Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
01. 12. 2019, 17:23

Začal sa advent, katolícki biskupi napísali pastiersky list o Božom slove

V gréckokatolíckej cirkvi sa 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána, nazývané aj filipovka, začalo už 15. novembra.
Začal sa advent, katolícki biskupi napísali pastiersky list o Božom slove

Kňaz požehnáva adventné vence v Kostole sv. Štefana v Piešťanoch. Foto – TASR/Martin Palkovič

Konferencia biskupov Slovenska (KBS) počas adventného obdobia povzbudzuje veriacich venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. „Podobne ako na cestách radi a s úžitkom používame pomoc navigačných systémov, aby sme ľahko a spoľahlivo prišli do cieľa, tak by sme mali mať záujem a venovať sa aj tomu najspoľahlivejšiemu Navigátorovi, ktorým je milujúci a vševediaci Boh,“ prihovorili sa biskupi v pastierskom liste, ktorý čítali kňazi v kostoloch na Prvú adventnú nedeľu.

Biskupi v liste uviedli, že nás k tomu „pobádajú“ tri podnety. Prvým je 1600. výročie smrti svätého Hieronyma, ktorý zasvätil celý svoj život prekladaniu Svätého písma do vtedajšej reči ľudu – do latinčiny.

Druhým podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je 50. výročie Katolíckej biblickej federácie, ktorej riadnym členom je cez Katolícke biblické dielo aj Slovensko.

K téme
Do Svätej zeme priviezli časť relikvie Ježišových jasličiek Zdieľať

„Tretím a zároveň najsilnejším podnetom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu je apoštolský list Svätého Otca Františka Aperuit illis – Otvoril im myseľ, aby porozumeli Písmu (Lk 24, 45). V tomto liste pápež vysvetľuje veľký životný význam Božieho slova. Povzbudzuje nás, aby sme sa oň viac zaujímali. A napokon ustanovuje tretiu nedeľu Cezročného obdobia ako Nedeľu Božieho slova. Najbližšia bude 26. januára budúceho roku,“ napísali biskupi.

Na Rok Božieho slova nenavrhujú „nijaké mimoriadne aktivity“, len odporúčajú to, čo by malo byť pre každého kresťana samozrejmosťou: účasť na svätej omši v každú nedeľu a prikázaný sviatok a pritom venovať zvýšenú pozornosť Božiemu slovu. „Disponujme seba aj naše deti, aby nás Božie slovo osobne oslovilo. (...) Aby sme budovu nášho osobného, rodinného i spoločenského života stavali na tom najpevnejšom základe – Ježišovi Kristovi,“ dodali biskupi.

Na prvú adventnú nedeľu začala KBS s projektom adventných myšlienok

Od prvej adventnej nedele začala Konferencia biskupov Slovenska (KBS) s projektom adventných myšlienok. Projekt bude trvať do 25. decembra. V tomto čase budú môcť záujemcovia získať každý deň email myšlienku s fotografiou.

„Cieľom je pomôcť všetkým, ktorí prejavia záujem, spoločne sa duchovne pripraviť na slávenie Vianoc. Tí, čo nemajú prístup na internet, môžu projekt podporiť svojou modlitbou, pôstom alebo inými skutkami milosrdnej lásky,“ uviedla Tlačová kancelária KBS. Pozvaní sú k tiež k skutkom telesného milosrdenstva.

Zaregistrovať sa dá na stránke zamyslenia.kbs.sk. Stačí uviesť meno a email. Myšlienky vytvoril kňaz Žilinskej diecézy Ľubomír Majtán a vychádzajú z pastorálnych listov. Graficky spolupracoval Ľubomír Valient z Považskej Bystrice. Adventné zamyslenia sa v podobnom duchu uskutočnia už po 14. raz.


Foto – TASR/Martin Palkovič

Generálny biskup ECAV: Advent je obdobie vhodné na premýšľanie o príchode Ježiša

Čas adventu je obdobím, ktoré by sme mali využiť predovšetkým na premýšľanie o význame príchodu Ježiša Krista na tento svet, ako aj do života človeka. Pre TASR to počas Prvej adventnej nedele uviedol generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania (ECAV) na Slovensku Ivan Eľko.

