Zdieľať
Tweetnuť
Čítať neskôr
Pre uloženie článku sa prihláste alebo sa ZDARMA registrujte.
Svet kresťanstva
25. 02. 2020, 07:24

Odstúpil najvyšší predstaviteľ najmenšej staroorientálnej cirkvi

Mar Gewargis III. Sliwa si dobre rozumel s rímskym pápežom Františkom.
Odstúpil najvyšší predstaviteľ najmenšej staroorientálnej cirkvi

Asýrsky katholikos-patriarcha Mar Gewargis III. Sliwa a rímsky pápež František. Foto: CTV

Začiatkom februára tohto roku Mar Gewargis III. Sliwa oznámil svojim biskupským kolegom, že odstupuje z úradu katholika-patriarchu Apoštolskej cirkvi Východu (Asýrskej cirkvi) zo zdravotných dôvodov a zvoláva ich na voľbu svojho nástupcu, ktorá sa uskutoční na mimoriadnom zasadaní Svätého synodu od 22. do 27. apríla 2020 v Erbile, hlavnom meste kurdského regiónu v Iraku.

Gewargisovo odstúpenie bolo asýrskym veriacim oznámené 19. februára 2020 prostredníctvom vyhlásenia, ktoré podpísal Mar Awa Royel, generálny sekretár Svätého synodu. Mar Awa Royel vyzval kresťanov Asýrskej cirkvi k intenzívnej modlitbe počas predveľkonočného pôstneho obdobia za to, aby biskupi „podľa Božej vôle zvolili nového najvyššieho predstaviteľa cirkvi, katholika-patriarchu“.

Kto je Gewargis III. Sliwa? 

Gewargis (= Juraj) Sliwa sa narodil 23. novembra 1941 v Habbaniya v Iraku. Študoval najskôr v Bagdade, potom v USA. V júni 1980 bol vysvätený za kňaza a už o rok neskôr za arcibiskupa a metropolitu Iraku.

Mar Gewargis rozvíjal aktívnu misionársku činnosť. V Iraku založil arcibiskupský seminár, z ktorého vyšlo mnoho kňazov. Od roku 1994 budoval asýrsku pastoráciu v Ruskej federácii (už od 19. storočia mnohí veriaci Apoštolskej cirkvi Východu utekali na ruské územie, kde mohli slobodne praktizovať svoju vieru. O ich potomkov sa potom z dôvodu ťažkej politickej situácie počas komunizmu celé desaťročia nikto nestaral).

V roku 1998 Mar Gewargis navštívil Čínu, kde cirkev východosýrskeho obradu bola kedysi silne zakorenená, a pozrel si zachované svedectvá o niekdajšej prítomnosti jeho cirkvi v Ríši stredu. Mar Gewargis navštívil aj bývalé ohniská života Apoštolskej cirkvi Východu v dnešnom Turecku, napríklad Mardin a Hakkari.

Zvlášť významné bolo založenie knižnice v metropolitnej rezidencii v Bagdade, kde sa uchovávajú stovky vzácnych východosýrskych biblických a teologických rukopisov. 

Najvyšší predstaviteľ Asýrskej cirkvi

Osemnásteho septembra 2015 Svätý Synod Apoštolskej cirkvi Východu zvolil Mar Gewargisa Sliwu za nového katholika-patriarchu. Mar Gewargis III. sa stal nástupcom Mar Dinkhu IV., ktorý zomrel v marci 2015 v USA po 39 rokoch v tomto úrade.

Mar Gewargis III. preložil sídlo katholika-patriarchu späť do Mezopotámie. Usiloval sa o zintenzívnenie ekumenických kontaktov s medzinárodnými ekumenickými grémiami a zvlášť s Rímskokatolíckou cirkvou.

Teologický dialóg medzi Asýrskou a Rímskokatolíckou cirkvou sa oficiálne začal v roku 1984 a viedol k Spoločnému kristologickému vyhláseniu v roku 1994, v ktorom pápež Ján Pavol II. a katholikos-patriarcha Mar Dinkha IV. potvrdili rovnaké kristologické vieroučné presvedčenie.

Na prvom stretnutí s pápežom Františkom, ktoré sa uskutočnilo v novembri 2016 v Ríme, Gewargis III. navrhol rímskemu biskupovi zvolať stretnutie patriarchov a najvyšších predstaviteľov východných cirkví, na ktorom by „diskutovali o situácii na Blízkom východe a spoločne sa modlili“ a hľadali riešenia problémov.

Tento návrh asýrskeho patriarchu sa stal skutočnosťou v podobe ekumenického stretnutia o Blízkom východe, ktoré pápež František usporiadal 7. júla 2018 v talianskom Bari. V novembri 2018 sa konalo ďalšie stretnutie pápeža Františka s katholikom-patriarchom Gewargisom III.    

Historický príbeh Apoštolskej cirkvi Východu, ktorej katolícky náprotivok predstavuje Chaldejská cirkev, si môžete prečítať tu.

Odporúčame