná konferencia o populácii a rozvoji 2019 (ICPD), ktorá sa konala v polovici novembra v Nairobi, sa bude pripomínať ako zhromaždenie OSN, ktoré úmyselne vylúčilo zástancov prorodinných a pro-life tém z celého sveta.

„Väčšina konferencií OSN umožňuje prezentovanie rôznych názorov, ale táto bola nepriateľská voči každému, kto hovoril proti témam ako potraty či homosexualita. Medzi prizvaných patrili podporovatelia sexuálneho zdravia a reprodukčných práv a ich hlas potom mohol na samite dominovať,“ povedal pre magazín MercatorNet dr. Wahome Ngare z organizácie Kenya Christian Professionals Forum (KCPF).

Obmedzenia sa tu neskončili. V posledný deň samitu v Nairobi, keď sa KCPF a iné organizácie pokúsili v meste zorganizovať pokojné demonštrácie, v ktorých chceli prejaviť nesúhlas s témami presadzovanými na konferencii, boli pochody zablokované. Rovnaké sily, ktoré podporovateľov rodiny a pro-life témy vylúčili z účasti na samite, bránili im aj v pochode.

„Väčšina konferencií OSN umožňuje prezentovanie rôznych názorov, ale táto bola nepriateľská voči každému, kto hovoril proti témam ako potraty či homosexualita,“ kritizuje dr. Wahome Ngare. Zdieľať

„Najprv nám povolenie udelili, no neskôr s odvolaním sa na bezpečnostné obavy ho stiahli,“ povedal Richard Kakeeto, organizátor podujatia KCPF. Nezastavilo ich to, s transparentmi sa zhromaždili v kostole len niekoľko metrov od konferencie, tu spievali piesne a modlili sa.

Prorodinní a pro-life účastníci pred niekoľkými mesiacmi vyplnili online-prihlášku na konferenciu a hoci im nebol prístup priamo odopretý, nebol ani potvrdený. Zostali visieť vo vzduchoprázdne.

Ako sa začiatok samitu blížil, akreditáciu stále nedostávali. Logickým krokom bolo zorganizovanie paralelnej konferencie. V KCPF to vnímali ako svoju povinnosť, keďže nesúhlasili s hodnotami ICPD, ktoré sa mali rozširovať v ich bezprostrednom okolí. Chceli docieliť, aby ich hlas predsa len zaznel. KCPF napokon v spolupráci s ďalšími podobne zameranými organizáciami z celého sveta usporiadali štvordňové podujatie.

ICPD: Agenda sexualizácie detí

Cieľom samitu v Nairobi, kam prišlo asi 6-tisíc ľudí, bolo pozrieť sa na plnenie úloh stanovených krajinami na pôvodnej konferencii ICPD z roku 1994 v Káhire. Stanovili si päť oblastí na riešenie v rozsahu od rodovo podmieneného násilia po „univerzálny prístup k sexuálnym a reprodukčným právam“. „Reprodukčné práva,“ ako upozornila Sharon Slaterová z organizácie Family Watch International, „sú eufemizmom pre potrat, zatiaľ čo ‚práva sexuálneho zdravia‘ sú eufemizmom pre legalizovanie prostitúcie, homosexuality a transrodových operácií.“

„Naproti tomu si väčšina vlád myslí, že to znamená posilňovanie postavenia žien, zastavenie ženských obriezok, predchádzanie domácemu násiliu a podobne. OSN tento termín používa ako dvere vedúce k tomu, aby vlády prijali jej sexuálnu agendu a program na kontrolu pôrodnosti.“

Ďalším nejednoznačným termínom, ktorý sa pretláčal v Nairobi, bola „komplexná sexuálna výchova“. „Znie to výborne,“ hovorí Slaterová, „ale keď sa pozriete na obsah, vidíte, že škodlivé grafické vzdelávanie by malo za cieľ zmeniť normy o sexe a rode – podporovalo by homosexualitu, potraty a sexuálne potešenie. V podstate chcú odlúčiť deti od rodičovských a náboženských postojov k sexu.“

Tvrdí, že účelom „komplexnej sexuálnej výchovy“ je sexualizovať deti, aby mali prístup k potratom, kondómom, antikoncepčným prostriedkom a prípravkom proti sexuálne prenosným infekciám, čím by vytvárali zisk spoločnostiam, ktoré vyrábajú takéto produkty a poskytujú s tým spojené služby.

