Zdieľať
Tweetnuť
Kopírovať odkaz
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
07. január 2020

Čo sa môžeme naučiť od Pánovho predchodcu a krstiteľa Jána

Ján sa odhodlane bránil pokušeniu sebaabsolutizácie, ktorému bol zaiste dlhodobo vystavený.
Čo sa môžeme naučiť od Pánovho predchodcu a krstiteľa Jána

Ikona sviatku Bohozjavenia.

V liturgickom kalendári cirkví byzantsko-slovanského obradu má 7. januára svoje miesto „Zhromaždenie k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi“.

Zámerom tohto sviatku je prejaviť úctu dôležitej postave v dejinách spásy, ktorá je spätá aj s evanjeliovou udalosťou sprítomnenou počas bezprostredne predchádzajúceho veľkého sviatku „Svätého Bohozjavenia nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista“ (6. január):

V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie“ (Marek 1,9-11).

Úcta „k svätému a slávnemu Pánovmu prorokovi, predchodcovi a krstiteľovi Jánovi“ je v byzantskom obrade veľmi rozšírená. V priebehu roka je mu venovaných 6 sviatkov (počatie – 23. september; narodenie – 24. jún; sťatie hlavy – 29. august; prvé a druhé nájdenie hlavy – 24. február; tretie nájdenie hlavy – 25. máj; zhromaždenie – 7. január).

Hoci v slovenskom prostredí si gréckokatolíci zvykli využívať pre Jána hlavne titul „krstiteľ“, texty večierne (povedané v latinskej perspektíve: vešpier) nás pozývajú uprednostňovať skôr titul „predchodca“.

Medzi svojimi východnými kolegami sa dlhodobo prihováram za to, aby sme skoncovali so zvykom nahrádzať modlitbu večierne nejakou pobožnosťou, pretože práve večiereň so svojimi menlivými textami, ktoré reflektujú život a pôsobenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny a ostatných svätých, je primárnym miestom katechézy v byzantskom obrade.

Predchodca

Titul „predchodca“ je odvodený z príslušného úryvku posolstva Markovho evanjelia (1,1-9):

Inzercia

Začiatok evanjelia Ježiša Krista, Božieho Syna. Prorok Izaiáš napísal: „Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on ti pripraví cestu. Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ Ján bol na púšti, krstil a hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov. Prichádzala k nemu celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania. Vyznávali svoje hriechy a dávali sa mu krstiť v rieke Jordán. Ján nosil odev z ťavej srsti a okolo bedier kožený opasok. Jedával kobylky a lesný med. A hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“

Pozor na sebabsolutizáciu!

Zaiste právom konštantínopolská cirkev pripísala titul „predchodca“ Jánovi, ktorý pokrstil Ježiša Krista. Ján vskutku akceptoval Božie povolanie, aby pripravoval cestu nášmu Pánu, Bohu a Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. No titul „predchodca“ má v sebe aj hlbší odkaz, ktorý Cirkev adresovala nielen byzantským cisárom či ruským cárom.

Už je najvyšší čas si všimnúť, že titul „predchodca“ reflektuje nielen chronologicky skorší začiatok Jánovho verejného pôsobenia oproti tomu Ježišovmu, ale aj to, ako sa Ján odhodlane bránil pokušeniu sebaabsolutizácie, ktorému bol zaiste dlhodobo vystavený vzhľadom na svoju vysokú popularitu...  

No Ján, ku ktorému „prichádzala... celá judejská krajina i všetci Jeruzalemčania“, dôrazne hlása: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja.“ S cieľom poukazovať výlučne na ľuďom nedosiahnuteľnú slávu a moc Boha Ján konštatuje, že napriek všetkým pastoračným úspechom si nezaslúži ani možnosť preukázať vtelenému Božiemu Synovi službu typickú pre otroka. Taký pokorný je Ján Krstiteľ!

Aplikujme Jánov postoj do svojho života!

Byť predchodcom Božieho Syna, teda napodobňovať Jána Krstiteľa, je povolaný každý otec rodiny. Vedený úsilím smerovať svoje deti nie na seba, ale na Boha, ktorý nás pokrstil Svätým Duchom, má otec slovom a príkladom vyzývať svoje deti „k pokániu“, no súčasne musí byť vždy ochotný zápasiť s pokušením sebaabsolutizácie, inými slovami, musí sa vysmievať z myšlienok, ktoré mu natískajú presvedčenie, že ako otec už vie a robí všetko najlepšie a už nepotrebuje korekciu a pokánie.

Vynikajúca možnosť, ako sa otec rodiny môže efektívne brániť pokušeniu sebaabsolutizácie, je v modlitbe prosiť Boha o schopnosť vysmiať sa aj sebe na podklade Božieho slova a duchovnej tradície a taktiež úprimne a pokorne dávať svojej manželke priestor, aby mu bola skutočným korektívom. Kto nemá korektív a nie je adresátom osobitnej božskej milosti v tomto smere, ľahko upadne do patologického narcizmu. No ja verím, že kresťanom žijúcim vo sviatostnom manželstve, ktorí podľa vzoru Krista milujúceho Cirkev hľadajú len dobro a šťastie svojich blížnych, sa s Božou pomocou podarí vždy dávať prednosť milosrdným a láskavým riešeniam pred tými silovými! A verte mi, Boh nám chce v tomto smere pomáhať a pomáha nám vždy! Skúsme porozmýšľať, či nie práve toto je Božia vôľa pre súčasnú dobu!

Odporúčame