Generálny biskup tvrdí, že pre všetkých kresťanov je advent časom vnútornej prípravy na obdobie Vianoc. „Toto spoločné očakávanie nás navzájom spája a zaväzuje. Zaväzuje nás k tomu, aby radosť zo spoločného očakávania Pánovho príchodu a vzájomná zodpovednosť prinášali otvorenosť a priamosť v konaní voči našim blížnym, ako dôsledok Božej milosti, ktorú prijímame v diele Ježiša Krista,“ poznamenal Eľko s tým, že len tak bude advent vždy aj novým adventom, ktorý znamená nádej a skutočnú radosť z toho, čo pre nás urobil Boh v Ježišovi Kristovi.

Prvou adventnou nedeľou sa začal čas duchovnej prípravy na Vianoce

Prvou adventnou nedeľou sa začalo pre veriacich rímskokatolíckej cirkvi, Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania i ďalších kresťanov štvortýždňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána.

Advent je čas modlitieb, pokánia, intenzívnejšieho čítania Písma svätého, veriaci častejšie pristupujú k sviatostiam. Je to zároveň aj čas radosti a nádeje. V tomto období si kresťania pripomínajú nielen udalosti spred vyše 2000 rokov, keď ľudia očakávali narodenie Pána, ako ho predpovedali proroci, ale i Pánov nový príchod na konci vekov.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÄŤ POSTREHOV K ADVENTU . 🕯Katolícki biskupi k tohtoročnému Adventu napísali pastiersky list o Božom slove . 🕯Gréckokatolíci 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na Vianoce, ktoré sa nazýva Filipovka, začali už 15. novembra . 🕯Generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Ivan Eľko vyzval k uvažovaniu nad príchodom Ježiša Krista nielen na tento svet, ale aj do života každého človeka . 🕯Medzi symboly Adventu patrí adventný veniec aj rorátne omše v skorých ranných hodinách pri svetle sviec . 🕯Prvý adventný veniec vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern, aby deti vnímali, ako sa už blíži príchod Ježiša Krista . Foto: TASR/Martin Palkovič . #advent #cirkev #svetkrestanstva @ecav_s_vami @tkkbs @dennikpostoj

Príspevok, ktorý zdieľa Svet kresťanstva (@svetkrestanstva),

Zdieľať

Slovo advent pochádza z latinského „adventus“, čo znamená príchod. K typickým prvkom adventu patria roráty a adventný veniec.

Rorátne sväté omše majú svoju historickú tradíciu. Slávia sa ku cti Božej Matky väčšinou v skorých ranných hodinách pred svitaním. Býva zvykom sláviť ich v kostoloch pri sviečkach s príslušnými spevmi a na záver recitovať či spievať modlitbu Anjel Pána. Roráty pripomínali, že pred narodením Krista ľudstvo „kráčalo v tmách“. Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska: „Rorate coeli de super...“ – „Rosu dajte nebesia zhora...“.

Známa je tradícia adventného venca, ktorý vyrobil začiatkom 19. storočia nemecký evanjelický pastor Johann Henrich Wichern. Pre chudobné a opustené deti zriadil útulok, ktorý nazval Drsný dom. Na tomto mieste deti nielen žili, ale učili sa aj rôzne remeslá. Na základe otázok detí, koľko dní ešte zostáva do Vianoc, sa Wichern rozhodol vyrobiť drevený veniec s 24 sviečkami – 19 tenšími, ktoré predstavovali všedné dni a štyrmi hrubšími sviecami, symbolizujúcimi štyri adventné nedele.

Adventná predvianočná príprava sa spomína v Ríme už za pápeža Leva I. Veľkého, ktorý pôsobil v rokoch 440 – 461. Iný záznam o advente pochádza z Francúzska, kde koncil v meste Macon v roku 582 nariadil, aby sa príprava na slávenie vianočných sviatkov začala od prvej nedele po sviatku sv. Martina. Adventné obdobie v tejto forme zahrnovalo šesť nedieľ a malo pôstno-kajúcny charakter.

Neskôr pápež Gregor I. Veľký (590 – 604) skrátil adventné obdobie na štyri nedele, symbolizujúce 4000 rokov čakania na Mesiáša.

V gréckokatolíckej cirkvi sa 40-dňové obdobie duchovnej prípravy na slávenie sviatku Narodenia Pána, nazývané aj Filipovka, začalo už 15. novembra.

V pravoslávnej cirkvi na Slovensku, ktorá sa riadi podľa juliánskeho kalendára, sa Vianoce budú sláviť až 6. a 7. januára 2020.

Odporúčame