Tieto dve agendy dal samit ICPD v Nairobi do dokumentov, na ktorých by sa mali krajiny dohodnúť spolu s ďalšími naozaj dobrými myšlienkami, ako je predchádzanie rodovo podmienenému násiliu.

„Riešenia“ v protiklade k autenticky humánnemu rozvoju

Nie je žiadnou náhodou, že sa samit konal v africkej krajine, keďže tento kontinent – alebo prinajmenšom jej subsaharská časť – je poslednou líniou zápasu o kontrolu populácie, ktorý napriek rétorike o ženských právach zostáva jadrom agendy OSN. Africká kultúra orientovaná výrazne pro-life a pro-rodinne sa na týchto fórach chápe ako prekážka v rozvoji.

Dr. Theresa Okaforová: „Naozaj máme problémy ako úmrtnosť matiek, no návrhy o antikoncepcii a bezpečných potratoch sú v protiklade so skutočne humánnym pokrokom.“ Zdieľať

„Chcú vykorisťovať Afričanov,“ povedala mi dr. Theresa Okaforová, prezidentka Nadácie pre africké kultúrne dedičstvo.

„Keď si pozriete nápady, aké pretláča ICPD, dôjdete k tomu, že sa tvária ako riešenie problému. Naozaj máme problémy ako úmrtnosť matiek, no ich návrhy sú v protiklade so skutočne humánnym pokrokom.

Pretláčajú antikoncepciu a bezpečné potraty, hoci štúdie preukázali, že antikoncepcia má vedľajšie účinky ohrozujúce zdravie užívateľov a propagácia kondómov zvyšuje rizikové sexuálne správanie a výskyt sexuálne prenosných chorôb.

Inzercia

Peniaze určené na rozvoj – na čističky vôd, lepšiu infraštruktúru a podobne – sa týmto vrátia späť donorom, aby zaplatili farmaceutickým spoločnostiam liečbu Afričanov; až kým sa všetci nezničíme.“

Iný samit v Nairobi

Na paralelnej konferencii sa zúčastnilo viac ako 200 organizácií, ktoré reprezentovali väčšinu Afriky. Janet Opotová cestovala z Ugandy, ktorá je od Nairobi vzdialená asi 650 kilometrov, len aby sa na konferencii mohla zúčastniť.

„Pricestovala som na túto konferenciu, aby som sa s ďalšími časťami Afriky pripojila k vyjadreniu znepokojenia týkajúceho sa určitých kľúčových záväzkov pretláčaných cez ICPD, ktoré nie sú v súlade s našimi hodnotami a našou kultúrou,“ povedala. „Podpora sexuálnej výchovy, antikoncepcie na školách, potratov a tém homosexuality sa do našej spoločnosti nehodí. Nemôžeme sedieť so založenými rukami a sledovať, ako tieto veci prechádzajú.“

Pozitívne je, že paralelná konferencia zdieľala pro-life a pro-rodinný postoj s politikami vo svete. Patrí sem napríklad podpora vlády USA pre programy na vyhýbanie sa sexuálnym rizikám, ktoré učia tínedžerov o výhodách vyhýbania sa a zdržiavania sa sexu, či rozhodnutie „Protect Life Global Health Policies“, na základe ktorého americká vláda nefinancuje zahraničné programy, ktoré propagujú alebo poskytujú potraty.

Paralelná konferencia sa ukončila Deklaráciou z Nairobi, ktorá žiada vlády rešpektovať suverenitu a náboženské a kultúrne hodnoty, ochraňovať a posilňovať rodinu, rešpektovať práva rodičov a ukončiť potraty. Zdieľať

Finančný program brazílskej vlády pomáha rodičom s vírusom zika, aby svoje deti nedávali na potrat. Poľská vláda poskytuje príspevok rodičom s druhým dieťaťom, aby tým povzbudili rodiny mať viac detí. Maďarská vláda odkladá povinnosť splácania študentských pôžičiek a udeľuje daňové úľavy ženám počas ich prvého tehotenstva, aby tak povzbudila mladé páry na vstup do manželstva.

Deklarácia z Nairobi odrážajúca africké hodnoty

Paralelná konferencia sa ukončila Deklaráciou z Nairobi, ktorá žiada vlády: rešpektovať suverenitu, náboženské a kultúrne hodnoty, ochraňovať a posilňovať rodinu, rešpektovať práva rodičov a ukončiť potraty.

„Dúfame, že tieto myšlienky uskutočnia,“ povedal dr. Wahome. „Keď sa ľudia z ICPD vrátia v ďalšom desaťročí, budeme môcť preukázať, že naše ciele plníme bez porušovania našich hodnôt.“

V porovnaní zo samitom ICPD prišla na ten paralelný len malá časť účastníkov. „Bolo nás len niekoľko,“ povedal dr. Okafor s odvolaním sa na nízku finančnú podporu. „Pre ľudí nie je jednoduché opustiť zdroj svojej obživy a prísť si vypočuť diskusie. V porovnaní s ICPD máme veľmi málo materiálnych zdrojov. No mali sme vládnych úradníkov, mladých ľudí, občiansku spoločnosť a ľudí z cirkví z celého sveta. Stačí málo, aby ste zmenili svet.“

V posledný deň konferencie ICPD sa spoločné vyhlásenie 11 krajín vedených USA (ktoré sa nezúčastnili) postavilo proti odporúčaniam, ktoré sa tam predložili. Valerie Huberová z Ministerstva zdravotníctva a sociálnych služieb USA sa vyjadrila, že žiadny bod predložený na konferencii ICPD nereprezentuje názory všetkých krajín:

„Káhirský akčný program prerokovali a implementovali všetci členovia Valného zhromaždenia OSN. Teraz sa plánovanie a metódy samitu v Nairobi 2019 konzultovali len s hŕstkou vlád. Výstupy samitu preto nie sú prerokované na medzivládnej úrovni a nie sú ani výsledkom procesu hľadajúceho konsenzus. Nemali by sa preto považovať za normatívne a ani by sa nemali objavovať v budúcich dokumentoch v podobe medzivládnej dohody. ICPD neodráža názory a stanoviská všetkých členských štátov.“

Ďalšími krajinami podpísanými pod vyhlásením sú Bielorusko, Brazília, Egypt, Haiti, Maďarsko, Líbya, Poľsko, ostrov Svätá Lucia, Uganda a Senegal.

Sharon Slaterová paralelnú konferenciu komentovala slovami: „Zhromaždili sa tu ľudia z celého sveta. Cieľom odporúčaní Deklarácie z Nairobi je povedať vládam, že odmietame sexuálne reprodukčné práva, potratové práva, radikálne sexuálne práva a sexualizáciu detí. Potrebujeme riešenie svetových problémov založené na rodine.“

Teraz je na každej osobe a organizácii, aby prijali návrhy predložené v Deklarácii z Nairobi a presadili ich v realite.

Pôvodný text: International population controllers talk reproductive rights, Africans talk family values. Uverejnené v spolupráci s MercatorNet.com, preložil L. Obšitník.

Odporúčame

Denník Svet kresťanstva

Diskutovať môžu exkluzívne naši podporovatelia, pridajte sa k nim teraz.

Ak máte otázku, napíšte, prosím, na diskusie@postoj.sk. Ďakujeme.